Gwel y Bryn

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn croesawgar yn ne Eryri, yn ganolog i'r traethau, mynyddoedd a threfi marchnad. Stôf goed, yn derbyn un ci, ac yn agos i nifer o atyniadau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £489 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dau fwthyn chwarelwyr wedi eu hadnewyddu'n drawiadol i fod yn un llety helaeth gan gadw nifer o'r nodweddion gwreiddiol. Wedi ei leoli ym mhentref Corris yn Ne Eryri, mae Gwel y Bryn wedi ei amgylchynu gan olygfeydd godidog, llwybrau cerdded ac atyniadau. Mae yma hefyd ardd deras gaeedig gyda golygfeydd dros y bryniau i Gader Idris. Yn ganolog i drefi Dolgellau a Machynlleth, Prifddinas Hanesyddol Cymru, yn ogystal â chopaon Eryri a thraethau euraidd. 

Llawr Gwaelod

Lolfa - ystafell helaeth ac ymlaciol, gyda llosgwr coed, nenfwd gyda trawstiau a digon o le i eistedd. Teledu a chwaraewr Blu Ray, llyfrau, gemau, DVDs a mapiau. 

Cegin / ystafell fwyta - cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty Range tanwydd cymysg gyda 6 cylch, 2 bopty a gril. Oergell/rhewgell fawr, meicrodon ac uned ynys. Mae'r ardal fwyta yn berffaith ar gyfer ymlacio gyda bwrdd bwyta mawr a dreser. Stôf addurnol wedi ei gosod yn y lle tân llechen.

Ystafell iwtiliti - gellir cael mynediad o'r gegin i'r ystafell hon drwy ddrws stabl, ac yma fe leolir y peiriant golchi llestri a pheiriant golchi/sychu dillad. Mynediad i'r ardd teras yn y cefn.

Ystafell toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell fawr, ymlaciol gyda gwely dwbwl, cwpwrdd dillad, byrddau a lampau ger y gwely. Cadair freichiau a chadair suglo yn edrych allan dros y bryniau ochr arall y dyffryn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a chypyrddau dillad, byrddau a lampau ger y gwely. Cadair i fwynhau'r golygfeydd.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl, cwpwrdd dillad, byrddau a lampau ger y gwely. Yn edrych allan dros yr ardd teras yn y cefn.

Ystafell ymolchi - ystafell steilus gyda baddon â chawod llaw, uned cawod arwahan, toiled, basn a golygfeydd o'r bryniau. 

Gardd

Gardd gefn hollol gaeedig. Stepiau gyda rheilen llaw yn arwain i ardal dec gyda bwrdd a chadeiriau ble gellir mwynhau'r golygfeydd dros y bwthyn tuag at y bryniau a chopa Cader Idris. Barbaciw siarcol ar gael.

Os ydych yn dod â'r teulu, mae yna barc chwarae i blant o fewn 50 metr i'r bwthyn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te Cymreig, coffi, siwgwr a llaeth, bisgedi a photel o wîn   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Pecyn cychwynol o goed ar gyfer y stôf. Gellir prynu coed ychwanegol o'r garej ym Machynlleth   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Sychwr gwallt ar gael  
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wifi ar gael
 • Croeso i un ci (llawr gwaelod yn unig)   
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • 3 lle parcio ochr arall y ffordd   

Lleoliad

Located in Corris Uchaf (upper Corris) in southern Snowdonia, a former quarry village that once provided slate to roof the world. Surrounded by an ever changing landscape of breath-taking mountains and lakes. Highly convenient location on the A487, central to two beautiful market towns; Machynlleth, the Ancient Capital of Wales and Dolgellau, home to over 200 listed buildings – more than any other town in Wales.

The village of Corris offers a good range of amenities and attractions, from Corris Craft Centre and Corris Mines to King Arthur’s Labyrinth, an underground adventure on a boat, through a magical waterfall and deep into the Snowdonia mountains. There is also a lovely cafe / shop and village pub. A wider range of amenities can be found 6.5 miles away in Machynlleth, including 3 supermarkets (small to medium size), newsagent and bakery, butcher, cafes, pubs and restaurants.

Amongst the numerous recommended places to eat locally, you have Bistro Number 21 and Wynnstay Hotel in Machynlleth, Glan yr Afon in Pennal (9 miles) Cross Foxes Inn (6 miles) and Salt Marsh Kitchen in Tywyn (12 miles). To sample some of the local ales in a relaxing atmosphere, visit White Lion in Machynlleth or Glan yr Afon in Pennal.

The cottage is also central to the sandy beaches of Aberdyfi and Tywyn on the North Wales coast, and Cader Idris, one of the most popular peaks of Snowdonia National Park. For castles, Castell y Bere in Llanfihangel-y-Pennat is a hidden gem, whilst Harlech to the north is a World Heritage Site. Last but not least, Corris and the surrounding area is also part of UNESCO's internationally recognised Dyfi Biosphere.

Some of the other attractions in the area include the Centre for Alternative Technology (4 miles), Talyllyn Steam Railway with Thomas the tank engine in Tywyn, Dolgoch Falls, as well as Machynlleth, home to the Old Parliament House, the oldest street market on the British Isles and MOMA Wales art gallery. Aberdyfi links golf course, the Spa at Plas Talgarth in Pennal, RSPB Reserve and Dyfi Osprey Project at Ynyshir are also popular attractions, to name only a few.

Walking

 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (1.5 miles), Llanfihangel-y-Pennat (7.5 miles), Dolgellau (9 miles).
 • All Wales Coast Path - this world famous path will provide you with amazing views on your way to Aberdyfi and the North Wales coast. Join the path 6 miles away near Machynlleth
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path in Machynlleth, opposite the Parliament House - 6.7 miles.
 • Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river. 8 miles
 • Precipice Walk – Llanfachreth - suitable for all ages. 12 miles

Cycling

 • Lon Las Cymru (Route 8, connecting North and South Wales) can be accessed from the doorstep
 • Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 6 mile
 • The Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (9 miles, where you can hire bikes) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 17 miles

Fishing

 • Lake fishing at Tal-y-llyn. 3 miles
 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. 6 miles

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 7 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 15 miles

Beaches

 • Tywyn Beach - sandy beach along with a promenade and paddling pool. 12 miles
 • Aberdyfi Beach – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 15 miles

Watersports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 15 miles

Horse riding

 • Bwlchgwyn Pony Trekking Centre, Arthog - suitable for anyone over 4yrs. 15.5 miles