Pembroke Retreat no.2

Pembroke, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Llety hunan ddarpar yn Sir Benfro sy'n rhan o hen felin ddŵr o'r ail ganrif ar bymtheg, wedi ei hadnewyddu.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £488 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Syrffio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hunan ddarpar hwn yn Sir Benfro yn rhan o hen felin ddŵr o'r ail ganrif ar bymtheg, sydd wedi ei hadnewyddu. Oddi mewn i 30 acer o dir preifat ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae'r llety yn leoliad gwych i ddarganfod yr holl sydd yna i'w gynnig yn Sir Benfro gan gynnwys 50 o draethau braf ar gyfer hwylio, syrffio a chaiacio. Mae Pembroke Retreat yn le delfrydol ar gyfer plant gyda tripiau gwylio dolffiniaid a morfilod, ymweliad â Fferm Folly, a llawer mwy i'w fwynhau. Gellir ymweld â chestyll niferus Sir Benfro, gerddi botaneg, yn ogystal â marchnadoedd y ffermwyr a gwyliau bwyd sydd yn cymryd lle drwy gydol y flwyddyn. 

Llawr Gwaelod

Derbynfa helaeth gyda grisiau yn arwain i fyny at Pembroke Retreat.

Mae'r llety wedi ei leoli ar lawr cyntaf ac ail lawr un hanner melin ddŵr sydd wedi ei hadnewyddu.

Mae yma gegin fasnachol ac ystafell fwyta fawr ar y llawr gwaelod - gellir defnyddio'r rhain gan y gwestai yn unig pan fydd y ddau lety yn cael eu archebu gan un parti, sy'n caniatau i bawb goginio a bwyta gyda'i gilydd.

Mae yna hefyd doiled anabl ar y llawr gwaelod.  

Llawr Cyntaf

Lolfa helaeth gyda soffas lledr a theledu lloeren (freeview a Sky+), chwaraewr DVD, a gorsaf docio IPOD. 

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys popty, meicrodon a llestri.

Ystafell wely 1 - gyda gwely sengl a theledu.

Ail lawr

Ystafell wely 2 - ystafell deuluol gyda gwely dwbwl, gwely sengl a theledu.

Ystafell wely 3 - gyda gwely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn.

Gardd

Patio caeedig gyda lawnt a 30 acer o dir preifat.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   

Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael  

WIFI am ddim

Cot a chadair uchel ar gael os dymunir   

Ystafell olchi a sychu dillad  

Dim anifeiliaid anwes

Lle parcio diogel  

Mae lle yn Pembroke Retreat ar gyfer storio eich offer adloniadol   

Dewis o gemau a theganau plant ar gael  

Gellir trefnu i logi beic os dymunir  

Gwasanaeth pigo i fyny neu ollwng i lawr ar gael i westeion sydd am gerdded llwybr yr arfordir neu ymweld â mannau eraill yn yr ardal   

Gellir archebu'r llety am wyliau byr ar rai adegau o'r flwyddyn. Mwy o wybodaeth o dan 'Prisiau'  

Gellir cyfuno'r llety hefo Pembroke Mill i gysgu hyd at 12

 

Lleoliad

This self catering Pembrokeshire accommodation is one of 2 self catering units within a large former mill set on 30 acres of private grounds and within a 5 minute walk to the restaurants pubs and shops in the town centre. The nearest beach is just a 5 minute drive from the apartment and there are 7 golf courses within a 15 minute drive.

Pembroke itself is a small town surrounded by its ancient town wall - much of which is still standing. Standing proudly at the head of a rocky ridge and surrounded on three sides by water, is the magnificent Pembroke Castle. It is one of the finest and best preserved Norman castles in the country. It is easy to see why Pembroke was declared a conservation area in 1977. In the town you will find plenty of local traditional inns and taverns.

Within easy reach of this Pembroke apartment are the resorts of Tenby and Saundersfoot; the historic and revitalised dockyard towns of Pembroke Dock and Milford Haven; the castles of Manorbier and Carew; the magnificent beaches of the South Pembrokeshire coastline; the popular market town of Narberth; the picturesque 24 mile Haven Waterway and of course the Pembrokeshire Coast Path. All of this, plus many man-made attractions and activities, can be found in the area. For all water sport fans and beach lovers, no other county in the UK has more seaside awards or blue flag beaches, so whether its surfing, kayaking and sailing or just relaxing in the sand, there’s a beach for you, the nearest being just 5 minutes away and another 49 within driving distance.

If food and drink is more your sort of holiday, there are local traditional inns, taverns and restaurants all within walking distance of the apartment. Pembroke Retreat is only 5 minutes away from the Irish Ferry port and with boats running twice daily, why not pop over to explore Ireland for the day? There are numerous family attractions in the area including theme parks, activity centres, water parks, zoos and wildlife centres, water sports, go karts, paintball, archery, horse riding on the beach, birds of prey, boat trips to explore the local islands and much,muc more.

Beaches

Freshwater East is the closest beach to the apartment, facing east sheltered from prevailing winds and is ideal for families. 4 miles. Barafundle Beach has been voted many times as one of the best beaches in Britain and the world; it’s often likened to a Caribbean beach, only better! 4.9 miles

Water Sports

The ultimate in watersport adventure, offering jet-ski seafaris, kayak hire, motor boat hire, towed watersports, wakeboarding and kneeboarding. Tenby Watersports. 11 miles

Walking

Whether you’re looking for a gentle stroll or a week-long hike, it’s right on your doorstep and a watering hole to quench your thirst is never far away. Pembrokeshire Coastal Path. 0.5 miles

Fishing

Only a short trip from the apartment there is good sea fishing in Milford Haven (the worlds’ second largest natural harbour). 8 miles Fishing and sightseeing boat trips from Tenby 11miles or Milford Haven. 8 miles

Golf

South Pembrokeshire Golf Club has a wonderful 18 hole course which presents a tough but fair challenge to golfers of all abilities all year around. 3.5 miles

Cycling

The quiet country roads are ideal for cycling with rides to suit all ages from beginners to experienced cyclists. Local trail include The Tramway, Brunel Trail, Cardi Bach, Llys y Fran . Local road routes directly from the apartment. 0 miles

Pony trekking

Nolton Stables Beach Riding is an award-winning family run business in the picturesque Pembrokeshire Coast National Park. 19 miles