Y Stablau - Stables

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn sefyll ar ben ei hun ger arfordir hardd Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £678 yr wythnos
 • £97 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 5 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn sefyll ar ben ei hun ger arfordir hardd Sir Benfro. O fewn pellter cerdded i'r môr a Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan, mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, pysgota, arforneidio, syrffio, gwylio bywyd gwyllt, ac wrth gwrs eistedd yn nol ac ymlacio. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau.


Llawr Gwaelod

Lolfa - seddau cyfforddus ar gyfer 7, teledu a dewis o lyfrau a gemau bwrdd

Cegin ac ardal fwyta - cynllun agored gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan, hob nwy, meicrodon, tostiwr, tegell ac oergell/rhewgell

Bwrdd ty fferm yn eistedd 7

Ystafell iwtiliti - toiled, peiriant golchi a sychwr dillad

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl

Ystafell wely 2 - gyda 2 wely sengl

Ystafell ymolchi - baddon, cawod drydan arwahan, toiled a basn 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 3 - gyda 3 gwely sengl yn edrych i lawr ar y gegin  

Tu Allan

Lawnt breifat yn y cefn, a gardd gymunedol gyda mainc a Barbaciw mawr. Cae chwarae ychwanegol lle gellir chwarae rownderi, pêl droed, criced a gemau eraill. Mainc y tu blaen i'r tŷ i fedru ymlacio a mwynhau'r golygfeydd anhygoel.   

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso

Gwres a thrydan yn gynwysedig   

Dillad gwelyau yn gynwysedig - dewch â'ch tywelion eich hun  

Digon o le parcio ar y fferm  

Wifi am ddim

Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2). Rhaid iddynt ymddwyn yn dda; ni ellir eu gadael ar ben eu hunain ac ni ddylent ddringo ar y dodrefn. Gan ei bod yn fferm weithiol dylai cŵn fod wedi arfer o gwmpas cŵn ac anifeiliaid eraill.       

Cot a chadair uchel - dylid gwneud cais pan yn archebu, a dod â dillad eich hunain i'r cot   

Dim ysmygu 

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gellir archebu gyda Y Ty Coets ac Y Felin i gysgu cyfanswm o 16

Lleoliad