Ty'r Castell

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn 5 seren mewn lleoliad prydferth - 5 munud ar droed o harbwr bychan a thraeth tywod Abercastell a Llwybr Cerdded 186 milltir Arfordir Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £581 yr wythnos
 • £83 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely soffa

Ystafell ymolchi

 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 6:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau 5 seren ger yr arfordir yn Sir Benfro sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Os ydych chi’n edrych am le rhamantus a chlud, lle i ddod ar wyliau gyda chriw o ffrindiau neu wyliau teulu, byddwch yn sicr wrth ei bodd gyda’r bwthyn hwn a’r ardal. Mae Ty’r Castell wedi bod yn gartref ers yr 16eg Ganrif ac efallai cyn hynny. Saif mewn llecyn hardd, 5 munud yn unig o harbwr bychan a thraeth tywodlyd Abercastell lle gellir ymuno â 186 milltir o Lwybr Arfordirol o amgylch Sir Benfro, gyda’i olygfeydd godidog. Bwthyn arfordirol delfrydol y gellir ei fwynhau drwy gydol y flwyddyn yn hinsawdd fwyn Abercastell. Tafarn wledig draddodiadol ger llaw hefyd.

Llawr Gwaelod

Ystafell fawr ar gynllwyn agored yng nghanol y bwthyn yn cynnwys cegin gyda bwrdd mawr ac ystafell fwyta yn y pen arall yn cynnwys stôf llosgi coed hardd. Cegin yn cynnwys micro-don, peiriant golchi a sychu dillad, oergell, rhewgell a pheiriant golchi llestri.

Ystafell fyw ar wahân – clyd iawn gyda dwy soffa a stôf losgi coed, teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell ymolchi gyda chawod.

Gwres o dan y llawr ar y llawr gwaelod i gyd.

Llawr Cyntaf

3 ystafell wely gyda lloriau pren. Prif ystafell gyda gwely ‘super king’, ystafell twin a thrydedd ystafell gyda gwely sengl ar y prif lawr a gwely maint king ar lawr uwch ei ben. Gellir cyrraedd at hwn i fyny grisiau o’r ystafell.

Gardd

Gardd amgaeedig gyda phatio llechi a lawnt uwch o’i amgylch. Bwrdd patio gyda chadeiriau a chyfarpar barbeciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • System wresogi olew gyda gwres dan y llawr gwaelod a rheiddiaduron ar y llawr cyntaf. (Gwres a thrydan yn gynwysedig)
 • Basged gyntaf o logiau am ddim. Gellir prynu rhagor gan y perchennog.
 • Llieiniau gwely a thywelion dwylo yn cael eu cynnwys. Darperir tywelion baddon am bris ychwanegol.
 • Wi-fi a ffôn yn derbyn galwadau i mewn.
 • Digon o lefydd parcio.
 • Croesewir anifail anwes, (gellir derbyn mwy nag un gyda threfniant blaenorol)
 • Mae Ty’r Castell yn un o ddau fwthyn moethus ar y fferm, felly gall fod yn ddelfrydol ar gyfer teulu ehangach ayb sydd eisiau ymuno â’r gwyliau am ychydig ddiwrnodau.

Lleoliad