Sea Heights

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

 • Bwthyn hunan ddarpar trawiadol yn Saundersfoot gyda golygfa o'r môr o'r ardd ffrynt.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £900 yr wythnos
 • £129 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar trawiadol yn Saundersfoot gyda golygfa o'r môr o'r ardd ffrynt. Delfrydol ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau, mae'r byngalo hwn yn berffaith ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Gyda traethau eang, dyfroedd clir, harbwr a llefydd gwych i fwyta ac yfed, mae Saundersfoot yn leoliad gwyliau arbennig.

Llawr Gwaelod

Ardal fwyta a chegin agored gyda 2 set o ddrysau deu-blyg yn agor allan i'r ardd gefn.     

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell maint llawn, tostiwr, tegell, popty a hob trydan, ffan.    

Lolfa gyda soddas cyfforddus, stôf losgi coed a theledu (Smart gyda freeview).   

Ail lolfa gydag ardal ddarllen.    

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad a theledu.  Ystafell ymolchi en-suite gydag uned gawod, toiled a basn.   

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad a theledu.  

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.  

Ystafell wely 3 - ystafell gyda dau wely sengl, storfa a theledu.   

Ystafell wely 4 - gwely bync (2 wely sengl maint llawn) gyda chwpwrdd dillad a theledu.    

Gardd

Lawnt fawr yn y cefn gyda patio ac ail batio yn y gornel gyda barbaciw a mainc i eistedd.   

Ardal teras yn yr ochr.  

Teras yn y ffrynt gyda golygfeydd o'r môr.   

Gwybodaeth ychwanegol

Trydan a gwres yn gynwysedig   
Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
Cot trafeilio a chadair uchel ar gael.  
Storfa ddiogel ar gyfer beiciau / offer golff   
Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
Digon o le parcio  
Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2)   

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gall archfarchnadoedd ymweld â'r bwthyn ac mae digon o siopau yn Saundersfoot a Dinbych y Pysgod  
Noder fod sleepers rheilffordd mewn un rhan o'r ardd ac rydym yn argymell nad ydy plant ifanc yn cael eu gadael ar ben eu hunain i chwarae ar rhein 

Lleoliad

This stunning detached Saundersfoot holiday cottage is located just a short walk or drive from the centre of the village. It is on a hill and walkable however a car is probably advised for guests who do not wish to walk back up the hill. Saundersfoot has a great sandy beach, harbour and great selection of local pubs and restaurants. The beach is perfect for families and it is also great for kayaking, swimming, and other activities. Wildlife and fishing trips can be booked from the harbour.

Tenby is only 3 miles away and offers many attractions, including a wide range of shops, traditional pubs and restaurants and of course 3 great beaches.

The 186 mile Pembrokeshire Coastal Path passes close by and is a must for guests at this Saundersfoot holiday cottage who wish to enjoy the beautiful coastal scenery on route.

The area has an abundance of leisure attractions and pursuits to suit everyone staying at this Saundersfoot holiday cottage. This includes both outdoor and all weather activities such as cycling, fishing, sailing, wind surfing, horse riding, bowling, quad biking at Ritec Valley Quad centre, white knuckle rides at Oakwood, Folly Farm and Heatherton Country Sports Park.

Beaches

Saundersfoot is a large sandy beach, perfect for families. 0.5 miles.

Barafundle Beach has been voted many times as one of the best beaches in Britain and the world; it’s often likened to a Caribbean beach..... only better! 14 miles.

Water Sports

The ultimate in watersport adventure, offering jet-ski safaris, kayak hire, motor boat hire, towed water sports, wakeboarding and knee boarding. Tenby Watersports. 3 miles.

Walking

Whether you’re after a gentle stroll or a week-long hike the Pembrokeshire Coastal Path as part of the All Wales Coastal Path is right on your doorstep. 0.4 miles.

Fishing

Superb shore fishing around the coves, rocky marks and beaches. Fishing Charter and sightseeing trips from the Harbour

Golf

Heatherton has a highly successful and popular pitch and putt golf course set in picturesque Pembrokeshire countryside. Challenging golfers of all abilities, all year round. 5 miles.

Cycling

The quiet country roads are ideal for cycling. With rides to suit all ages, from beginners to experienced cyclists. Local trails include The Tramway, Brunel Trail, Cardi Bach, Llys y Fran. Local road routes directly from the cottage.

Pony trekking

Maros Farm nearby providing pony trekking and other activities. 9 miles.