Ty'r Gwalch

Solva, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd o'r môr o falconi deheuol y bwthyn hunan arlwyo hwn i 4 ger Solfach, Sir Benfro. Lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu ymlacio.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £462 yr wythnos
 • £66 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan arlwyo moethus ger Solfach, Sir Benfro. Mae Ty’r Gwalch wedi ei enwi ar ôl y gweilch sydd i’w gweld yn hedfan uwchben yn gyson. Wedi ei leoli ym mhentref Naw Ffynnon, milltir i ffwrdd o Solfa a dwy filltir o Dy Ddewi yng Ngogledd Sir Benfro, mae gan y bwthyn arfordirol hwn olygfeydd panoramig o’r môr a Bae Sain Ffraid. Lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu’n syml iawn, i ymlacio ymhlith y siopau, orielau a bwytai ynghanol golygfeydd prydferth.

Llawr Cyntaf

Mae gan Dy’r Gwalch ystafell fawr sy’n cynnwys ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored gyda seddi cyfforddus, teledu a chwaraewr DVD.

Cegin gyda chyfleusterau da yn cynnwys hob a phopty nwy, microdon, oergell gyda bocs rhewi, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Lle i rewi ar gael yn ogystal.

2 ystafell wely: 1 ddwbl ac 1 twin. Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys swît lawn a chawod uwchben y bath.

Balconi yn wynebu’r de sy’n cael yr haul drwy’r dydd.

Gardd

Patio gyda dodrefn gardd yn wynebu’r de ac yn mwynhau golygfeydd o’r môr dros dir amaeth. Y patio yn agor allan i gae mawr glaswelltog. Rhennir yr ardal laswelltog hon gyda’r ddau fwthyn arall ble mae gat - lle delfrydol i blant ac i gerdded anifeiliaid anwes (bydd angen i gwn fod ar dennyn)

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a duvet, tywelion dwylo a thywelion sychu llestri.

Darperir tywelion bath ar gais am £3 ychwanegol y person (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd). Tywelion yn gynwysedig ar gyfer ymwelwyr tramor yn unig.

Gwres canolog llawn yn gynwysedig.

Cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Mae bwthyn gwyliau Ty’r Gwalch ar lawr cyntaf yr adeilad gyda grisiau yn arwain i fyny iddo.

Croesewir uchafswm o 2 anifail anwes* am £10 yr anifail, am wythnos lawn neu yn rhannol. Taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

Digonedd o lefydd parcio ar gael.

Dim ysmygu.

Milltir i ffwrdd yn Solfa, mae yna amrywiaeth o siopau, tafarndai a bwytai.

*Derbynnir archebion sy’n cynnwys anifeiliaid anwes ar yr amod eu bod wedi eu trin am lyngyr. Noder na ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn nac yn yr ardaloedd cymunedol a dylid eu cadw oddi ar y dodrefn drwy’r adeg. Mae perchennog yr anifail yn gyfrifol am lanhau ar eu holau. Byddwch yn ystyriol o westeion eraill sy’n ymweld ar yr un pryd â chi a’r rhai sydd yn dod ar eich holau. Noder hefyd nad yw rhai traethau poblogaidd yn caniatáu cwn yn ystod misoedd yr haf.

Lleoliad

Nestled in between Solva and St Davids, the famous Pembrokeshire Coastal path is only a short walk away from Ty'r Gwalch holiday cottage, Solva, via Porth-y-Rhaw.

Solva (1 mile) is known as the jewel of the Pembrokeshire Coast National Park and is situated on the beautiful West Wales coast. An ideal location for walking, sailing, fishing or simply relaxing amongst the shops, galleries and restaurants set in beautiful scenery. For such a small village Solva has quite a few places to eat and drink and many of these establishments specialise in fresh local seafood dishes. You will find several local pubs providing great food and atmosphere, there is also a local shop that includes a post office, newsagent and many holiday items such as fishing tackle and beach items. Children will enjoy the crab fishing in Solva harbour and you can even purchase some freshly caught Solva lobster and crab for a nice BBQ. Sailboat and water activity courses can also be booked from the quay.

St Davids (2 miles) is a beautiful and unique city surrounded by some of the finest coastline in Europe. Situated within the Pembrokeshire Coast National Park St Davids is surrounded by spectacular coastal scenery renowned for its beauty and abundance of wildlife. St Davids Cathedral has been the dominant presence since the 12th century and was a popular pilgrimage destination throughout the Middle Ages and indeed remains so to this day attracting thousands of visitors every year. Adjacent to the cathedral stand the magnificent ruins of the medieval Bishops Palace. The city of St Davids has a great deal to offer every visitor.

Beaches

Caerfai Bay – The closest sandy beach to Ty'r Gwalch holiday cottage, Solva. Caerfai is a lovely sandy beach perfect for families. Its position provides shelter from the prevailing winds. 3.0 miles

Newgale- It's a magnificent two mile long stretch of wide flat sand with a huge pebble bank behind it. Powerful swells roll in here at all times of the year. 3.8 miles

Whitesands - The blue-flagged Whitesands Bay is a popular family beach because of its safe swimming and clean white sand. It is also regarded as one of Wales’ top surf-spots. 4.1 miles

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coastering and much more. 2 miles

Walking

Whether you’re after a gentle stroll down into Solva or a week-long hike it’s right on your doorstep, and a watering hole to quench your thirst is never far away. Pembrokeshire Coastal Path0.25 miles

Fishing

Only a short walk from the cottage there are many coves and rocky marks that provide superb Sea fishing, including some of the best Bass fishing in the UK. 0.25 miles

Golf

Only 2 miles from Ty'r Gwalch holiday cottage, Solva is St Davids Golf Club - one of three distinctive nine-hole gems that exist along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2 miles

Cycling

National Cycle Route 4(orNCR 4) is only a ¼ of a mile from the cottage and actually runs fromLondon to Fishguard. Mainly on quiet country roads. 0.25 miles

For off road cycling Llys-Y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 25 miles

Pony trekking

St Davids Trekking provides horse riding in the St Davids area on a Gypsy Vanner, passing through valleys and meadows for a paddle in the sea or a splash in the river. 3.4 miles