Y Cleddau

Llangwm, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Ger aber afon diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, heb fod ymhell o ganol pentref bychan Llangwm.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £424 yr wythnos
 • £61 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Yn swatio ger aber afon diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, heb fod ymhell o ganol pentref bychan Llangwm. Mae’r bwthyn gwyliau rhyfeddol hwn yn cynnig llonyddwch oddi mewn ac oddi allan, wedi ei leoli 50 metr o’r dŵr ac o fewn ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Unwaith i chi gyrraedd bydd yn bosib i chi fyw yn hapus heb ddefnyddio eich car, os mai dyna yw eich dymuniad, gan fod popeth sydd ei angen arnoch o fewn pellter cerdded, yn cynnwys llwybrau anhygoel, golygfeydd o’r dŵr, tafarn a siop leol gerllaw. Os dymunwch grwydro ymhellach, gellir mwynhau traethau braf, cestyll ac atyniadau eraill o fewn taith fer yn y car. Dyma leoliad delfrydol ar gyfer cyplau, neu deuluoedd sydd yn chwilio am encil rhamantus ac ymlaciol. Gellir hefyd fwynhau gwyliau yn seiliedig ar weithgareddau awyr agored, gyda mynediad uniongyrchol i’r dŵr ar gyfer caiacwyr a chanŵ-wyr.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gysurus a chlyd gyda stôf losgi coed a lle cyfforddus i eistedd 4 gyda teledu a chwaraewr DVD.

Cegin ffasiynol gyda’r holl offer angenrheidiol yn cynnwys Rayburn, hob trydan a pheiriant golchi llestri.

Ardal fwyta eang gyda lle i 4 eistedd.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi ffasiynol gyda baddon a chawod arwahan.

Ystafell wely yn cynnwys gwely derw modern, gyda nenfwd a hen le tân pren. Ffenestri sash yn edrych allan dros y dyffryn coediog.

Ystafell wely ddwbwl gyda lle storio a golygfeydd o’r coetir.

Gardd

Gardd hardd y tu blaen i’r bwthyn gyda bwrdd a chadeiriau wedi eu gosod ar gerrig llechi ymysg y borderi.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso gyda cynnyrch lleol (e.e. mêl a wyau maes o’r pentref, catwad cartref, bara lleol, llaeth, teisennau cri, menyn Cymreig, te a choffi).
 • Cyflenwad cychwynol o goed ar gyfer y stôf goed.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt ar gael.
 • Cynnyrch ymolchi organig (grawnffrwyth, lemon a phren cedrwydd) wedi eu gwneud yn lleol - Conscious Skincare.
 • Wi-fi ar gael.
 • Peiriant golchi/sychu dillad.
 • Llety delfrydol ar gyfer gŵyl lenyddol Llangwm.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.
 • Cynnyrch glanhau sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd yn gynwysedig
 • Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer un car.Lleoliad