Y Stablau - Stables

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn sefyll ar ben ei hun ger arfordir hardd Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £667 yr wythnos
 • £95 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 5 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn sefyll ar ben ei hun ger arfordir hardd Sir Benfro. O fewn pellter cerdded i'r môr a Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan, mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, pysgota, arforneidio, syrffio, gwylio bywyd gwyllt, ac wrth gwrs eistedd yn nol ac ymlacio. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau.


Llawr Gwaelod

Lolfa - seddau cyfforddus ar gyfer 7, teledu a dewis o lyfrau a gemau bwrdd

Cegin ac ardal fwyta - cynllun agored gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan, hob nwy, meicrodon, tostiwr, tegell ac oergell/rhewgell

Bwrdd ty fferm yn eistedd 7

Ystafell iwtiliti - toiled, peiriant golchi a sychwr dillad

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl

Ystafell wely 2 - gyda 2 wely sengl

Ystafell ymolchi - baddon, cawod drydan arwahan, toiled a basn 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 3 - gyda 3 gwely sengl yn edrych i lawr ar y gegin  

Tu Allan

Lawnt breifat yn y cefn, a gardd gymunedol gyda mainc a Barbaciw mawr. Cae chwarae ychwanegol lle gellir chwarae rownderi, pêl droed, criced a gemau eraill. Mainc y tu blaen i'r tŷ i fedru ymlacio a mwynhau'r golygfeydd anhygoel.   

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso

Gwres a thrydan yn gynwysedig   

Dillad gwelyau yn gynwysedig - dewch â'ch tywelion eich hun  

Digon o le parcio ar y fferm  

Wifi am ddim

Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2). Rhaid iddynt ymddwyn yn dda; ni ellir eu gadael ar ben eu hunain ac ni ddylent ddringo ar y dodrefn. Gan ei bod yn fferm weithiol dylai cŵn fod wedi arfer o gwmpas cŵn ac anifeiliaid eraill.       

Cot a chadair uchel - dylid gwneud cais pan yn archebu, a dod â dillad eich hunain i'r cot   

Dim ysmygu 

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gellir archebu gyda Y Ty Coets ac Y Felin i gysgu cyfanswm o 16

Lleoliad

Y Stablau is a detached cottage located on a farm near the beautiful Pembrokeshire Coast. The cottage is set around a courtyard and central lawn with 2 other holiday cottages and a Farmhouse. All 3 can be booked together to accommodate up to 17 people. The famous Pembrokeshire Coastal Path (now part of the All Wales Coastal path) can be joined nearby and there is also a great beach nearby, Porthselau.

The cottage is 1 mile from the Centre of St Davids, Britain’s smallest city. The Cathedral is well worth a visit and there are plenty of places to eat and drink and several small local shops. Boat trips including dolphin, seal, birdwatching, fishing and jet boat rides can be booked from here.

This gorgeous part of the Coast has plenty of beaches, harbours, coves and many hidden surprises including the Blue Lagoon at Abereiddy. Coasteering is popular as are all the traditional activities such as surfing, swimming, fishing or of course just relaxing.
Inland there are several all weather attractions for all the family, including Oakwood theme park, Folly Farm, Hanger 5 Trampoline Park, The Dinosaur Park and Anna’s Welsh Zoo.

Beaches

Whitesands is one of the most popular but there also many others including Caerfai and Abereiddy. The nearest to the cottage is Porthselau. 0.4 miles.

Walking

Pembrokeshire Coastal Path is part of the All Wales Coastal Path and can be joined just a few hundred yards from the cottage. 0.3 miles.

Fishing

For sea fishing, only a short walk from the cottage there are many marks great for bass. 0.2 miles.

Local Boat Trips - Fishing and Sightseeing trips from St Justinians. 0.3 miles.

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) passes through St Davids. 1 mile.

For off road cycling Llys-y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 26 miles.

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coasteering and much more. 2.4 miles.

Golf

St Davids City Golf Club is one of three distincitve nine-hole gems that exists along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2.2 miles.

Pony Trekking

Nolton Stables offers great beach riding. 11.6 miles