Gellilwyd Fach

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Lleoliad heddychlon a phrydferth wrth droed Cader Idris. Mae tref farchnad Dolgellau sydd 1.7 milltir o'r bwthyn yn cynnig ystod eang o fwytai a chaffis

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £574 yr wythnos
 • £82 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn hyfryd hwn yn mwynhau lleoliad anhygoel, heddychlon a phreifat wrth droed Cader Idris. Mae'r golygfeydd o gopaon Eryri a'r tiroedd o gwmpas yn syfrdanol.  1.7 milltir i ffwrdd o'ch bwthyn mae tref farchnad Dolgellau sydd yn cynnig ystod o fwytai, caffis a siopau. Mae Gellilwyd Fach yn dy fferm cerrig traddodiadol cofrestredig Gradd 2 o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda nodweddion arbennig ee. wal grwm a simdde uchel. Wedi ei adnewyddu mewn dull sensitif, mae'n cynnig cipolwg o'r dyddiau a fi, ond eto gyda'r holl ddisgwyliadau modern cyfredol.

Llawr Gwaelod

Cegin - unedau modern gydag offer yn cynnwys oergell gyda rhewgell oddi mewn (rhewgell ychwanegol ar gael), popty trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Bwrdd a chadeiriau.

Ystafell fyw - ystafell helaeth gyda ffenestri ar ddwy ochr a thrawstiau yn y golwg, wal grwm anarferol, llawr gyda teils chwarel, a stôf goed oddi mewn i le tân mawr wedi ei wneud o gerrig a llechi. Bwrdd bwyta, seddi cyfforddus a theledu Smart.

Parlwr - ystafell gysurus gyda charped a ffenestri ar ddwy ochr gyda trawstiau yn y golwg, gwely soffa dwbwl, lle tân nodweddiadol (ddim yn gweithio). Lampau golau, llyfrau a gemau ayb.

Cyntedd yn cynnwys lle i gadw cotiau ac esgidiau yn ogystal â chyntedd ffrynt arwahan gyda llawr llechi, setl, a mwy o le i hongian cotiau.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely - ystafell drawiadol gyda trawstiau a nenfwd uchel, estyll gwreiddiol a wal grwm. Gwely derw super king, cypyrddau dillad gyda drych mawr. Hefyd yn cynnwys soffa.

Ail ystafell wely - ystafell gyda ffenestri ar ddwy ochr gyda trawstiau yn y golwg a gwely super king (gellir gwneud y gwely yn ddau wely sengl 3 troedfedd). Droriau dillad, byrddau bach wrth y gwely, lampau a rheilen i hongian dillad.

Ystafell ymolchi eang gyda baddon, cawod quadrant helaeth, basn a thoiled.

 
Gardd

Mae'r ardd gaeedig yn cynnwys ardal dawel yn y cefn, gyda man picnic cerrig anarferol, Barbaciw a golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd. Mae yna hefyd patio arwahan gyda lle i eistedd.

Tŷ Golchi - adeilad arwahan lle cedwir y rhewgell, lle diogel i gadw beiciau, a peipen ddŵr i olchi y tu allan.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn Croeso yn cynnwys nwyddau lleol yn ogystal â te, coffi, siwgr a llaeth 
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig 
 • Darperir pentwr o goed erbyn i chi gyrraedd. Gellir archebu mwy am bris o £5 y fasged 
 • 2 sychwr gwallt ar gael 
 • Wifi ar gael 
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer ar gael os dymunir  
 • Gwely soffa dwbwl ar gael ar gyfer 2 berson ychwanegol am £16 y noson 
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety 
 • Digon o le parcio 
 • Mae eitemau eraill yn cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, te, coffi, siwgr, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau golchi fyny, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif, jel cawod a phapur toiled
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol: glanhawr cawod ECOVER, chwistrell gwrth-facteria ayb

Lleoliad

Gellilwyd Fach is situated in the foothills of the Cader Idris mountain range and, although secluded, has close proximity to a wide range of amenities. From your holiday cottage Dolgellau - a picturesque market town in southern Snowdonia, with its impressive architecture, is easily accessible and within walking distance along a scenic 1.7 mile country lane. Dolgellau also happens to be home to more than 200 listed buildings - more than any other town in Wales.

During your stay at Gellilwyd Fach holiday cottage Dolgellau will provide you with all the amenities you need. This includes excellent restaurants, cafes, shops and pubs, as well as banks and supermarkets, a local butchers, grocer, bakeries and chemist. Amongst the highly recommended restaurants are Meirionnydd and the Royal Ship in Dolgellau town centre, as well as the Stakehouse and Tafarn y Gader tapas bar. Outside town, Bwyty Mawddach Restaurant in Llanelltyd (3.4 miles) is also worth a visit whilst Indiana Cuisine in Fairbourne (10 miles) offers an authentic Indian fine dining experience. For a relaxed, social night out, head to Gwin Dylanwad Wine Bar or if a pint is your preference, Royal Ship in the town centre is recommended. There are other restaurants and pubs that could also be listed; the truth is, you will be spoilt for choice.

If you love the outdoors, the Dolgellau area of Snowdonia will deliver on this front as well. It boasts an extensive range of footpaths, signposted walks and cycle trails to suit all abilities. In addition to the obvious challenge of Cader Idris, right on your doorstep, Dolgellau is also the starting point of the Mawddach Trail (walking and cycle route to the beautiful Mawddach Estuary and Barmouth on the coast). The world renowned Mountain Biking Centre at Coed y Brenin is also within 10 miles and there are 2 glorious sandy beaches at Fairbourne (10 miles) and Barmouth (12 miles).

Other popular attractions in the area include Llechwedd Slate Caverns and Zip World at Blaenau Ffestiniog (24 miles), which is also home to the largest underground trampoline in Europe. King Arthur's Labyrinth, Corris Craft Centre and the Centre for Alternative Technology offer great days out whilst 'Abaty Cymer' Abbey and Harlech Castle’s World Heritage site are both significant heritage attractions. Most of Wales’ narrow gauge railways are also located in this area, including Talyllyn narrow gauge railway and the Blaenau Ffestiniog to Porthmadog line. If you prefer to travel on water, the National White Water Rafting Centre near Bala will cater for your needs. It should also be mentioned that there are RSPB Reserves and two Osprey Nest viewing hides nearby.

Walking

 • Cader Idris – 3 main routes starting from Dolgellau (from the doorstep), Minffordd (4.5 miles) and Abergynolwyn (13 miles).
 • Mawddach Trail – Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 1.7 mile
 • Precipice Walk – Llanfachreth - suitable for all ages. 3.5 miles from your cottage
 • New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 3.5 miles
 • Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river. 5 miles
 • Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 12 miles

Cycling

 • The Mawddach Trail – As above, 1.7 mile
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 10 miles

Golf

 • Harlech Golf Club - Royal St. Davids - 18 hole golf course. 20 miles

Fishing

 • From river fishing to Gwernan Lake and Llyn Cynwch, there are a range of opportunities to go fishing in the Dolgellau area – suitable options for all ages.

Horse riding

 • Bwlchgwyn Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 8 miles

Beaches

 • Fairbourne Beach – sandy beach. 10 miles
 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 12 miles

Water sports

 • Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 18 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 22 miles