Beudy'r Wennol

Llanrwst, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • O'i leoliad arbennig mae'r bwthyn 5 seren hwn yn mwynhau golygfeydd anhygoel o fynyddoedd Eryri

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £792 yr wythnos
 • £113 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

O'i leoliad arbennig mae'r bwthyn 5 seren hwn yn mwynhau golygfeydd anhygoel o fynyddoedd Eryri, sydd wedi eu fframio'n berffaith drwy ffenestr fawr yr ystafell fyw. Mae'r patio preifat gyda twb poeth a dodrefn gardd hefyd yn cynnig y llwyfan perffaith i edmygu'r ardal o gwmpas mewn llwyr lonyddwch. Gydag ensuite yn mhob ystafell wely a nodweddion trawiadol drwyddo draw, mae Beudy'r Wennol wedi ei leoli ar fferm deuluol, ond 3 milltir o Lanrwst a 5.5 milltir o Betws y Coed. 

Mae amrywiaeth wych o atyniadau gerllaw, yn cynnwys Zip World Forest, Adventure Park Snowdonia, cestyll, rhaeadrau, a nifer o lwybrau cerdded mynyddig a thraciau beicio. Dyma'r lle i fwynhau Gogledd Cymru ar ei orau. 

Llawr Gwaelod

Cegin/Ystafell fwyta/Lolfa - ystafell fyw fawr ar gynllun agored gyda digon o olau naturiol.

Lolfa gyda ffenestr fawr yn cynnig golygfeydd gwych o dirwedd Eryri. Soffa a chadeiriau cyfforddus o gwmpas stôf drydan a theledu. Bwrdd pêl-droed a drws i'r patio. 

Mae'r gegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty a meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi llestri. Mae'r ystafell gymdeithasol hon hefyd gyda bwrdd bwyta mawr a golygfeydd o gefn gwlad. 

Ystafell iwtiliti - yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell wely 1 - gwely maint king ac ensuite.

Ystafell wely 2 - gwely maint king ac ensuite.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl gyda soffa a theledu ar y wal. Ensuite gyda cawod cerdded i mewn. 

Cyntedd - yn arwain i'r ystafelloedd gwely gyda lle i eistedd a mwynhau'r golygfeydd. Drws yn arwain i'r patio preifat gyda twb poeth. 

Gardd

Patio mawr caeedig gyda golygfeydd pellgyrhaeddol i lawr y dyffryn tuag at fynyddoedd Eryri yn cynnwys Moel Siabod. 

Gellir mwynhau'r golygfeydd o'r twb poeth preifat. Barbaciw nwy ar gael. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso gyda dewis o gynnyrch lleol, yn cynnwys bara, wyau, te a choffi, siwgwr a llaeth, cacennau, bisgedi a gwîn 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Trydan a gwres dan y llawr yn gynwysedig
 • 3 sychwr gwallt ar gael (un ym mhob ystafell wely)
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn
 • Darpariaethau cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu
 • Darpariaethau ystafell ymolchi: sebon dwylo a 2 rolyn papur i bob toiled
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol. Powdwr i'r peiriant golchi dillad
 • Parcio ar gyfer 3 car

Lleoliad