1 Plantation Cottages

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

 • Mewn lleoliad gogoneddus gyda golygfeydd o'r môr, mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Saundersfoot wedi cael ei adnewyddu'n steilus ac mae'n berffaith ar gyfer eich arhosiad yn Saundersfoot.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £514 yr wythnos
 • £73 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi
 • Barbaciw
 • Parcio preifat
 • Parcio ar y stryd

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi'i leoli mewn safle gogoneddus gyda golygfeydd o'r môr, mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Saundersfoot wedi cael ei adnewyddu'n steilus ac mae'n berffaith ar gyfer eich arhosiad yn Saundersfoot. O fewn pellter cerdded byr mae traeth tywodlyd hardd, harbwr, siopau bach a dewis o dafarndai a bwytai lleol. Mae nifer o atyniadau yn yr ardal gan gynnwys parciau thema, parc dŵr, parciau fferm ac anifeiliaid a chanolfannau gweithgaredd. Mae digon o draethau gwych eraill i'w gweld, gan gynnwys Dinbych-y-pysgod, Barafundale ac Amroth. P'un a ydych chi'n mynd ar daith cwch o'r harbwr neu'n ymlacio ar y traeth, dyma'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn Sir Benfro.

Llawr gwaelod

Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn gyda ffwrn drydan a hob, microdon, oergell / rhewgell a pheiriant golchi llestri.

Lolfa agored ac ystafell wydr yn agor allan i olygfeydd gwych. Stôf losgi coed glyd, teledu a DVD, bwrdd bwyta a chadeiriau i 6.

Oddi ar y gegin mae lolfa arall fechan gyda bwrdd brecwast a chadeiriau wedi eu gosod o flaen lle tân carreg gyda stôf losgi coed.

Ystafell iwtiliti ar wahân gyda pheiriant golchi dillad, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - Ystafell wely ddwbl gyda theledu.

Ystafell wely 2 - Ystafell wely bync

Ystafell wely 3 - Ystafell gyda 2 wely sengl -  2 droedfedd 6 modfedd.

Ystafell ymolchi gyda bath, cawod dros y bath, toiled a basn.

Tu Allan

Cwrt gyda seddi ar y patio a golygfeydd trawiadol o'r môr. Cymerwch ofal gyda phlant ifanc gan fod yna cwymp o ymyl y patio i'r ardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres yn gynwysedig 

Dillad gwely a thywelion wedi'u darparu

Mae grisiau cerrig yn arwain i lawr o'r ardd i'r llwybr at y giât

WIFI

Cot teithio a chadair uchel ar gael os dymunir

Storfa ddiogel ar gyfer beiciau/offer golff 

Darperir bwrdd smwddio a haearn

Parcio ar gyfer 1 car ar hyd ar lethr, yn ogystal â pharcio ar y stryd

Caniateir anifeiliaid anwes (uchafswm o 2 anifail anwes) - £ 25 yr anifail 

Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad… Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri / tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur i bob un toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol

Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i'r bwthyn ac mae yna hefyd ddigon o siopau yn Saundersfoot a Dinbych-y-Pysgod.

Lleoliad