Ty Mawddwy

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru gyda hawliau pysgota ar yr Afon Dyfi. Y llecyn perffaith ar gyfer gwyliau cefn gwlad traddodiadol yng Nghymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £509 yr wythnos
 • £73 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hunan-ddarpar moethus hwn yn Eryri yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau cefn gwlad traddodiadol yng Ngogledd Cymru. Mae Ty Mawddwy yn adeilad rhestredig Gradd II, ac yn fwthyn gwyngalchog a hudolus, ble gellir mwynhau golygfeydd trawiadol o’r patio. Wedi ei amgylchynu gan dirlun heddychlon, mynyddig De Eryri ac mae’n cynnwys hawliau i bysgota ar yr Afon Dyfi.

Llawr Gwaelod

Mae Ty Mawddwy yn cyfuno swyn nodweddion traddodiadol fel trawstiau gwledig traddodiadol a stôf losgi coed, gyda’ch holl hanfodion modern.

Cegin dderw gyflawn wedi ei gwneud â llaw gan gynnwys peiriant golchi llestri, microdon, oergell, rhewgell, hob a phopty â ffan. Mae hefyd yn cynnwys ardal i fwyta a drysau gwydr yn arwain i’r patio a’r ardd gyda golygfeydd gwych o’r mynyddoedd.

Mae’r llawr gwaelod agored yn cynnwys ystafell fyw gysurus iawn gyda soffas a chadeiriau cyfforddus, teledu sky, doc i-pod ac amrywiaeth o gemau bwrdd. Hefyd ar y llawr gwaelod mae dwy ystafell wely unigryw - un twin ac un dwbl, yn ogystal ag ystafell ymolchi fawr deuluol gyda chawod bwerus dros y bath.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi a pheiriant sychu dillad, sinc a boeler. Digonedd o le i adael eich dillad awyr agored, esgidiau ayyb.

Dwy ystafell wely – 1 twin ac 1 dwbl yn ogystal ag ystafell ymolchi fawr.

Llawr Cyntaf

Fyny’r grisiau mae ystafell ddwbl moethus arall gyda chyfleusterau en-suite a golygfeydd hyfryd o’r mynyddoedd.

Mae hefyd ardal eistedd arall gyda theledu sky a DVD – delfrydol ar gyfer ychydig o breifatrwydd a difyrrwch.

Gardd

O ardd dawel, gysgodol eich bwthyn gwyliau moethus, mae cefn gwlad Eryri yn darparu cefndir gwerth chweil i bryd bwyd yn yr awyr agored neu brynhawn ymlaciol yn darllen. Dodrefn gardd a barbeciw yn cael eu darparu.

Man diogel ar gyfer storio beiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Blodau ffres (yn y tymor iawn) ar gyfer eich cyrhaeddiad.

Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn cael eu darparu. Leiniau cotwm gwyn Eifftaidd a blancedi Cymreig.

Trydan, gwres canolog llawn yn ogystal â llwyth cychwynnol o goed tân yn gynwysedig.

Wi-fi yn gynwysedig.

Ffôn dalu yn y bwthyn.

Darperir gemau bwrdd diweddar.

Tri chwarter milltir o hawliau pysgota ar yr Afon Dyfi hefyd yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio.

Gellir darparu cot a chadair uchel ar eich cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Ymddiheuriadau ond ni ellir derbyn anifeiliaid anwes.

Caiff y canlynol hefyd eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad... Cegin: hylif golchi llestri/tabledi hylif golchi. Ystafell ymolchi: sebon a phapur toiled. Nwyddau glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, dwsteri, sugnwr llwch ayyb.

Mae gwyliau byr hefyd ar gael ar adegau penodol o’r flwyddyn yn y bwthyn gwyliau moethus hwn yn Eryri. Mwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’

Lleoliad

Ty Mawddwy luxury holiday cottage Snowdonia is situated in the Dyfi Valley, two miles from Dinas Mawddwy (with a lovely village pub, garden centre and cafe) in the southern region of this beautiful National Park. Just 2 miles from the foot of Aran Fawddwy, the highest mountain in southern Snowdonia. The cottage is also close to the highest pass in Wales which leads to Vyrnwy and Bala lakes with their wide range of watersports.

The pretty market towns of Dolgellau and Machynlleth are about 20 minutes by car, while the coast offers a wide choice of lovely beaches such as Fairbourne (19 miles), Barmouth (20 miles) and Aberdyfi (25 miles).The nearest shop and garage is 3 miles away.

Part of a sheep and beef organic farm which has been managed with conservation in mind, guests of Ty Mawddwy holiday cottage are also welcome to explore the land and enjoy the wildlife. Guests are also welcome to take advantage of the half a mile of fishing rights on the River Dyfi. The valley offers rural peace and tranquillity and is an ideal base for walkers of all capabilities, with the challenging peaks of Aran Fawddwy and Cader Idris on the door step.

In the village of Dinas Mawddwy is the Meirion Mill craft shop and cafe, a garden centre with a cafe and a lovely traditional pub. Within reach are many popular attractions including the Centre for Alternative Technology, Narrow-gauge railways, RSPB reserves, Pony trekking, King Arthur's Labyrinth, Corris Craft Centre and Coed-y-Brenin mountain biking centre.

Walking

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 0.5 miles from cottage.

Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river long – 10 miles

The Mawddach Trail – Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 12 miles from cottage

Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 14 miles

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 14 miles

Cadair Idris (mountain walk) – 3 main routes starting from Dolgellau (12 miles), Minffordd (12 miles) and Abergynolwyn (17 miles).

Fishing

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. Guests staying at Ty Mawddwy can take advantage of the owners’ 1/2 a mile fishing rights on the river, opposite the cottage.

There are also a range of opportunities to go fishing in the Dolgellau area with suitable options for all ages.

Water sports

Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 17 miles

Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 18 miles

National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 22 miles

Cycling

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 19 miles

The Mawddach Trail – As mentioned above.