Swallows Cottage

Solva, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd rhagorol o'r Bae, mae'r bwthyn cysurus hwn i 2 wedi ei leoli'n gampus rhwng Solfach a Ty Ddewi. Pellter cerdded o Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £379 yr wythnos
 • £54 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd rhagorol o Fae Sain Ffraid, mae’r bwthyn gwyliau cysurus hwn i 2 wedi ei leoli’n gampus rhwng Ty Ddewi a Solfach. Caiff pentref Solfach ei adnabod fel perl Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae’r bwthyn hwn sy’n croesawu cwn o fewn pellter cerdded i’r arfordir ac yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu ymlacio ymysg siopau, orielau a bwytai’r ardal hyfryd hon.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fyw ar gynllun agored (gyda theledu digidol) yn wynebu’r ffenestr tua’r de a’r ardd. Hob nwy, popty trydan, microdon a gofod i rewi ar gael yn y rhewgell fawr a gaiff ei rhannu.

Ystafell wely ddwbl glud gydag ystafell ymolchi yn cynnwys toiled, basn, bath a chawod dros y bath.

Gardd

Patio preifat gyda dodrefn gardd yn edrych dros ardal laswelltog fawr amgaeedig y’i rhennir gyda’r ddau fwthyn arall ar y safle. Delfrydol i blant ac i anifeiliaid anwes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croesewir uchafswm o 2 anifail anwes* am £10 yr anifail, am wythnos lawn neu rannol. Taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

Darperir dillad gwely, tywel dwylo a thywelion sychu llestri.

Darperir tywelion bath ar gais am £3 ychwanegol y person (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd). Tywelion yn gynwysedig ar gyfer ymwelwyr tramor yn unig.

Gwres canolog llawn yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael

Llefydd parcio ar gael

Derbyniad ffonau symudol yn amrywio yn ôl y darparwr - dim ond Orange sydd yn hollol ddibynadwy.

Dim ysmygu

Gellir trefnu i warchod plant.

*Derbynnir archebion sy’n cynnwys anifeiliaid anwes ar yr amod eu bod wedi eu trin am lyngyr. Noder na ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn nac yn yr ardaloedd cymunedol a dylid eu cadw oddi ar y dodrefn drwy’r amser. Mae perchennog yr anifail yn gyfrifol am lanhau ar eu holau. Byddwch yn ystyriol o westeion eraill sy’n ymweld ar yr un pryd â chi a’r rhai sydd yn dod ar eich holau. Noder hefyd nad yw rhai o’r traethau poblogaidd lleol yn caniatáu cwn yn ystod misoedd yr haf.

Lleoliad

This dog-friendly cottage for 2 is nestled in between Solva (1 mile) and St Davids (2 miles). Perfect for a walking holiday in Wales, with the famous Pembrokeshire Coastal Path a short walk away from the cottage via Porth-y-Rhaw.

Solva is known as the jewel of the Pembrokeshire Coast National Park and is situated on the beautiful West Wales coast. An ideal location for walking, sailing, fishing or simply relaxing amongst the shops, galleries and restaurants set in beautiful scenery. For such a small village Solva has quite a few places to eat and drink and many of these establishments specialise in fresh local seafood dishes. You will find several local pubs providing great food and atmosphere, there is also a local shop that includes a post office, newsagent and many holiday items such as fishing tackle and beach items. Quay jumping is a favourite past time of local children, as is crab fishing in Solva harbour. Sailboat and water activity courses are also available and can be arranged from the quayside.

St Davids is a beautiful and unique city surrounded by some of the finest coastline in Europe. Situated within the Pembrokeshire Coast National Park St Davids is surrounded by spectacular coastal scenery renowned for its beauty and abundance of wildlife. St Davids Cathedral has been the dominant presence since the 12th century and was a popular pilgrimage destination throughout the Middle Ages and indeed remains so to this day attracting thousands of visitors every year. Adjacent to the cathedral stand the magnificent ruins of the medieval Bishops Palace. The city of St Davids has a great deal to offer every visitor.

Beaches

Caerfai Bay – The closest sandy beach to the cottage. Caerfai is a lovely sandy beach perfect for families. Its position provides shelter from the prevailing winds. 3.0 miles

Newgale - It's a magnificent two mile long stretch of wide flat sand with a huge pebble bank behind it. Powerful swells roll in here at all times of the year. 3.8 miles

Whitesands - The blue-flagged Whitesands Bay is a popular family beach because of its safe swimming and clean white sand. It is also regarded as one of Wales’ top surf-spots.4.1 miles

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coastering and much more. 2 miles

Walking

Whether you’re after a gentle stroll down into Solva or a week-long hike it’s right on your doorstep, and a watering hole to quench your thirst is never far away. Pembrokeshire Coastal Path 0.25 miles.

Fishing

Only a short walk from the cottage there are many coves and rocky marks that provide superb Sea fishing, including some of the best Bass fishing in the UK. 0.25 miles. Fishing and sightseeing trips from St Justinian. 2.5 miles

Golf

Only 2 miles from the cottage, St David's City is one of three distinctive nine-hole gems that exist along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2miles

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) is only a ¼ of a mile from the cottage and actually runs from London to Fishguard. Mainly on quiet country roads. 0.25 miles. For off road cycling Llys-Y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 25 miles

Pony trekking

St Davids Trekking provides horse riding in the St Davids area on a Gypsy Vanner, passing through valleys and meadows for a paddle in the sea or a splash in the river. 3.4 miles