Ty Blawd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan arlwyo yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ty Blawd, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £379 yr wythnos
 • £54 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau hunan arlwyo moethus yn Nhy Ddewi, Gorllewin Cymru. Mae bwthyn Ty Blawd wedi ei leoli ar fferm deuluol, gyda llyn brithyll ar y safle. Mae’r fferm yn ymestyn i lawr i Lwybr Arfordirol Sir Benfro sy’n mynd ar hyd y clogwyni ar ymyl gogleddol penrhyn hardd Ty Ddewi. Mae hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.

Llawr Gwaelod

Cegin ansawdd uchel yn cynnwys hob nwy, popty trydan, microdon, tegell, tostiwr, golchwr/sychwr dillad, oergell/rhewgell, haearn a bwrdd smwddio. Digonedd o lestri, cytleri a gwydrau yn ogystal ag offer coginio. Mae’r bwrdd yn eistedd pedwar yn gyfforddus.

Dau ris yn arwain i ardal y lolfa sydd wedi ei dodrefnu gyda soffa a dwy gadair freichiau, teledu â sianeli am ddim a chwaraewr DVD. Ceir chwaraewr CD/radio a chasgliad o lyfrau a gemau hefyd.

Llawr Gwaelod Uwch

Tri gris yn arwain i fyny i’r bathrwm - gyda theils ar y llawr a’r waliau. Bath gyda chawod bwerus drosto, tolied, basn golchi dwylo a gwyntyll.

Ystafell wely ddwbl glud.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely twin hyfryd gyda thrawstiau agored.

Gardd

Ceir ardal breifat tu allan i’r bwthyn. Mae croeso i westai gerdded trwy dir y fferm i ymuno â’r llwybr, sydd ond dri chae i ffwrdd. Ceir hefyd lyn ar y fferm a’i lond o frithyll, os hoffai gwestai ddod a’u ffyn pysgota gyda nhw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nwy, trydan, gwres canolog/dwr poeth yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely. Dewch a thyweli a thyweli llestri gyda chi os gwelwch yn dda.

Gellir darparu cot a chadair uchel ar eich cais (dewch a’ch dillad gwely eich hun i’r cot os gwelwch yn dda).

Croesewir cwn.

Lleoliad

Ty Blawd is one of a pair of adjoining cottages is set on a working farm 2 miles to the North of St Davids, Britain's smallest city. The farm stretches down to the famous Pembrokeshire coastal path, and numerous cycle routes run nearby. St Davids is a beautiful and unique city surrounded by some of the finest coastline in Europe. Granted city status by Queen Elizabeth II because of the presence of the cathedral St Davids is in reality a small beautiful village. Situated within the Pembrokeshire Coast National Park St Davids is surrounded by spectacular coastal scenery renowned for its beauty and abundance of wildlife. Many people have fallen to the charm of St Davids including former New Zealand rugby Coach Graham Henry who lists St Davids as his favourite place in the World.

Ramsey Island is home to large colonies of razor-bills, kittiwakes, fulmers, chough, guilliemot, raven, peregrine and puffin. Managed by the RSPB the island is separated from the Pembrokeshire coast by the infamous Ramsey Sound. With each tide the waters surge through the sound making it a firm favourite with the seals, dolphins and porpoise. Local sightseeing trips can be booked to view these wonderful creatures.

Walking

Just a short walk from the cottage, across the farmer's land, is the beautiful Pembrokeshire Coastal Path. 0.5 miles

Beaches

Whitesands - The blue-flagged Whitesands Bay is a popular family beach because of its safe swimming and clean white sand. It is also regarded as one of Wales’ top surf-spots. 2 miles

Caerfai Bay – Caerfai is a lovely sandy beach perfect for families. Its position provides shelter from the prevailing winds. 2.8 miles

Newgale - It's a magnificent two mile long stretch of wide flat sand with a huge pebble bank behind it. Powerful swells roll in here at all times of the year. 9.2 miles

Caerbwdi Beach – Beautiful rocky beach perfect for snorkelling. The rocks here are red sandstone and it is from here that the rock was quarried for St Davids Cathedral. 3.1

Fishing

For sea fishing, only a short walk from the cottage there are many coves and rocky marks that provide superb Sea fishing, including some of the best Bass fishing in the UK. 0.4 miles.

Fishing and sightseeing trips from St Justinians. 2.5 miles

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) is only a short distance form the cottage and actually runs from London to Fishguard. Mainly on quiet country roads. 0.3 miles.

For off road cycling Llys-Y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 27 miles

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coastering and much more. 2.4 miles

Golf

Only 2 miles from the cottage St David's City is one of three distinctive nine-hole gems that exist along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2.2 miles

Pony trekking

St Davids Trekking provides horse riding in the St Davids area on a Gypsy Vanner, passing through valleys and meadows for a paddle in the sea or a splash in the river. 2.8 miles