Ty Solfach

Solva, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Solfach yn cysgu 2 ac o fewn pellter cerdded i’r llwybr arfordirol a golygfeydd anhygoel.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £362 yr wythnos
 • £52 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau yn Solfach yn cysgu 2 ac o fewn pellter cerdded i’r llwybr arfordirol a golygfeydd anhygoel. Pentref pysgota yw Solfach gyda harbwr trawiadol a dewis bychan o siopau, bwytai, tafarndai a galeriau. Lleoliad delfrydol i ddarganfod popeth sydd gan Sir Benfro i gynnig.

Llawr Gwaelod

Ardal agored i goginio, bwyta ac ymlacio. Cegin gyda’r holl offer angenrheidiol yn cynnwys hob nwy, popty trydan, meicrodon, tostiwr, tegell, slow cooker, a chymysgydd llaw trydan. Lle ar gael i rewi nwyddau mewn rhewgell sydd yn cael ei rhannu.

Ystafell wely - gwely dwbwl, droriau a lampau ger y gwely, cwpwrdd droriau, soffa ledr, llyfrau a gemau, teledu a chwaraewr DVD, sychwr gwallt a lle i hongian dillad.

Ystafell ymolchi yn cynnwys uned gawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Mae dwy ardal benodol - un ardal o slabiau yn y cefn gyda bwrdd, cadeiriau a barbaciw; ardal arall gyda chadeiriau i orwedd ac ymlacio, ac i edrych allan dros y lawnt helaeth at y môr yn y pellter.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Mae croeso i hyd at 2 gi* - cost ychwanegol o £15 y ci, i’w dalu yn ystod y broses archebu
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig (dewch a thywelion eich hunan ar gyfer y traeth)
 • Gwres canolog llawn yn gynwysedig
 • Wi-fi ar gael
 • Derbyniad ffôn symudol yn amrywio - EE yw’r unig ddarparwr dibynadwy
 • Gellir trefnu gwasanaeth gwarchod plant
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim ysmygu yn y bwthyn

* Mae archebion sy’n cynnwys cŵn yn cael eu derbyn ar y dealltwriaeth fod pob triniaeth ar gyfer chwaen a mwydod (fleas & worms) yn gyfoes. Cofiwch nad yw cŵn i gael eu gadael ar ben eu hunain yn y bwthyn nac yn yr ardal gymunedol, ac nag ydynt i ddringo ar ben y dodrefn ar unrhyw adeg. Mae perchennog yr anifail yn gyfrifol am lanhau i fyny ar ei ôl. Ystyriwch y gwestai eraill sydd yno yr un adeg â chi, a’r rhai sydd yn eich dilyn. Cofiwch nad ydy rhai traethau poblogaidd yn caniatau cŵn yn ystod misoedd yr haf. Gellir llawrlwytho canllawiau ar gyfer cŵn oddi ar wefan Cyngor Sir Benfro.

Lleoliad

This cottage adjoins the owners house and is across a courtyard from 3 other small cottages. This dog-friendly cottage for 2 is nestled in between Solva (1 mile) and St Davids (2 miles). Perfect for a walking holiday in Wales, with the famous Pembrokeshire Coastal Path a short walk away from the cottage via Porth-y-Rhaw.

Solva is known as the jewel of the Pembrokeshire Coast National Park and is situated on the beautiful West Wales coast. An ideal location for walking, sailing, fishing or simply relaxing amongst the shops, galleries and restaurants set in beautiful scenery. For such a small village Solva has quite a few places to eat and drink and many of these establishments specialise in fresh local seafood dishes. You will find several local pubs providing great food and atmosphere, there is also a local shop that includes a post office, newsagent and many holiday items such as fishing tackle and beach items. Quay jumping is a favourite past time of local children, as is crab fishing in Solva harbour. Sailboat and water activity courses are also available and can be arranged from the quayside.

St Davids is a beautiful and unique city surrounded by some of the finest coastline in Europe. Situated within the Pembrokeshire Coast National Park St Davids is surrounded by spectacular coastal scenery renowned for its beauty and abundance of wildlife. St Davids Cathedral has been the dominant presence since the 12th century and was a popular pilgrimage destination throughout the Middle Ages and indeed remains so to this day attracting thousands of visitors every year. Adjacent to the cathedral stand the magnificent ruins of the medieval Bishops Palace. The city of St Davids has a great deal to offer every visitor.

Beaches

Caerfai Bay – The closest sandy beach to the cottage. Caerfai is a lovely sandy beach perfect for families. Its position provides shelter from the prevailing winds. 3.0 miles

Newgale - It's a magnificent two mile long stretch of wide flat sand with a huge pebble bank behind it. Powerful swells roll in here at all times of the year. 3.8 miles

Whitesands - The blue-flagged Whitesands Bay is a popular family beach because of its safe swimming and clean white sand. It is also regarded as one of Wales’ top surf-spots.4.1 miles

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coastering and much more. 2 miles

Walking

Whether you’re after a gentle stroll down into Solva or a week-long hike it’s right on your doorstep, and a watering hole to quench your thirst is never far away. Pembrokeshire Coastal Path 0.25 miles.

Fishing

Only a short walk from the cottage there are many coves and rocky marks that provide superb Sea fishing, including some of the best Bass fishing in the UK. 0.25 miles. Fishing and sightseeing trips from St Justinian. 2.5 miles

Golf

Only 2 miles from the cottage, St David's City is one of three distinctive nine-hole gems that exist along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2miles

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) is only a ¼ of a mile from the cottage and actually runs from London to Fishguard. Mainly on quiet country roads. 0.25 miles. For off road cycling Llys-Y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 25 miles

Pony trekking

St Davids Trekking provides horse riding in the St Davids area on a Gypsy Vanner, passing through valleys and meadows for a paddle in the sea or a splash in the river. 3.4 miles