Cysgod y Ffynnon

Solva, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau clyd i 2 wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro. Siopau, bwytai, orielau a gweithgareddau lu gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £379 yr wythnos
 • £54 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau llawn cymeriad ar gyfer dau wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro, bellter cerdded byr yn unig at lwybr arfordirol Cymru. Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei adnewyddu’n gain - cysurus iawn i ddau. Ymlaciwch ymysg y siopau, orielau a’r bwytai lleol, ewch ar antur mewn cwch neu mwynhewch weithgareddau poblogaidd lleol megis cerdded, hwylio neu bysgota.

Llawr Gwaelod

Cegin gyflawn yn cynnwys popty trydan, popty wedi ei rannu ar ddwy lefel, hob nwy, microdon, oergell a pheiriant golchi dillad. Gofod rhewi bwyd ar gael hefyd.

Ardal fwyta gyda bwrdd bwyd a 4 cadair.

Ystafell ymolchi gyda swît lawn a chawod uwchben y bath.

Llawr Cyntaf

Ceir ystafell wely ddwbl a chlyd yn ogystal ag ystafell fyw ar y llawr hwn gyda nenfwd pîn yn gwyro. Ystafell fyw yn cynnwys gwely soffa a chadair, teledu a chwaraewr DVD.

Gardd

Patio gyda dodrefn gardd yn wynebu’r de ac yn mwynhau golygfeydd o’r môr dros dir amaeth gan agor allan i gae mawr glaswelltog amgaeedig. Rhennir yr ardal laswelltog hon gyda’r ddau fwthyn arall ac mae’n ddelfrydol i blant ac i anifeiliaid anwes sy’n aros yn y bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croesewir uchafswm o 2 anifail anwes* am £10 yr anifail, am wythnos lawn neu rannol. Taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

Darperir dillad gwely, tywel dwylo a thywelion sychu llestri.

Darperir tywelion bath ar gais am £3 ychwanegol y person (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd). Tywelion yn gynwysedig ar gyfer ymwelwyr tramor yn unig.

Gwres canolog llawn yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael os oes angen, a threfniant eistedd ar gyfer babanod. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Llefydd parcio ar gael

Derbyniad ffonau symudol yn amrywio yn ôl darparwr - dim ond Orange sydd yn hollol ddibynadwy.

Dim ysmygu

*Derbynnir archebion sy’n cynnwys anifeiliaid anwes ar yr amod eu bod wedi eu trin am lyngyr. Noder na ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn nac yn yr ardaloedd cymunedol a dylid eu cadw oddi ar y dodrefn drwy’r adeg. Mae perchennog yr anifail yn gyfrifol am lanhau ar eu holau. Byddwch yn ystyriol o westeion eraill sy’n ymweld ar yr un pryd â chi a’r rhai sydd yn dod ar eich olau. Noder hefyd nad yw rhai o’r traethau poblogaidd lleol yn caniatáu cwn yn ystod misoedd yr haf.

Mae’r bwthyn ar gael ar gyfer gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn, gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

 

 

Lleoliad

 

Nestled in between Solva and St Davids, the famous Pembrokeshire Coastal path is only a short walk away from this Solva holiday cottage, via Porth-y-Rhaw.

Solva (just 1 mile from this beautiful cottage for 2) is known as the jewel of the Pembrokeshire Coast National Park and is situated on the beautiful West Wales coast. An ideal location for walking, sailing, fishing or simply relaxing amongst the shops, galleries and restaurants set in beautiful scenery. For such a small village Solva has quite a few places to eat and drink and many of these establishments specialise in fresh local seafood dishes. You will find several local pubs providing great food and atmosphere, there is also a local shop that includes a post office, newsagent and many holiday items such as fishing tackle and beach items.

From your Solva holiday cottage, walk the coastal path for 1 mile to Solva harbour where you can catch purchase some fresh fish for a nice BBQ. Quay jumping is a favourite past time of local children, as is crab fishing. Sailboat and water activity courses can also be booked from the quay.

St Davids (2 miles) is a beautiful and unique city surrounded by some of the finest coastline in Europe. Situated within the Pembrokeshire Coast National Park, St Davids is renowned for its beauty and abundance of wildlife. St Davids Cathedral has been the dominant presence since the 12th century and was a popular pilgrimage destination throughout the Middle Ages and indeed remains so to this day attracting thousands of visitors every year. Adjacent to the cathedral stand the magnificent ruins of the medieval Bishops Palace. The city of St Davids has a great deal to offer every visitor.

Beaches

Caerfai Bay – The closest sandy beach to this Solva holiday cottage. Caerfai is a lovely sandy beach perfect for families. Its position provides shelter from the prevailing winds. 3.0 miles

Newgale - It's a magnificent two mile long stretch of wide flat sand with a huge pebble bank behind it. Powerful swells roll in here at all times of the year. 3.8 miles

Whitesands - The blue-flagged Whitesands Bay is a popular family beach because of its safe swimming and clean white sand. It is also regarded as one of Wales’ top surf-spots.4.1 miles

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coastering and much more. 2 miles

Walking

Whether you’re after a gentle stroll down into Solva or a week-long hike it’s right on your doorstep, and a watering hole to quench your thirst is never far away. Pembrokeshire Coastal Path 0.25 miles.

Fishing

Only a short walk from this cosy cottage for 2, there are many coves and rocky marks that provide superb Sea fishing, including some of the best Bass fishing in the UK. 0.25 miles. Fishing, wildlife and Sightseeing boat trips 2.5 miles

Golf

Only 2 miles from the cottage, St David's City is one of three distinctive nine-hole gems that exist along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2miles

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) is only a ¼ of a mile from your Solva holiday cottage and actually runs from Fishguard all the way to London. Mainly on quiet country roads. 0.25 miles. For off road cycling Llys-Y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 25 miles

Pony trekking

St Davids Trekking provides horse riding in the St Davids area on a Gypsy Vanner, passing through valleys and meadows for a paddle in the sea or a splash in the river. 3.4 miles