Beaconing View

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

 • Awaiting Grading

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,003 yr wythnos
 • £143 y noson
 • Awaiting Grading

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Dringo
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Smart TV

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Preferred changeover day: Saturday
 • Amser cyrraedd: 4pm
 • Amser gadael: 9am

Lleoliad