Tabernacle Cottage

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar hyfryd i 5 yn Nolgellau, dim ond munud o gerdded o sgwâr y dref. Llefydd cerdded, siopau a bwytai ar garreg eich drws.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £548 yr wythnos
 • £78 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Popty Range/Aga

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn 200 mlwydd oed hwn wedi cael ei adnewyddu’n hyfryd gyda sawl elfen fodern ac nid yw ond munud o daith gerdded i sgwâr y dref. O’r stôf losgi coed i’r dreser steil chic a blancedi clytwaith gwreiddiol, dim ond dau air sydd i ddisgrifio’r llety hwn yn Nolgellau - hollol brydferth. Gyda nifer o lefydd i fynd am dro, bwytai, caffis a phob math o siopau diddorol wrth garreg eich drws, mae Seithfed Nef wir yn fan cychwyn gwych er mwyn mwynhau ac archwilio Eryri.

 

 

Llawr Gwaelod

Cegin/Ystafell fwyta - wedi ei haddurno’n lliwgar mewn steil ty fferm, gyda llawr o lechi fflacsen gwreiddiol a thrawstiau o dderw a llarwydden. Caiff yr offer cegin angenrheidiol i gyd eu darparu gan gynnwys popty Belling, micro-don, peiriant golchi a sychu dillad, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell. Darperir amrywiaeth o offer cegin o ansawdd, sosbenni a dysglau pobi, cyllyll a ffyrc, llestri a tseina.

 

Mae yna fwrdd derw hyfryd wedi'i osod drws nesaf i’r ffenestr, ac mae modd ei ymestyn i fod â digon o le i 8. Drws nesaf iddo mae dreser wedi ei hadnewyddu gyda chadair fwthyn â lle i 2 er mwyn ymlacio. Mae gan y llety hwn ddrysau Ffrengig dwbl sy’n arwain at yr ardd hardd sy'n debyg i fuarth.

 

 

Mae grisiau o’r gegin / ystafell fwyta yn arwain fyny at yr ystafell fyw. Mae mwy o fannau storio o dan y grisiau ar gyfer beiciau, pramiau a chlybiau golff ac ati. Mae gan yr ystafell hon fynedfa ar wahân er mwyn hwyluso dod â beiciau ac ati yn syth i mewn i’r ardal storio.

 

 

Y Llawr Cyntaf

 

Ystafell fyw: Ystafell liwgar, fawr a golau, gydag ardal simdde draddodiadol o gerrig a stôf losgi coed Franco Belge, er mwyn darparu gwres ychwanegol i’r gwres canolog nwy. Trawstiau a linteri derw gwreiddiol ac mae’r grisiau a’r carpedi Sisal yn ychwanegu at y teimlad gwledig.

 

Mae soffas cyfforddus a chadair freichiau yn eich croesawu tuag at y teledu mawr sgrin fflat, gyda chwaraewr DVD, BT Vision a chyfleuster iPlayer. Darperir cysylltiad we ddiwifr am ddim. Yn y lolfa gwelwch hefyd silff lyfrau sy’n gartref i lyfrau ar gyfer pob math o oedrannau, gemau, posau a chasgliad o bamffledi sy’n llawn mapiau, canllawiau a gweithgareddau.

 

 

Yr Ail lawr

Y Brif Ystafell Wely: To gyda thrawstiau siâp cromen gyda siandelïer grisial hardd. Dillad gwely gwyn, gobenyddion plu, cwilt cyfforddus a blancedi clasurol o glytwaith hardd, ar wely dwbl Laura Ashley a matres sbring moethus - y cyfan yn sicrhau noson dda o gwsg. Cypyrddau wrth y gwely a lampau, cist ddroriau a chwpwrdd dillad dwbl sy’n ychwanegu at brintiau manwl y llenni a’r bleindiau. Darperir tywelion gwyn meddal.

 

 

Yr Ail Ystafell Wely: Wedi ei addurno yn yr un steil gyda tho uchel a thrawstiau siâp cromen a siandelïer, mae gan yr ystafell hon wely dwbl bach hen ffasiwn (4tr x 6tr) a gwely sengl hael wedi’i ddyrchafu (3tr 3' x 6tr). Mae gan y ddau wely fatresi sbring moethus, gobenyddion plu, cwilt clyd a blancedi hardd clasurol. Byrddau wrth y gwely gyda lampau, cist ddroriau a chwpwrdd dillad unigryw o ffabrig mewn steil canoloesol. Mae modd darparu cot yn yr ystafell hon os oes angen.

 

Ystafell gawod: Mae gan yr ystafell gawod swît wen foethus gyda thy bach, basn ymolchi pedestal a chawod steil ‘dwr glaw’ gyda rinsiwr corff ar wahân a rheiddiadur modern. Darperir hefyd sebon llaw, sebon cawod a siampw.

