Granar Gynolwyn

Tywyn, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Llety hunan ddarpar i 2 ger Tywyn, yn heddwch cefn gwlad ger Cader Idris a thraethau Gogledd Cymru

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £446 yr wythnos
 • £64 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli yn nhawelwch cefn gwlad gyda golygfeydd anhygoel o dirwedd de Eryri. Mae’r llety hunan ddarpar hwn yn Nhywyn yn cynnig croeso cynnes Cymreig yn ysblander Dyffryn Dysynni. Mae Granar Gynolwyn wedi ei leoli ar fferm deuluol, gerllaw uchelderau mawreddog Cader Idris, rhaeadr, a thraethau godidog gogledd Cymru. Ardal ddelfrydol i fwynhau cerdded, beicio neu ymlacio ac ymgolli yn y golygfeydd a’r awyr iach.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta gyda golygfeydd braf o gefn gwlad. Mae’r gegin yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty, oergell, rhewgell a pheiriant golchi dillad.

Lolfa gyfforddus gyda dwy soffa, teledu mawr 42 modfedd a chwaraewr DVD. Casgliad o lyfrau.

Llawr Cyntaf

Llofft helaeth gyda gwely maint ‘king’ a golygfeydd anhygoel o gefn gwlad.

Ystafell ymolchi gyda chawod, basn a thoiled.

Gardd

Patio gyda bwrdd picnic - man delfrydol i fwynhau haul y prynhawn, ac ymlacio yn swn yr afon sydd yn llifo’n araf gerllaw. Mae yna daith gerdded odidog ar hyd glan yr afon - gellir ymuno â’r llwybr ochr arall y bont o’r drws ffrynt.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Pecyn croeso wrth gyrraedd - yn cynnwys cacen gartref, te, coffi, siwgr a llaeth
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir
 • Wi-fi ar gael
 • Mae’r eitemau canlynol hefyd ar gael: hylif golchi llestri, tywelion golchi a sychu llestri, tabledi i’r peiriant golchi llestri
 • Dim anifeiliad anwes
 • Dim ysmygu
 • Digon o le preifat i barcio

Lleoliad