Bwthyn Wnion

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Gwyliau 5 seren mewn Bwthyn Gwyliau yn Eryri, Bwthyn mawr i 4 mewn gyda golygfeydd godidog mewn ardal wledig

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £519 yr wythnos
 • £74 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch wyliau arbennig mewn bwthyn yn Eryri - wyliau 5 seren. Mae’r llety hardd hwn yn cynnig lleoliad gwledig a thawel gyda golygfeydd arbennig, ynghyd â’r fantais o fod mewn man canolog rhwng trefi marchnad, Dolgellau (6 milltir) a’r Bala (13 milltir). Gallwch fynd am dro hamddenol o garreg eich drws i archwilio cefn gwlad, neu ymlaciwch mewn steil ar y dec preifat wrth edmygu’r Barcutiaid Coch uwchben, neu awyr llawn sêr yn y nosweithiau.

Os ydych yn hoff o antur, mae’r ganolfan beicio mynydd adnabyddus Coed y Brenin a chanolfan Go Ape o fewn tafliad carreg. Mae hefyd cyfleoedd o fynd am dro yn ddi-ben-draw, yn amrywio o lwybrau arfordirol hyd at fynyddoedd yr Eryri. Mae gwyliau bwthyn ym Mwthyn Wnion hefyd yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n frwdfrydig am chwaraeon dwr, gan fod Bala yn un o brif ganolfannau chwaraeon dwr yng Nghymru.

Llawr Gwaelod

Mae’r ardal fyw a bwyta sydd ar gynllun agored yn eich croesawu’n syth wrth i chi fynd i mewn i’r bwthyn. Mae yno gadeiriau esmwyth lledr yn y lolfa gyda theledu sydd â phecyn sylfaenol Sky, chwaraewyr DVD a CD ac amryw o gemau / teganau at fryd y plant. Mae modd i 6 eistedd wrth y bwrdd bwyd gyda digon o le.

Mae mynedfa yn arwain at y gegin sydd wedi’i gosod gyda phopeth y bydd ei angen arnoch - phopty dwbl, hob, micro-don, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell.

Ystafell iwtiliti tu allan gyda pheiriant golchi dillad a basn. Man storio cloadwy sy’n ddelfrydol i gadw beiciau, offer cerdded/pysgota ac i sychu dillad gwlyb. Mae yno hefyd dap tu allan er mwyn golchi beiciau, esgidiau ac ati.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely dwbl gydag ystafell folchi en suite, bath cornel, basn a thoiled. Gwely dwbl deniadol gyda bwrdd gwisgo a chwpwrdd dillad dwbl. Drws yn arwain yn uniongyrchol at ddec preifat gyda golygfeydd hardd o'r cefn gwlad o amgylch.

Ystafell wely twin glyd gydag ystafell ymolchi en suite. Bwrdd wrth y gwely a chwpwrdd dillad dwbl.

Gardd

Ni fyddai gwyliau bwthyn Eryri yr un peth heb y golygfeydd godidog o’r mynyddoedd a chefn gwlad. Mae yma ddec preifat wedi’i godi ac arno fwrdd a chadeiriau gardd er mwyn i chi allu ymlacio ac edmygu'r tirwedd rhyfeddol drwy gydol y dydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

· Dillad gwely, tywelion llaw a baddon a sychwr gwallt yn gynwysedig
· Gwres a thrydan yn gynwysedig
· Cadair uchel a chot teithio ar gael os gofynnir amdanynt
· Monitor babi, mat newid a diheintydd stêm Avent ar gael
· Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes

 Croeso i 1 ci (2 gi bach) - am £25 y ci. Dim cathod. Dim anifeiialiad anwes yn y llofftydd.

· Darperir offer golchi, cwpl o dabledi peiriant golchi llestri, sebon a phapur toiled.
· Digonedd o fannau parcio

 

Lleoliad

Bwthyn Wnion enjoys a secluded, rural setting away from the main road and provides wonderful views of the surrounding countryside. Set on a working farm (away from the farm buildings) you can go for a walk or a bike ride directly from your doorstep – Snowdonia cottage holidays at its best. Because there’s no light pollution, it also offers an ideal spot for stargazing and when the sun comes out, there are plenty of opportunities to see rare birds from the patio, including the Red Kite.

The nearest shops can be found at Dolgellau (6 miles). You can also arrange Asda home delivery for your groceries if you prefer. There are numerous good restaurants in the area, including Dylanwand Da in Dolgellau, Bwyty Mawddach and Cross Foxes. For a more informal evening, Yr Eagles Inn (Tafarn Yr Eryrod) in Llanuwchllyn (5.5 miles) offers a lovely setting and excellent home cooked food.

Whilst you could easily sit back and do nothing but relax at the cottage, there is also a wide range of activities (detailed below) and attractions to keep you entertained throughout your Snowdonia cottage holidays.

Some of the main attractions include Go Ape at Coed y Brenin, the Centre for Alternative Technology and Slate Caverns in Corris, as well as Corris Craft Centre and King Arthur's Labyrinth (a great family day out). Travel along the numerous narrow gauge railways, visit the RSPB Bird Reserve at Penmaenpool and explore the majestic castle at Harlech, a World Heritage site. The nearby Mawddach Estuary is another beautiful and largely unspoilt gem which is well worth a visit, as are the sandy beaches of Barmouth and Fairbourne at either side of the estuary when it reaches the sea (14 miles from the cottage).

Beach

Fairbourne Beach – sandy beach. 14 miles

Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 15 miles

Walking

You can join a footpath from the cottage door that will take you through beautiful, open countryside. Some of the other local walks are listed below and a detailed book is available at the cottage.

Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2.5 miles along the river. 3.5 miles

Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 6 miles from cottage

The Mawddach Trail – Dolgellau to Barmouth along the old railway line - suitable for all ages. 6 miles

Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Dolgellau (6 miles), Minffordd (9.5 miles) and Abergynolwyn (14.5 miles).

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 7.5 miles from cottage.

Cycling

There are routes that are also suitable for bikes from the cottage door. 0 miles

Mawddach Trail - Cycle along the old railway from Dolgellau to Barmouth. 6 miles

Coed y Brenin Mountain Biking Centre - Routes suitable for all ages and different ability. 10 miles

Watersports

Bala Lake (Llyn Tegid), the largest natural lake in Wales - sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 13 miles

National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 17 miles

Fishing

Fishing is available locally on the Wnion River.

Golf

Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 6 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 13.5 miles