Maes Mihangel

Tywyn, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Hunan Arlwyo hyfryd i 10 yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif Maes Mihangel mewn ardal o harddwch eithriadol ar droed Cadair Idris - man delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £572 yr wythnos
 • £82 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hunan arlwyo hyfryd hwn yn Eryri, wedi ei leoli yn Nyffryn Dysynni, ardal o harddwch eithriadol ger Tywyn, Gogledd Cymru. Mewn llecyn o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, mae’r bwthyn neilltuedig hwn yn mwynhau golygfeydd godidog o odre Cadair Idris. Mae’n safle perffaith ar gyfer cerdded a chrwydro gyda milltiroedd o lwybrau cerdded tawel a diddorol i bob cyfeiriad.

Llawr Gwaelod

Adeiladwyd y bwthyn hunan arlwyo teuluol hwn ym 1994 ac mae ganddo brif lolfa gysurus gyda thân agored coed neu lo a theledu. Ceir ffenestr fawr yn edrych i lawr y dyffryn tuag at Graig yr Aderyn. Mae’r ystafell fwyta, drws nesaf i’r patio, yn rhannu’r golygfeydd trawiadol rhain hefyd.

Mae’r gegin helaeth a modern yn edrych dros yr ardd a’r patio ac yn cynnwys popeth o ficrodon a phopty trydan i rewgell a rayburn. Mae iwtiliti’r bwthyn yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol am wyliau cysurus ac ymlaciol, megis golchwr llestri a pheiriant golchi a sychu dillad.

Mae’r bwthyn yn cysgu hyd at 10 o bobl yn gyfforddus gyda’r dewis o gael un gwely ychwanegol wedi ei osod ar gais i gysgu 11.

Mae gan yr ystafell wely gyntaf wely maint super king (neu gellir ei wneud yn ddau wely twin ar gais) gyda chyfleusterau en-suite a theledu SKY.

Mae gan yr ail ystafell welyau twin, neu gellir eu gwneud yn wely dwbl ar gais. Teledu a chwaraewr DVD/VIDEO yn gynwysedig.

Mae gan y drydedd ystafell wely dwbl.

Mae’r bedwaredd ystafell wely yn ystafell deuluol gyda gwely dwbl a gwely sengl, ynghyd â chot Mothercare. O’r ystafell hon mae yna hefyd ystafell arall wedi ei chysylltu gydag un gwely sengl sydd yn gwneud yr ystafell yn berffaith ar gyfer teulu o ddau oedolyn, dau o blant a baban.

Mae gan y bwthyn hefyd ystafell ymolchi fawr gyda bath a chawod.

Gardd

Mae’r ardd amgaeedig wedi ei chynllunio’n chwaethus gydag ardaloedd preifat i ymlacio, siglen unigryw wedi ei cherfio â llaw a barbeciw i fwynhau'r golygfeydd. Perffaith ar gyfer gwyliau teuluol, mae ardal i’r plant yn ddiogel gydag amryw o gyfleusterau awyr agored gan gynnwys siglenni, si-so, sleidiau a ffau yn y coed a thy chwarae hyfryd. Ceir ardal ddiogel i’r plant chwarae sy’n cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau chwarae awyr agored megis siglenni, llithren a thy pren/den chwarae yn y goeden.

Mae shed yr ardd yn cynnwys dingi, byrddau syrffio bychain, gwialenni pysgota a beiciau i bob oed.

Gwybodaeth Ychwanegol

Llefydd parcio ar gael o fewn ffiniau diogel y bwthyn.

Mae Maes Mihangel yn cynnig lleoliad gwledig a heddychlon, yn gwbl ddi-draffig, gyda golygfeydd gwefreiddiol a thraethau poblogaidd Tywyn ac Aberdyfi o fewn saith milltir.

Dau got a dwy gadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Coed a glo ar gyfer y stôf yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim.

Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt.

Darperir Wifi a ffôn dalu.

Fideos a dvd’s plant ar gael

Dim ysmygu

Croesewir anifeiliaid anwes.

Hawl i bysgota am ddim

Caniateir gwyliau byr (dros benwythnos / canol wythnos) yn ystod y tymor tawel. Gweler yr holl fanylion o dan 'Prisiau’.

Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd gyda the, coffi, siwgr a siocled poeth. Gall y cynnwys amrywio yn ddibynnol ar beth sydd ar gael, ond mae’r pecyn fel arfer yn cynnwys Bara Brith neu gacennau cri a photel o win. *Pecyn arbennig yn cael ei ddarparu ar gyfer archebion y Pasg a’r Nadolig.

Amrediad o deganau plant, llyfrau a fideos/DVD’s ar gael. Teledu ar wahân a chwaraewr fideo/DVD i’r plant.

Dim ysmygu.

Cyfleusterau parcio car ar gael o fewn ffiniau’r bwthyn gan ei wneud yn ddiogel.

Mynediad at bysgota am ddim ar afon sydd yn llifo drwy dir y perchennog.

Offer pygota a beiciau ar gael gan y perchennog gerllaw

Gall y perchnogion fynd a chi i fyny mynydd Cader Idris yn eu tryc ar gais.

Gwyliau byr ar benwythnosau neu yng nghanol yr wythnos ar gael yn ystod y tymor tawel. Mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad;

Cegin : hylif golchi llestri, powdr golchi.

Ystafell Ymolchi : sebon, hylif golchi dwylo a thoiled rôls.

Glanhau cyffredinol : bleach, glanhawr cawod, dwster, bagiau i’r hwfer, polish, chwistrellydd gwrth-facteria.

Lleoliad