Cae Merllen

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Moethus yng Ngogledd Cymru sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes. Mae bwthyn Cae Merllen wedi ei leoli ar fferm ddefaid yn Eryri, 2 filltir o dref hanesyddol Dolgellau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £407 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn Gwyliau Moethus yng Ngogledd Cymru sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes. Mae bwthyn Cae Merllen wedi ei leoli ar fferm ddefaid, 2 filltir i’r dwyrain o dref hanesyddol Dolgellau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amgylchynir y bwthyn gan olygfeydd hyfryd cefn gwlad a cheir lawnt a mainc bicnic, teganau awyr agored, barbeciw a chimenea.

Llawr Gwaelod

Drws nesaf i ffermdy gwely a brecwast y perchnogion, mae’r hen ysgubor hon wedi ei hadnewyddu i safon uchel. Mae’n llawr gwaelod yn cynnwys cegin gyflawn (golchwr llestri yn gynwysedig) ystafell fyw gartrefol gyda theledu, chwaraewr DVD a CD a bathrwm/cawod. Gwres canolog ac iwtiliti mewn adeilad allanol sy’n cynnwys peiriant golchi, sychwr dillad a storfa beiciau gyda chlo.

Llawr Cyntaf

3 ystafell wely foethus yn edrych dros olygfeydd hyfryd cefn gwlad. Ceir 1 ddwbl, 1 twin, ac 1 sengl gyda chot.

Gardd

Lawnt a mainc bicnic, teganau awyr agored, barbeciw a chimenea.

Gwybodaeth Ychwanegol

Llaeth yn yr oergell + coffi, te a siwgr yn aros amdanoch pan fyddwch yn cyrraedd.

Amrywiaeth o gemau a ffilmiau ar gael yn y bwthyn.

Gwasanaeth dosbarthu bwyd ar gael i’r bwthyn. Byddwn yn gyrru manylion pellach pan fyddwch wedi archebu eich gwyliau.

Dim ysmygu tu fewn.

Darperir tywelion a dillad gwely.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Gall y perchennog eich gyrru i’r dref ac yn ôl ar eich cais.

Croeso i anifeiliaid anwes.

Lleoliad