Cysgod y Ffynnon

Solva, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau clyd i 2 wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro. Siopau, bwytai, orielau a gweithgareddau lu gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £378 yr wythnos
 • £54 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau llawn cymeriad ar gyfer dau wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro, bellter cerdded byr yn unig at lwybr arfordirol Cymru. Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei adnewyddu’n gain - cysurus iawn i ddau. Ymlaciwch ymysg y siopau, orielau a’r bwytai lleol, ewch ar antur mewn cwch neu mwynhewch weithgareddau poblogaidd lleol megis cerdded, hwylio neu bysgota.

Llawr Gwaelod

Cegin gyflawn yn cynnwys popty trydan, popty wedi ei rannu ar ddwy lefel, hob nwy, microdon, oergell a pheiriant golchi dillad. Gofod rhewi bwyd ar gael hefyd.

Ardal fwyta gyda bwrdd bwyd a 4 cadair.

Ystafell ymolchi gyda swît lawn a chawod uwchben y bath.

Llawr Cyntaf

Ceir ystafell wely ddwbl a chlyd yn ogystal ag ystafell fyw ar y llawr hwn gyda nenfwd pîn yn gwyro. Ystafell fyw yn cynnwys gwely soffa a chadair, teledu a chwaraewr DVD.

Gardd

Patio gyda dodrefn gardd yn wynebu’r de ac yn mwynhau golygfeydd o’r môr dros dir amaeth gan agor allan i gae mawr glaswelltog amgaeedig. Rhennir yr ardal laswelltog hon gyda’r ddau fwthyn arall ac mae’n ddelfrydol i blant ac i anifeiliaid anwes sy’n aros yn y bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croesewir uchafswm o 2 anifail anwes* am £10 yr anifail, am wythnos lawn neu rannol. Taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

Darperir dillad gwely, tywel dwylo a thywelion sychu llestri.

Darperir tywelion bath ar gais am £3 ychwanegol y person (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd). Tywelion yn gynwysedig ar gyfer ymwelwyr tramor yn unig.

Gwres canolog llawn yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael os oes angen, a threfniant eistedd ar gyfer babanod. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Llefydd parcio ar gael

Derbyniad ffonau symudol yn amrywio yn ôl darparwr - dim ond Orange sydd yn hollol ddibynadwy.

Dim ysmygu

*Derbynnir archebion sy’n cynnwys anifeiliaid anwes ar yr amod eu bod wedi eu trin am lyngyr. Noder na ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn nac yn yr ardaloedd cymunedol a dylid eu cadw oddi ar y dodrefn drwy’r adeg. Mae perchennog yr anifail yn gyfrifol am lanhau ar eu holau. Byddwch yn ystyriol o westeion eraill sy’n ymweld ar yr un pryd â chi a’r rhai sydd yn dod ar eich olau. Noder hefyd nad yw rhai o’r traethau poblogaidd lleol yn caniatáu cwn yn ystod misoedd yr haf.

Mae’r bwthyn ar gael ar gyfer gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn, gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

 

 

Lleoliad