 

 

Gardd

Mae gan Seithfed Nef ardd heddychlon mewn steil buarth hardd, gyda phatio o dywodfaen. Mae’r ardal amgaeedig hon yn cynnwys bwrdd a chadeiriau llechen ac ardal dec ar wahân gyda set arall o fwrdd a chadeiriau. Mewn sied fach wedi’i pheintio mae yna farbeciw mawr. Mae potiau mawr gyda detholiad o flodau yn ychwanegu lliw i’r ardd drwy gydol y flwyddyn. Golygfeydd hyfryd o’r ardd dros y toeau tuag at y bryniau yn y pellter.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tywelion baddon a llaw a sychwr gwallt
 • Trydan a gwres canolog nwy yn gynwysedig
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael am ddim
 • Darperir cot gyda 2 lefel a chrud siglo, darperir dillad gwely os bydd cais. Cadair uchel hefyd ar gael os oes cais.
 • Soffa gwely dwbl hefyd ar gael yn y lolfa ar gyfer llefydd ychwanegol i gysgu os oes angen
 • Dim parcio preifat/oddi ar y ffordd ond digonedd o lefydd parcio cyhoeddus ar gael yn agos iawn i’r bwthyn.
 • Darperir y fasged gyntaf o goed tân a thanwydd am ddim, gellir prynu mwy o goed tân am £3.00 y fasgedaid.
 • Darperir hefyd amrywiaeth o offer babi gan gynnwys cadeiriau siglo a bownsio, mat newid, mat chwarae, cadair i’r bath, diheintydd potel, prosesydd bwyd bach, gatiau diogelwch a gorchuddion plwg. Mae modd darparu step a sêt i’r toiled / poti hefyd.
 • Os hoffech fwy o lety ar gyfer ffrindiau neu deulu, mae gyda ni fwthyn gwyliau arall ar yr un stryd o’r enw Dan yr Allt (cysgu hyd at 4).

Lleoliad

Situated in the small historic town of Dolgellau in the southern part of the beautiful Snowdonia National Park in North Wales. Easy access to rivers, lakes, mountain walks and a dedicated cycle/walking path along the Mawddach Estuary all the way to the coast. This beautiful Dolgellau self catering accommodation offers several scenic walks of mixed ability on its doorstep. It is also within a minute's walk of the town’s shops, pubs, cafes and restaurants.

Several gift shops are located in the town square area or very close by, stocking a range of items and craft ware by renowned Welsh designers/artists. There is also a range of other shops including a couple of bakers, butcher, several café’s, hardware, clothing, hairdressers, 2 supermarkets a Post Office and a Tourist Information Centre.

Amongst the best places to eat in the area is Y Meirionnydd, just a 2 minute walk from the cottage. This contemporary restaurant specialises in delicious menus using local produce. Other recommended restaurants in town include Y Sospan (traditional menu with a good choice to suit most palates) and Dylanwad Da, a popular Bistro with a regularly changing menu and a wide selection of wines. Just 2 miles outside the town you also have Bwyty Mawddach with amazing views of Cader Idris and the Mawddach Estuary. This restaurant boasts an award winning Chef specialising in fresh seasonal local produce. Dolgellau also has several pubs including The Unicorn with pub food, real ales and Sky TV.

There’s a great selection of attractions in the area. First of all, your Dolgellau accommodation is set on the foothill of Cader Idris, the second most popular mountain in Wales for climbers and walkers. The Mawddach Trail (as seen on the BBC’s Railway Walks with Julia Bradbury) is another must and the estuary views and the Blue Flag beach of Barmouth at the other end certainly makes this walk / bike ride worth the effort.

Coed Y Brenin’s internationally renowned Mountain Bike Centre and Go Ape centre is also on your doorstep. It offers beautiful scenic forest trails for walking and biking of all abilities and an interesting visitor centre with a very good café. If you’re looking for a unique experience, head towards Porthmadog for some Llama Trekking and Junior Quad biking. Other highly recommended attractions include Corris Craft Centre, King Arthur’s Labyrinth, Portmeirion, Harlech Castle, Shell Island and the several steam mountain railways.

Walking

The Mawddach Trail, Dolgellau to Barmouth - suitable for all ages, walkers, cyclists and wheelchair users. On the doorstep

Precipice Walk, Dolgellau - suitable for all ages. On the doorstep

Cadair Idris (mountain) – One of the routes starting from Dolgellau (on the doorstep)

Panorama Walk, Barmouth - suitable for all ages. 10 miles from cottage.

Cycling

The Mawddach Trail – as above

Coed y Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 7 miles

Golf

Dolgellau Golf Club - 9 hole golf course. 1 mile

Fairbourne Golf Club - 9 mile par 3 golf course. 9 miles

Fishing

Coarse Fishing on lake Bryn y Gwin Farm. 1 mile

Trout fishing at Llyn Cynnwch. 3 miles

Salmon fishing along the river Mawddach. 1 mile - Licenses available at Siop y Cymro (within a very short walking distance) and Mile End Petrol Station (0.5 miles away)

Horse riding

Bwlchgwyn Horse Riding Centre, Arthog - offering a variety of pony trekking including Estuary and Beach treks, suitable for anyone over 4 years of age. 8 miles

Beaches

Fairbourne Beach – sandy beach. 10 miles

Barmouth Beach – long, sandy beach with blue flag award. 10 miles

Watersports

National White Water Centre, Bala - sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 18 miles