Bwthyn Clyd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Mae gan Bwthyn Clyd leoliad canolog gwych, yng nghanol tref Tŷ Ddewi - dinas gyda Chadeirlan leiaf Prydain. Mwynhewch y gorau o Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £605 yr wythnos
 • £86 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Trwydded parcio ar gael

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau moethus yw Bwthyn Clyd wedi ei leoli yng nghanol tref leiaf Cymru a Phrydain, Ty Ddewi, Sir Benfro - lathenni yn unig o’r sgwâr, yr Eglwys Gadeiriol odidog, bwytai, siopau, tafarndai ac orielau. Mae llwybr arfordirol Sir Benfro deg munud o’r bwthyn ar droed, tra bod traeth Porth Mawr a phentrefi pysgota bychain Porthgain a Solfach ond ychydig funudau i ffwrdd mewn car neu ar fws.

Llawr Gwaelod

Mae’r bwthyn wedi ei adnewyddu a’i ailddodrefnu’n gain i safon uchel gan gadw ei gymeriad gwreiddiol ac mae lloriau derw Cymreig drwyddo draw.

Ystafell fyw - cynnwys 2 soffa gyfforddus (un yn troi’n wely sengl), stôf llosgi coed, chwaraewr DVD a theledu SKY.

Cegin a lle bwyta agored - bwrdd a chadeiriau a chegin wedi ei dodrefnu’n llawn yn cynnwys microdon a pheiriant golchi.

Ystafell iwtiliti - Cwpwrdd dan y grisiau ar gyfer storfa ychwanegol.

Llawr Cyntaf

Dwy ystafell wely - un gyda gwely dwbl addurnedig a chwpwrdd dillad, a'r ail yn ystafell twin.

Ystafell ymolchi chwaethus gyda bath ‘roll top’ a chawod.

Llefydd storio ar ben y grisiau

Gardd

Ardal wedi ei phalmantu â llechfeini traddodiadol o’r 19eg Ganrif, gyda bwrdd a cadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely a sychwr gwallt ar gael

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael. Dewch â dillad eich hun i'r cot. 

Dewch â thywelion eich hunan. Mae tywelion o safon ar gael fel opsiwn - cost yn £10 yr archeb/parti yr wythnos (i'w dalu'n ychwanegol pan yn archebu) 

Pecyn gwybodaeth cynhwysfawr yn eich disgwyl pan fyddwch yn cyrraedd 

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu

Wifi ar gael

Parcio Cyhoeddus 80 metr i ffwrdd - caniatad parcio ar gael. Er hynny, mae lleoliad canolog y bwthyn yn golygu y gellir aros yma heb gar hefyd

Lleoliad