Swallows Cottage

Solva, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd rhagorol o'r Bae, mae'r bwthyn cysurus hwn i 2 wedi ei leoli'n gampus rhwng Solfach a Ty Ddewi. Pellter cerdded o Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £369 yr wythnos
 • £53 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd rhagorol o Fae Sain Ffraid, mae’r bwthyn gwyliau cysurus hwn i 2 wedi ei leoli’n gampus rhwng Ty Ddewi a Solfach. Caiff pentref Solfach ei adnabod fel perl Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae’r bwthyn hwn sy’n croesawu cwn o fewn pellter cerdded i’r arfordir ac yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu ymlacio ymysg siopau, orielau a bwytai’r ardal hyfryd hon.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fyw ar gynllun agored (gyda theledu digidol) yn wynebu’r ffenestr tua’r de a’r ardd. Hob nwy, popty trydan, microdon a gofod i rewi ar gael yn y rhewgell fawr a gaiff ei rhannu.

Ystafell wely ddwbl glud gydag ystafell ymolchi yn cynnwys toiled, basn, bath a chawod dros y bath.

Gardd

Patio preifat gyda dodrefn gardd yn edrych dros ardal laswelltog fawr amgaeedig y’i rhennir gyda’r ddau fwthyn arall ar y safle. Delfrydol i blant ac i anifeiliaid anwes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croesewir uchafswm o 2 anifail anwes* am £10 yr anifail, am wythnos lawn neu rannol. Taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

Darperir dillad gwely, tywel dwylo a thywelion sychu llestri.

Darperir tywelion bath ar gais am £3 ychwanegol y person (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd). Tywelion yn gynwysedig ar gyfer ymwelwyr tramor yn unig.

Gwres canolog llawn yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael

Llefydd parcio ar gael

Derbyniad ffonau symudol yn amrywio yn ôl y darparwr - dim ond Orange sydd yn hollol ddibynadwy.

Dim ysmygu

Gellir trefnu i warchod plant.

*Derbynnir archebion sy’n cynnwys anifeiliaid anwes ar yr amod eu bod wedi eu trin am lyngyr. Noder na ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn nac yn yr ardaloedd cymunedol a dylid eu cadw oddi ar y dodrefn drwy’r amser. Mae perchennog yr anifail yn gyfrifol am lanhau ar eu holau. Byddwch yn ystyriol o westeion eraill sy’n ymweld ar yr un pryd â chi a’r rhai sydd yn dod ar eich holau. Noder hefyd nad yw rhai o’r traethau poblogaidd lleol yn caniatáu cwn yn ystod misoedd yr haf.

Lleoliad