Gwel y Bryn

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn croesawgar yn ne Eryri, yn ganolog i'r traethau, mynyddoedd a threfi marchnad. Stôf goed, yn derbyn un ci, ac yn agos i nifer o atyniadau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £408 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dau fwthyn chwarelwyr wedi eu hadnewyddu'n drawiadol i fod yn un llety helaeth gan gadw nifer o'r nodweddion gwreiddiol. Wedi ei leoli ym mhentref Corris yn Ne Eryri, mae Gwel y Bryn wedi ei amgylchynu gan olygfeydd godidog, llwybrau cerdded ac atyniadau. Mae yma hefyd ardd deras gaeedig gyda golygfeydd dros y bryniau i Gader Idris. Yn ganolog i drefi Dolgellau a Machynlleth, Prifddinas Hanesyddol Cymru, yn ogystal â chopaon Eryri a thraethau euraidd. 

Llawr Gwaelod

Lolfa - ystafell helaeth ac ymlaciol, gyda llosgwr coed, nenfwd gyda trawstiau a digon o le i eistedd. Teledu a chwaraewr Blu Ray, llyfrau, gemau, DVDs a mapiau. 

Cegin / ystafell fwyta - cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty Range tanwydd cymysg gyda 6 cylch, 2 bopty a gril. Oergell/rhewgell fawr, meicrodon ac uned ynys. Mae'r ardal fwyta yn berffaith ar gyfer ymlacio gyda bwrdd bwyta mawr a dreser. Stôf addurnol wedi ei gosod yn y lle tân llechen.

Ystafell iwtiliti - gellir cael mynediad o'r gegin i'r ystafell hon drwy ddrws stabl, ac yma fe leolir y peiriant golchi llestri a pheiriant golchi/sychu dillad. Mynediad i'r ardd teras yn y cefn.

Ystafell toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell fawr, ymlaciol gyda gwely dwbwl, cwpwrdd dillad, byrddau a lampau ger y gwely. Cadair freichiau a chadair suglo yn edrych allan dros y bryniau ochr arall y dyffryn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a chypyrddau dillad, byrddau a lampau ger y gwely. Cadair i fwynhau'r golygfeydd.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl, cwpwrdd dillad, byrddau a lampau ger y gwely. Yn edrych allan dros yr ardd teras yn y cefn.

Ystafell ymolchi - ystafell steilus gyda baddon â chawod llaw, uned cawod arwahan, toiled, basn a golygfeydd o'r bryniau. 

Gardd

Gardd gefn hollol gaeedig. Stepiau gyda rheilen llaw yn arwain i ardal dec gyda bwrdd a chadeiriau ble gellir mwynhau'r golygfeydd dros y bwthyn tuag at y bryniau a chopa Cader Idris. Barbaciw siarcol ar gael.

Os ydych yn dod â'r teulu, mae yna barc chwarae i blant o fewn 50 metr i'r bwthyn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te Cymreig, coffi, siwgwr a llaeth, bisgedi a photel o wîn   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Pecyn cychwynol o goed ar gyfer y stôf. Gellir prynu coed ychwanegol o'r garej ym Machynlleth   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Sychwr gwallt ar gael  
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wifi ar gael
 • Croeso i un ci (llawr gwaelod yn unig)   
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • 3 lle parcio ochr arall y ffordd   

Lleoliad