Dan y Coed

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star Gold
 • Ar wahân, mewn lleoliad heddychlon, gyda golygfeydd gwych a hynod gyfleus. Mae'r bwthyn hwn sy'n croesawu anifeiliaid anwes yn Nolgellau yn lletya 6 ac yn cynnig gwyliau gwych yn Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £597 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Adeilad ar wahân, lleoliad heddychlon, golygfeydd bendigedig ac yn gyfleus tu hwnt. Mae’r bwthyn hwn yn Nolgellau yn cynnig sylfaen gwych ar gyfer eich gwyliau yn Eryri. P’un ai eich bod yn chwilio am wyliau llawn cyffro neu ymlacio’n llwyr, mae gan yr ardal hon bopeth rydych chi ei angen.

Llawr Gwaelod

Cegin fawr gyda pheiriant golchi llestri, popty a meicrodon, rhewgell, oergell a theledu.

Lolfa hyfryd a chroesawgar gyda digonedd o seddi, stôf dân drydanol a theledu mawr. Y lle perffaith i ymlacio a mwynhau golygfeydd bendigedig o gysur eich soffa.

Ystafell wely gyda gwely maint king, cwpwrdd mawr ac uned sinc. 

Ystafell wely ddwbl gyda digon o le storio ac uned sinc. Golygfeydd gwych dros y lawnt a thuag at Gadair Idris.

Ystafell wely twin glud gyda golygfa hyfryd o Gadair Idris.

Ystafell ymolchi gyda chawod, bath, basn ymolchi a thoiled.

Ystafell doiled ar wahân.

Garej gyda chlo arni, yn cynnwys peiriant golchi a sychwr dillad.

Gardd

Mae gan y bwthyn hwn yn Nolgellau, sydd yn croesawu anifeiliaid anwes, batio mawr gyda dodrefn gardd a set barbeciw. Mae yna hefyd ardal lawnt anferth, ddiogel er mwyn i blant gael chwarae. Mae'r ardd yn gaeedig gyda gwrychoedd a ffensys sy'n ei wneud yn ddiogel i gwn. Golygfeydd gwych, di-rwystr o fynydd Cadair Idris.

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt.

Gwres canolog a thrydan yn gwynwysedig.

Darperir cadair uchel a chot.

Wifi ar gael.

Croeso i hyd at 2 o anifeiliaid anwes.

Digonedd o le parcio preifat.

Lleoliad