Gellilwyd Fach

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Lleoliad heddychlon a phrydferth wrth droed Cader Idris. Mae tref farchnad Dolgellau sydd 1.7 milltir o'r bwthyn yn cynnig ystod eang o fwytai a chaffis

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £525 yr wythnos
 • £75 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn hyfryd hwn yn mwynhau lleoliad anhygoel, heddychlon a phreifat wrth droed Cader Idris. Mae'r golygfeydd o gopaon Eryri a'r tiroedd o gwmpas yn syfrdanol.  1.7 milltir i ffwrdd o'ch bwthyn mae tref farchnad Dolgellau sydd yn cynnig ystod o fwytai, caffis a siopau. Mae Gellilwyd Fach yn dy fferm cerrig traddodiadol cofrestredig Gradd 2 o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda nodweddion arbennig ee. wal grwm a simdde uchel. Wedi ei adnewyddu mewn dull sensitif, mae'n cynnig cipolwg o'r dyddiau a fi, ond eto gyda'r holl ddisgwyliadau modern cyfredol.

Llawr Gwaelod

Cegin - unedau modern gydag offer yn cynnwys oergell gyda rhewgell oddi mewn (rhewgell ychwanegol ar gael), popty trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Bwrdd a chadeiriau.

Ystafell fyw - ystafell helaeth gyda ffenestri ar ddwy ochr a thrawstiau yn y golwg, wal grwm anarferol, llawr gyda teils chwarel, a stôf goed oddi mewn i le tân mawr wedi ei wneud o gerrig a llechi. Bwrdd bwyta, seddi cyfforddus a theledu Smart.

Parlwr - ystafell gysurus gyda charped a ffenestri ar ddwy ochr gyda trawstiau yn y golwg, gwely soffa dwbwl, lle tân nodweddiadol (ddim yn gweithio). Lampau golau, llyfrau a gemau ayb.

Cyntedd yn cynnwys lle i gadw cotiau ac esgidiau yn ogystal â chyntedd ffrynt arwahan gyda llawr llechi, setl, a mwy o le i hongian cotiau.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely - ystafell drawiadol gyda trawstiau a nenfwd uchel, estyll gwreiddiol a wal grwm. Gwely derw super king, cypyrddau dillad gyda drych mawr. Hefyd yn cynnwys soffa.

Ail ystafell wely - ystafell gyda ffenestri ar ddwy ochr gyda trawstiau yn y golwg a gwely super king (gellir gwneud y gwely yn ddau wely sengl 3 troedfedd). Droriau dillad, byrddau bach wrth y gwely, lampau a rheilen i hongian dillad.

Ystafell ymolchi eang gyda baddon, cawod quadrant helaeth, basn a thoiled.

 
Gardd

Mae'r ardd gaeedig yn cynnwys ardal dawel yn y cefn, gyda man picnic cerrig anarferol, Barbaciw a golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd. Mae yna hefyd patio arwahan gyda lle i eistedd.

Tŷ Golchi - adeilad arwahan lle cedwir y rhewgell, lle diogel i gadw beiciau, a peipen ddŵr i olchi y tu allan.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn Croeso yn cynnwys nwyddau lleol yn ogystal â te, coffi, siwgr a llaeth 
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig 
 • Darperir pentwr o goed erbyn i chi gyrraedd. Gellir archebu mwy am bris o £5 y fasged 
 • 2 sychwr gwallt ar gael 
 • Wifi ar gael 
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer ar gael os dymunir  
 • Gwely soffa dwbwl ar gael ar gyfer 2 berson ychwanegol am £16 y noson 
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety 
 • Digon o le parcio 
 • Mae eitemau eraill yn cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, te, coffi, siwgr, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau golchi fyny, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif, jel cawod a phapur toiled
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol: glanhawr cawod ECOVER, chwistrell gwrth-facteria ayb

Lleoliad