Deudraeth

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau sy’n croesawu anifeiliaid anwes ac sydd o fewn pellter cerdded i 2 draeth gwych.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £619 yr wythnos
 • £88 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau sy’n croesawu anifeiliaid anwes ac sydd o fewn pellter cerdded i 2 draeth gwych a 4 tafarn lleol sy'n cynnig bwyd a chroeso cynnes. Bwthyn Gwyliau Deudraeth yw’r lleoliad perffaith am wyliau gyda’r teulu neu ffrindiau. Mae’r arfordir yn enwog am ei ddolffiniaid, a gallwch wylio’r mamaliaid godidog hyn o’r tir neu drwy fynd ar daith ar gwch lleol. Mae’r traethau’n addas i deuluoedd ac maen nhw’n cynnig cyfleoedd gwych i syrffio, pysgota a chwilota yn y pyllau dŵr rhwng y creigiau. Mae modd ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan, sydd gerllaw, a gall Roced Poppit (gwasanaeth bws) eich gollwng neu eich codi ar hyd y daith. Mae’r siopau lleol yn hyfryd, a gallwch grwydro a chwilio am bethau unigryw i’ch atgoffa o’ch gwyliau arbennig. Os ydych chi’n chwarae golff, rhaid ichi ymweld â Chlwb Golff Trefdraeth – mae’r golygfeydd o’r cwrs yn rhyfeddol, felly does dim ots a ydy’r chwarae yn dda neu beidio! Mae digonedd o gyfleoedd i feicio a physgota hefyd. Ar ôl y gwaith caled, gallwch ymlacio a phrofi peth o’r cynnyrch lleol arbennig sydd ar gael yn yr amrywiaeth eang o fwytai. 


Llawr Gwaelod

Lolfa gyda soffas cyfforddus, teledu (Freeview), DVD, tân nwy, a mapiau a gwybodaeth leol i dwristiaid.

Mae popeth sydd ei angen arnoch chi yn y gegin, gan gynnwys oergell/rhewgell maint llawn (3 silff), peiriant golchi llestri, hob nwy, ffwrn drydan, tostiwr a thegell.  

Mae man bwyta brecwast i gael y tu allan i’r gegin gyda 4 stôl a bwrdd, a drysau patio sy’n agor i gefn y tŷ.

Ystafell fwyta sy’n cynnwys bwrdd a chadeiriau i 6 person.

Ystafell golchi dillad gyda basn ychwanegol, peiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad ac ardal sychu dillad.

Ystafell gotiau ar y llawr gwaelod gyda thŷ bach.


Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 yw’r prif ystafell wely gyda gwely mawr iawn, bwrdd ymbincio, cwpwrdd dillad ac en-suite gydag uned gawod, basn a thŷ bach.

Ystafell babi / storio. Rhwng pen y grisiau ac ystafell wely 1, mae ystafell fechan sy’n berffaith i roi cot i fabi neu i storio bagiau.

Mae Ystafell Wely 2 yn ystafell ddwbl gyda chwpwrdd dillad wedi’i osod.

Mae Ystafell Wely 3 yn ystafell gyda 2 wely sengl, a chwpwrdd dillad.

Mae’r brif ystafell ymolchi yn cynnwys bath, cawod dros y bath, tŷ bach a basn.


Gardd

Ardaloedd â lawnt i’r blaen a’r ochr, ardal balmantog i’r cefn gyda bwrdd a chadeiriau. Ardal batio i’r ochr gyda bwrdd picnic, barbeciw a ‘chiminea’. Mae’r gerddi i’r ochr a’r cefn yn amgaeedig.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso Cymreig yn gynwysedig.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir tyweli gan gynnwys tyweli ar gyfer y traeth.
 • Cot a chadair uchel ar gael (mae gorchudd ar y matres ond dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
 • Dim ysmygu.
 • Croesewir anifeiliaid anwes, mwyafrif o 2 gi. £10 fesul anifail. Ni chaniateir iddynt fynd i fyny'r grisiau.
 • Mae tyweli cŵn ar gael.
 • Wi-fi yn gynwysedig.
 • Mae digon o le i barcio ar y dreif ac ar y ffordd y tu allan.
 • Bydd yr eitemau a ganlyn hefyd ar gael ichi yn ystod eich cyfnod yn Deudraeth.
  Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri.
  Ystafell ymolchi: sebon llaw a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach. Cynnyrch glanhau cyffredinol: hylif glanhau ac ati.

Lleoliad

This detached Holiday Cottage is among a small group of houses within walking distance of 2 beaches, pubs, a great fish and chip shop and general stores in Dinas Cross near Newport, Pembrokeshire. Dinas Head is a prominent headland that juts out into Cardigan Bay. Each side of the headland is a beach, Cwm yr Eglwys and Pwllgwaelod and the great thing with both of these is that they face the opposite direction, so one of the two is always sheltered, making it perfect for families. They are both great for canoeing and equippment can be hired locally as well as tuition, if required.

Only 3 miles away is Newport, with a variety of small shops, craft shops, antique shops, books shops and several pubs and restaurants. The coastline is well know for its dolphins, and boat trips can be booked from Cardigan. There are some great attractions in the area, including Cardigan Island Coastal Farm Park, Dyfed Shire Horse Farm, Folly Farm and Oakwood Theme Park. Within a 30 minute drive are the 3 larger towns of Cardigan, Fishguard and Haverfordwest. All three have great local shops and markets,and also larger supermarkets. Fishguard lies 3.9 miles to the south. It has a fascinating history and you can also catch the ferry to Ireland from here.

The Preseli Mountains are inland from Newport and there are many tales and myths around these magical mountains. The world famous Bluestones of Stonehenge originated in these hills. On a clear day, from above the village you can see Snowdon and North Wales, and on rare occasions it is possible to see over to Ireland and the Wicklow Mountains. For walkers, the ‘Poppit Rocket’ shuttle bus runs along the coast from Newport towards Cardigan - with many stops along the way, it is an ideal aid to walking sections of the All Wales Coastal Path.

Beaches

Cwm yr Eglwys and Pwllgwaelod are both just a short stroll from the cottage. 0.3 mile.

Watersports

Watersports can be booked further up the coast in New Quay. 35 Miles.

Walking

Join the All Wales Coastal Path nearby, and also great local walks such as walking on Dinas Head. 0.3 miles.

Fishing

There is superb fishing all around the area.

Sea Fishing on both beaches and rocky marks around Dinas Head. 0.4 mile.

Coarse fishing - Many lakes including Yet-y-Gors Coarse Fishery. 7.5 miles.

Game fishing – River Nevern holds wild brown trout and runs of salmon and sea trout. 3 miles.

Golf

Newport is one of the best links courses in the UK. 3 miles

Cycling

Many trails and quiet local roads in the area making superb cycling. The annual tour of Pembrokeshire passes nearby. 0.1 mile

Pony Trekking

Crosswell Horse Agency caters for novices and experienced riders alike.3 miles