Maes Mihangel

Tywyn, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Hunan Arlwyo hyfryd i 10 yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif Maes Mihangel mewn ardal o harddwch eithriadol ar droed Cadair Idris - man delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £669 yr wythnos
 • £96 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hunan arlwyo hyfryd hwn yn Eryri, wedi ei leoli yn Nyffryn Dysynni, ardal o harddwch eithriadol ger Tywyn, Gogledd Cymru. Mewn llecyn o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, mae’r bwthyn neilltuedig hwn yn mwynhau golygfeydd godidog o odre Cadair Idris. Mae’n safle perffaith ar gyfer cerdded a chrwydro gyda milltiroedd o lwybrau cerdded tawel a diddorol i bob cyfeiriad.

Llawr Gwaelod

Adeiladwyd y bwthyn hunan arlwyo teuluol hwn ym 1994 ac mae ganddo brif lolfa gysurus gyda thân agored coed neu lo a theledu. Ceir ffenestr fawr yn edrych i lawr y dyffryn tuag at Graig yr Aderyn. Mae’r ystafell fwyta, drws nesaf i’r patio, yn rhannu’r golygfeydd trawiadol rhain hefyd.

Mae’r gegin helaeth a modern yn edrych dros yr ardd a’r patio ac yn cynnwys popeth o ficrodon a phopty trydan i rewgell a rayburn. Mae iwtiliti’r bwthyn yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol am wyliau cysurus ac ymlaciol, megis golchwr llestri a pheiriant golchi a sychu dillad.

Mae’r bwthyn yn cysgu hyd at 10 o bobl yn gyfforddus gyda’r dewis o gael un gwely ychwanegol wedi ei osod ar gais i gysgu 11.

Mae gan yr ystafell wely gyntaf wely maint super king (neu gellir ei wneud yn ddau wely twin ar gais) gyda chyfleusterau en-suite a theledu SKY.

Mae gan yr ail ystafell welyau twin, neu gellir eu gwneud yn wely dwbl ar gais. Teledu a chwaraewr DVD/VIDEO yn gynwysedig.

Mae gan y drydedd ystafell wely dwbl.

Mae’r bedwaredd ystafell wely yn ystafell deuluol gyda gwely dwbl a gwely sengl, ynghyd â chot Mothercare. O’r ystafell hon mae yna hefyd ystafell arall wedi ei chysylltu gydag un gwely sengl sydd yn gwneud yr ystafell yn berffaith ar gyfer teulu o ddau oedolyn, dau o blant a baban.

Mae gan y bwthyn hefyd ystafell ymolchi fawr gyda bath a chawod.

Gardd

Mae’r ardd amgaeedig wedi ei chynllunio’n chwaethus gydag ardaloedd preifat i ymlacio, siglen unigryw wedi ei cherfio â llaw a barbeciw i fwynhau'r golygfeydd. Perffaith ar gyfer gwyliau teuluol, mae ardal i’r plant yn ddiogel gydag amryw o gyfleusterau awyr agored gan gynnwys siglenni, si-so, sleidiau a ffau yn y coed a thy chwarae hyfryd. Ceir ardal ddiogel i’r plant chwarae sy’n cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau chwarae awyr agored megis siglenni, llithren a thy pren/den chwarae yn y goeden.

Mae shed yr ardd yn cynnwys dingi, byrddau syrffio bychain, gwialenni pysgota a beiciau i bob oed.

Gwybodaeth Ychwanegol

Llefydd parcio ar gael o fewn ffiniau diogel y bwthyn.

Mae Maes Mihangel yn cynnig lleoliad gwledig a heddychlon, yn gwbl ddi-draffig, gyda golygfeydd gwefreiddiol a thraethau poblogaidd Tywyn ac Aberdyfi o fewn saith milltir.

Dau got a dwy gadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Coed a glo ar gyfer y stôf yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim.

Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt.

Darperir Wifi a ffôn dalu.

Fideos a dvd’s plant ar gael

Dim ysmygu

Croesewir anifeiliaid anwes.

Hawl i bysgota am ddim

Caniateir gwyliau byr (dros benwythnos / canol wythnos) yn ystod y tymor tawel. Gweler yr holl fanylion o dan 'Prisiau’.

Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd gyda the, coffi, siwgr a siocled poeth. Gall y cynnwys amrywio yn ddibynnol ar beth sydd ar gael, ond mae’r pecyn fel arfer yn cynnwys Bara Brith neu gacennau cri a photel o win. *Pecyn arbennig yn cael ei ddarparu ar gyfer archebion y Pasg a’r Nadolig.

Amrediad o deganau plant, llyfrau a fideos/DVD’s ar gael. Teledu ar wahân a chwaraewr fideo/DVD i’r plant.

Dim ysmygu.

Cyfleusterau parcio car ar gael o fewn ffiniau’r bwthyn gan ei wneud yn ddiogel.

Mynediad at bysgota am ddim ar afon sydd yn llifo drwy dir y perchennog.

Offer pygota a beiciau ar gael gan y perchennog gerllaw

Gall y perchnogion fynd a chi i fyny mynydd Cader Idris yn eu tryc ar gais.

Gwyliau byr ar benwythnosau neu yng nghanol yr wythnos ar gael yn ystod y tymor tawel. Mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad;

Cegin : hylif golchi llestri, powdr golchi.

Ystafell Ymolchi : sebon, hylif golchi dwylo a thoiled rôls.

Glanhau cyffredinol : bleach, glanhawr cawod, dwster, bagiau i’r hwfer, polish, chwistrellydd gwrth-facteria.

Lleoliad

Maes Mihangel holiday cottage, Snowdonia is situated in the Dysynni Valley - an area of outstanding beauty near Tywyn (9 miles) and the stunning beach town of Aberdyfi (13 miles) in North Wales. Set at the foot of Cader Idris in southern region of the National Park, it is 2 miles from the village of Abergynolwyn which offers a good traditional pub and great little restaurant.

Popular activities in the South Snowdonia area include Hill Walking, Climbing, Mountain biking, Water Sports, Pony Trekking and Fishing.

There are many attractions for a family friendly holiday including the Centre for Alternative Technology, the Corris Craft Centre, King Arthur's Labyrinth and a number of steam and miniature railways, including the Talyllyn railway just two miles away.

For many the jewel of the valley is Talyllyn lake. Whatever your ability and level of fitness you'll discover miles of quiet and rewarding walks wherever you go. Paths wind up beside the famous Dolgoch Falls or take a visit to Castell y Bere (castle) built by Llewelyn Fawr around 1221 for a breathtaking view of the entire length of the valley. This is a land full of beauty, history and legend – the perfect combination for an inspiring holiday.

Walking

Cadair Idris (mountain walk) – one route starting from the doorstep at Llanfihangel-y-Pennant and climbs steadily on the southern section of the pony path. 10 miles to summit – graded moderate/hard. 0 miles (by the cottage)

Water sports

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 13 miles

Golf

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 13 miles

Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 14 miles

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 15 miles

Fishing

Surrounded by sea, rivers and lakes, this is one of the best all round angling locations available. Try your hand at some shore fishing in Tywyn and Aberdyfi (9 and 13 miles) lake fishing in Tal-y-llyn (4 miles) or river fishing on the Dysynni (0.5 miles). Read more about fishing in the Aberdyfi & Tywyn area.

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 14 miles

Cycling

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 20 miles