Y Ty Coets - Coach House

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £434 yr wythnos
 • £62 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Mae gorsaf bad achub St Stinan, llwybr arfordirol Sir Benfro, a thraeth gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Mae dinas Tŷ Ddewi lai na milltir i ffwrdd gyda'i Gadeirlan rhyfeddol. Lleoliad perffaith i ymlacio a mwynhau y cyfan sydd gan Benrhyn Tŷ Ddewi i'w gynnig.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ardal fwyta - soffa gyfforddus yn eistedd 4, Teledu/DVD, HDMI a nifer o lyfrau a gemau bwrdd. Bwrdd a chadeiriau ar gyfer 4

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, tostiwr, tegell ac oergell

Ystafell iwtiliti - peiriant golchi dillad a rhewgell fawr

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl - ystafell ymolchi ynghlwm gyda cawod drydan, toiled a basn

Ystafell ymolchi - baddon, toiled a basn

Tu Allan

Ardal patio preifat yn y cefn, a lawnt. Gardd eang yn cael ei rhannu ag eraill, gyda mainc i eistedd a Barbaciw. Cae chwarae mawr ychwanegol, perffaith ar gyfer gêm o rownderi, pêl droed, a gemau eraill

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig   

Dillad gwelyau yn gynwysedig - dewch â'ch tywelion eich hun    

Digon o le parcio ar y fferm  

Wifi am ddim

Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2). Rhaid iddynt ymddwyn yn dda; ni ellir eu gadael ar ben eu hunain ac ni ddylent ddringo ar y dodrefn. Gan ei bod yn fferm weithiol dylai cŵn fod wedi arfer o gwmpas cŵn ac anifeiliaid eraill.       

Cot a chadair uchel - dylid gwneud cais pan yn archebu, a dod â dillad eich hunain i'r cot   

Dim ysmygu 

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gellir archebu gyda Y Stablau ac Y Felin i gysgu cyfanswm o 16

Lleoliad