Sea Heights

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

 • Bwthyn hunan ddarpar trawiadol yn Saundersfoot gyda golygfa o'r môr o'r ardd ffrynt.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £900 yr wythnos
 • £129 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar trawiadol yn Saundersfoot gyda golygfa o'r môr o'r ardd ffrynt. Delfrydol ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau, mae'r byngalo hwn yn berffaith ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Gyda traethau eang, dyfroedd clir, harbwr a llefydd gwych i fwyta ac yfed, mae Saundersfoot yn leoliad gwyliau arbennig.

Llawr Gwaelod

Ardal fwyta a chegin agored gyda 2 set o ddrysau deu-blyg yn agor allan i'r ardd gefn.     

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell maint llawn, tostiwr, tegell, popty a hob trydan, ffan.    

Lolfa gyda soddas cyfforddus, stôf losgi coed a theledu (Smart gyda freeview).   

Ail lolfa gydag ardal ddarllen.    

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad a theledu.  Ystafell ymolchi en-suite gydag uned gawod, toiled a basn.   

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad a theledu.  

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.  

Ystafell wely 3 - ystafell gyda dau wely sengl, storfa a theledu.   

Ystafell wely 4 - gwely bync (2 wely sengl maint llawn) gyda chwpwrdd dillad a theledu.    

Gardd

Lawnt fawr yn y cefn gyda patio ac ail batio yn y gornel gyda barbaciw a mainc i eistedd.   

Ardal teras yn yr ochr.  

Teras yn y ffrynt gyda golygfeydd o'r môr.   

Gwybodaeth ychwanegol

Trydan a gwres yn gynwysedig   
Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
Cot trafeilio a chadair uchel ar gael.  
Storfa ddiogel ar gyfer beiciau / offer golff   
Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
Digon o le parcio  
Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2)   

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gall archfarchnadoedd ymweld â'r bwthyn ac mae digon o siopau yn Saundersfoot a Dinbych y Pysgod  
Noder fod sleepers rheilffordd mewn un rhan o'r ardd ac rydym yn argymell nad ydy plant ifanc yn cael eu gadael ar ben eu hunain i chwarae ar rhein 

Lleoliad