Cei Gwaun

Fishguard, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star Gold
 • Mae'r bwthyn Cymreig hwn ar waelod Cwm Gwaun, gyda'r afon yn rhedeg i'r cei hardd gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £746 yr wythnos
 • £107 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn Cymreig hwn ar waelod Cwm Gwaun, gyda'r afon yn rhedeg i'r cei hardd gerllaw. Mae wyneb y bwthyn yn restredig ac wedi ei adnewyddu'n gariadus gan ddarparu yr hyn oll y byddwch ei angen ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Penfro, yn cynnwys balconi trawiadol ar y llawr cyntaf sy'n edrych allan dros yr ardd gefn ac ymlaen i goetir hardd Cwm Gwaun. Mae tafarn draddodiadol, 'The Ship Inn' lai na munud i ffwrdd, yn ogystal a'r cei, sydd yn ddelfrydol ar gyfer caiacio, pysgota crancod a cherdded. Mae digon o draethau yn yr ardal ac hefyd ystod eang o weithgareddau ac atyniadau ar gyfer pob tywydd. 

Llawr Gwaelod

Lolfa/ardal fwyta gyda stôf goed (coed cychwynol ar gael), bwrdd a chadeiriau bwyta, cadeiriau a theledu, yn arwain drwodd i gegin gyda'r holl offer yn cynnwys hob 'induction', popty, meicrodon, peiriant golchi llestri, bar brecwast gyda 2 stôl, ac oergell/rhewgell mawr. Drws cefn yn arwain allan i'r ardd gyda lle i eistedd.

Lolfa/ystafell ddarllen gyda soffas lledr cyfforddus, teledu a stôf goed.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, ystafell ymolchi gydag uned gawod, basn a thoiled. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gydag en-suite yn cynnwys uned gawod, basn a thoiled.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl

Ystafell wely 3 - dau wely sengl

Ystafell wely 4 - gwely sengl

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Landin gyda drysau patio yn arwain i'r balconi sy'n edrych allan i'r ardd gefn, a golygfeydd o Gwm Gwaun.

Tu Allan

Gardd gaeedig gyda lawnt a dodrefn gardd. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso Cymreig yn gynwysedig    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig ond dewch â thywelion eich hun i'r traeth    
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir (dewch â dillad eich hun i'r cot)     
 • Dim ysmygu 
 • Croesewir anifeiliaid anwes - mwyafrif o 2 gi @ £20 y ci. Ni ddylid gadael cwn ar ben eu hunain ac ni chaniateir iddynt fynd fyny grisiau neu ar y gwelyau   
 • Wifi ar gael
 • Parcio ar gyfer un car - parcio ychwanegol yn y maes parcio cyhoeddus yn y Cei  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri. Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol     

Gwybodaeth ar gyfer yr Anabl a'r Llai Abl   

 • Mynediad gwastad i'r llety   
 • Parcio rhwydd ac wyneb slabiau a choncrid i mewn i'r llety    
 • Yr ystafelloedd gwely i gyd ar y llawr cyntaf   
 • Croesewir cwn tywys    

Lleoliad