Ty Isaf

Porthmadog, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mae'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ger Porthmadog yn cynnig encil tawel i 4 yng nghalon Gogledd Cymru, Agos i draethau, mynyddoedd ac atyniadau diddiwedd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £581 yr wythnos
 • £83 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hwn ger Porthmadog yn cynnig lleoliad canolog hardd a heddychlon yng nghanol Gogledd Cymru. Traethau tywodlyd, mynyddoedd Eryri, cestyll hudolus ac atyniadau diddiwedd i gyd ar drothwy’r drws. Mae’r bwthyn hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes ac felly’n encil cartrefol gyda stôf llosgi coed groesawgar, AGA a channoedd o lyfrau i ddewis ohonynt. Mwynhewch fudd fynediad uniongyrchol at y llwybr beiciau sydd yn mynd yr holl ffordd i Gaernarfon o drothwy’r drws, a chaniatâd pysgota ar yr afon sydd yn llifo drwy’r tir.

Llawr Gwaelod

Cegin ty fferm fawr sydd yn cynnig naws groesawgar wrth i chi gerdded i mewn i’r bwthyn hyfryd hwn. Mae yno AGA ac oergell/rhewgell SMEG retro, peiriant golchi a microdon. Bwrdd mawr gyda mainc hir, tair cadair a lle eistedd yn erbyn wal wedi ei chlustogi, a theledu digidol ar y wal.

Ystafell ddwbl glud gyda gwely haearn hen ffasiwn, cypyrddau yn y wal a chypyrddau ochr gwely, a digonedd o lyfrau.

Ystafell twin helaeth gyda chypyrddau dillad wedi eu gwneud â llaw, llyfrau a chadair freichiau gyfforddus ar gyfer eu darllen.

Ystafell ymolchi deuluol yn cynnwys baddon mawr steil gwledig a chawod i’w dal yn y llaw, llawr derw a llechen, toiled a basn.

Soffa fawr gyfforddus a chadair freichiau o amgylch stôf aml-danwydd groesawgar a theledu digidol mawr, chwaraewr DVD, desg dderw hen ffasiwn, bwrdd ysgrifennu a silffoedd llyfrau ar y wal - y lle perffaith i ymlacio gyda gwydraid o win neu baned o de.

Gardd

Drysau stabl derw yn arwain o’r gegin i’r ardd. Mae’r ardd amgaeedig hardd yn cynnwys bwrdd a chadeiriau i chi gael mwynhau mewn lleoliad distaw, preifat.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysiedig.

Darperir dillad gwely.

Darperir cadair uchel a chot teithio ar gais (dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).

Gwyliau hunan-ddarpar Gogledd Cymru i chi a hyd at ddau gi. (£25 yr un) angen nodi wrth archebu

Addas ar yfer pobl gydag anawsterau symud.

Wi-fi ar gael.

Llefydd parcio preifat ar gael.

Lleoliad