Becws Clyd

Trawsfynydd, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mae'r llety hwn i gyplau yn Eryri yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i archwilio'r Parc Cenedlaethol. Mae’r atyniadau a'r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £490 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Hyfryd a rhamantus, mae’r llety hwn i ddau yn Nhrawsfynydd yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i archwilio Parc Cenedlaethol Eryri. Un tro’n darparu bara ffres i’r pentref i gyd, mae’r hen fecws hwn bellach yn darparu encil modern a steilus i gyplau, gyda digon o foethusrwydd tu mewn. Mae’r atyniadau a’r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.

Ar gyfer dyddiau ymlaciol mae gennych drenau stem, ogofau llechi, cestyll, gerddi, nifer o lwybrau cerdded, caffis a threfi bach hyfryd. Ar gyfer y rhai mwy anturus, mae zip wire hiraf a’r trampolin tanddaearol mwyaf yn Ewrop, canolfannau beicio mynydd byd enwog a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Mae’r ystafell fyw hon ar gynllwyn agored yn cynnig soffa foethus sy’n gorwedd yn ôl gyda dodrefn modern a theledu sgrin fflat. To uchel cromennog.

Cegin fodern gydag oergell/adran rewgell, peiriant golchi llestri, hob/popty a nifer o offer eraill.

Ystafell wely dwbl sy’n steilus a rhamantus gyda dodrefn a digon o le storio. To uchel cromennog.

En-suite modern gyda chawod bwer drydan, basn ymolchi a thoiled, a drych sy’n cael ei oleuo gyda sensor.

Gardd

Mae’r ardal batio yn y llety hwn yn Nhrawsfynydd yn dal yr haul. Dodrefn gardd gyfforddus i chi fwynhau ac ymlacio wedi archwilio’r cefn gwlad o’ch amgylch a’r gweithgareddau awyr agored amrywiol. Darperir cyfleusterau barbeciw.

Sied y gellir ei chloi er mwyn storio beics ayyb yn yr ardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd. Mae hyn yn cynnwys llefrith, te, coffi, bisgedi a rhai hanfodion coginio e.e. olew, oxo, sôs brown a choch). Potel o unai gwyn neu rose pefriog, coch, gwin coch, gwyn neu rose. Cacen siocled neu fara brith. Os yn bosib a ferwch ddweud eich ffafriaeth gyda’r ddau os gwelwch yn dda.
 • Darperir lleiniau gwely, tyweli bath a dwylo ac un sychwr gwallt
 • Gwres a thrydan yn gynwysiedig
 • Wifi ar gael
 • Gwasanaeth golchi ar gael
 • Dim anifeiliaid nac ysmygu’r tu mewn
 • Digon o lefydd parcio oddi ar y ffordd wrth y bwthyn

Lleoliad

Becws Clyd is located in a peaceful setting, yet within walking distance along a single country lane to all the village’s amenities. The nearest shops are just a 2 minute walk from your Trawsfynydd accommodation, where all necessities are provided. The local Historic Heritage Centre is also within walking distance.

The best places to eat nearby include the Grapes in Maentwrtog (5 miles), Lakeside Café by Trawsfynydd lake (2 miles) and Rhiw Goch in Bronaber (3 miles). There are plenty of other recommended restaurants within a short distance, including Bwyty Mawddach in Llanelltyd and Castell Deudraeth (11 miles), Cross Foxes near Dolgellau and Hebog in Beddgelert (16 miles) and several to choose from in Betws-y-Coed (20 miles). The nearest good pubs are Rhiw Goch and Grapes.

Some of the best attractions from your Trawsfynydd accommodation include Coed y Brenin’s world renowned Mountain Biking Centre and Go Ape Adventures (6 miles), the Zip Wire and underground trampoline at Blaenau Ffestiniog (9 miles). You also have the Ffestiniog and Highland Railway from Porthmadog (12 miles) and the National White Water Centre near Bala (14 miles).

For relaxing days out, there are plenty of beautiful Welsh market towns and villages to explore, Portmeirion, numerous gardens, castles and slate caverns. Not to mention the highest mountains in Wales and endless miles of glorious beaches.

Walking

Llyn Trawsfynydd – an 8 mile circular walk around the lake with great views including the Moelwyn Mountains, the Arenigs, and Cadair Idris. 2 miles from the cottage

Coed y Brenin Forest Trail. 6 miles

Fishing

Llyn Trawsfynydd (lake) - walking distance

Pony-trekking

'Felin Rhyd Fawr' Pony-Trekking Centre, Maentwrog. 5 miles

Cycling / Mountain Biking

Coed y Brenin Mountain Biking Centre. 6 miles

Antur Festiniog, Blaenau Ffestiniog. 9 miles

Beaches

Black Rock sands- 3 miles of sandy beach. 12 miles

Harlech beach - beautiful white sandy beach. 15 miles

Golf

Porthmadog Golf Club. 18 hole course located in beautiful scenery. 12 miles

Royal St Davids Golf Club, Harlech. Nationally and internationally renowned, Royal St David's is one of Wales' premier golf courses. 15 miles

Watersports

National White Water Centre (rafting, kayaking and canoeing). 14 miles

Bala Lake (Llyn Tegid) – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 18 miles