Y Cleddau

Llangwm, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Ger aber afon diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, heb fod ymhell o ganol pentref bychan Llangwm.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £506 yr wythnos
 • £72 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Yn swatio ger aber afon diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, heb fod ymhell o ganol pentref bychan Llangwm. Mae’r bwthyn gwyliau rhyfeddol hwn yn cynnig llonyddwch oddi mewn ac oddi allan, wedi ei leoli 50 metr o’r dŵr ac o fewn ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Unwaith i chi gyrraedd bydd yn bosib i chi fyw yn hapus heb ddefnyddio eich car, os mai dyna yw eich dymuniad, gan fod popeth sydd ei angen arnoch o fewn pellter cerdded, yn cynnwys llwybrau anhygoel, golygfeydd o’r dŵr, tafarn a siop leol gerllaw. Os dymunwch grwydro ymhellach, gellir mwynhau traethau braf, cestyll ac atyniadau eraill o fewn taith fer yn y car. Dyma leoliad delfrydol ar gyfer cyplau, neu deuluoedd sydd yn chwilio am encil rhamantus ac ymlaciol. Gellir hefyd fwynhau gwyliau yn seiliedig ar weithgareddau awyr agored, gyda mynediad uniongyrchol i’r dŵr ar gyfer caiacwyr a chanŵ-wyr.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gysurus a chlyd gyda stôf losgi coed a lle cyfforddus i eistedd 4 gyda teledu a chwaraewr DVD.

Cegin ffasiynol gyda’r holl offer angenrheidiol yn cynnwys Rayburn, hob trydan a pheiriant golchi llestri.

Ardal fwyta eang gyda lle i 4 eistedd.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi ffasiynol gyda baddon a chawod arwahan.

Ystafell wely yn cynnwys gwely derw modern, gyda nenfwd a hen le tân pren. Ffenestri sash yn edrych allan dros y dyffryn coediog.

Ystafell wely ddwbwl gyda lle storio a golygfeydd o’r coetir.

Gardd

Gardd hardd y tu blaen i’r bwthyn gyda bwrdd a chadeiriau wedi eu gosod ar gerrig llechi ymysg y borderi.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso gyda cynnyrch lleol (e.e. mêl a wyau maes o’r pentref, catwad cartref, bara lleol, llaeth, teisennau cri, menyn Cymreig, te a choffi).
 • Cyflenwad cychwynol o goed ar gyfer y stôf goed.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt ar gael.
 • Cynnyrch ymolchi organig (grawnffrwyth, lemon a phren cedrwydd) wedi eu gwneud yn lleol - Conscious Skincare.
 • Wi-fi ar gael.
 • Peiriant golchi/sychu dillad.
 • Llety delfrydol ar gyfer gŵyl lenyddol Llangwm.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.
 • Cynnyrch glanhau sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd yn gynwysedig
 • Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer un car.Lleoliad

This holiday cottage in Llangwm is one of a small row of 4 houses along the waters edge of the Cleddau Esturay. The cottage is situated off a quiet no-through road 50 metres from the Cleddau Estuary/Cleddau Ddu, which is a Site of Special Scientific Interest. You can walk into Llangwm which is a traditional village with shop/post office and a good village pub serving classic meals and the landlord is only too happy to order in local specialities, such as crab and local fish if asked in advance. Sunday lunch is excellent with prices to match and each Friday is locally caught fish and chip day. Llangwm holds an annual literary festival.

There are some great places to eat nearby to suit all tastes and budgets. Beggars Roost in Burton is just 3 miles away. Situated within a converted rectory in 9 acres of landscaped gardens, Beggars Roost serves excellent meals in its restaurant, including Tomato Brie and Spinach Tart, Salmon with Honey and Ginger, and Steak and Ale Pie. Friday night is steak night. Also in Burton is the Jolly Sailor that overlooks the water and has an extensive wine list and equally extensive menu, including plenty of local produce.

The area is well know for its stunning beaches and local favorites include the award winning Barafundle and Broadhaven South. St Davids is 20 miles away with its beautiful Cathedral and great small local shops. Other villages worth visiting are Solva with its pretty harbour and Narbeth with its antique shops. Sightseeing, wildlife watching, fishing and pleasure boat trips can all be booked from St Davids. Other attractions in the area include the Blue lagoon water park, Oakwood theme park, and Hetherton World of Activities.

Beaches

Broad Haven's westerly facing large sandy beach. 10 miles

Water Sports

Surfboards, windsurfers, kayaks, bodyboards can be hired from Haven Sports in Broad Haven. 10 miles

Walking

Great walks from the cottage including the All Wales / Pembrokeshire Coastal Path. 0.1 miles

Fishing

Fishing with the estuary and also there are also many shoreline marks in the area. Boat Trips can also be booked from St Martins Haven. 13 miles.

Golf

Mayfield Golf club and driving range. 3 miles

Cycling

The Tour of Pembrokeshire is a great annual cycling event in the area. With quiet country roads you can cycle from the cottage. 0.1 miles.

Pony trekking

Nolton Stables Beach Riding is an award-winning family run business in the picturesque Pembrokeshire Coast National Park. 13 miles