Cae Merllen

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Moethus yng Ngogledd Cymru sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes. Mae bwthyn Cae Merllen wedi ei leoli ar fferm ddefaid yn Eryri, 2 filltir o dref hanesyddol Dolgellau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £407 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn Gwyliau Moethus yng Ngogledd Cymru sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes. Mae bwthyn Cae Merllen wedi ei leoli ar fferm ddefaid, 2 filltir i’r dwyrain o dref hanesyddol Dolgellau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amgylchynir y bwthyn gan olygfeydd hyfryd cefn gwlad a cheir lawnt a mainc bicnic, teganau awyr agored, barbeciw a chimenea.

Llawr Gwaelod

Drws nesaf i ffermdy gwely a brecwast y perchnogion, mae’r hen ysgubor hon wedi ei hadnewyddu i safon uchel. Mae’n llawr gwaelod yn cynnwys cegin gyflawn (golchwr llestri yn gynwysedig) ystafell fyw gartrefol gyda theledu, chwaraewr DVD a CD a bathrwm/cawod. Gwres canolog ac iwtiliti mewn adeilad allanol sy’n cynnwys peiriant golchi, sychwr dillad a storfa beiciau gyda chlo.

Llawr Cyntaf

3 ystafell wely foethus yn edrych dros olygfeydd hyfryd cefn gwlad. Ceir 1 ddwbl, 1 twin, ac 1 sengl gyda chot.

Gardd

Lawnt a mainc bicnic, teganau awyr agored, barbeciw a chimenea.

Gwybodaeth Ychwanegol

Llaeth yn yr oergell + coffi, te a siwgr yn aros amdanoch pan fyddwch yn cyrraedd.

Amrywiaeth o gemau a ffilmiau ar gael yn y bwthyn.

Gwasanaeth dosbarthu bwyd ar gael i’r bwthyn. Byddwn yn gyrru manylion pellach pan fyddwch wedi archebu eich gwyliau.

Dim ysmygu tu fewn.

Darperir tywelion a dillad gwely.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Gall y perchennog eich gyrru i’r dref ac yn ôl ar eich cais.

Croeso i anifeiliaid anwes.

Lleoliad

Cae Merllen holiday cottage in Snowdonia National Park is situated on a working farm in Brithdir, 2 miles from Dolgellau. At the foot of Cader Idris mountain it provides an excellent location to explore Mid and North Wales.

There is a highly commended restaurant less than a mile from this Dolgellau holiday cottage and plenty of shops, pubs and restaurants 2 miles up the road in Dolgellau itself. The cottage offers excellent walking, water sports and mountain biking (Coed-y-Brenin) and is within 20 minutes drive of the sandy beaches at Barmouth and Fairbourne.

Attractions in the area include the Centre for Alternative Technology and Slate Caverns in Corris, the majestic Harlech Castle (World Heritage site) as well as traces of earlier occupation throughout the area, such as hill forts, stone circles and even a Roman amphitheatre.

The nearby Mawddach Estuary is another beautiful and largely unspoilt gem which is well worth a visit, not to mention the Corris Craft Centre, King Arthur's Labyrinth (a great family day out), narrow gauge railways galore and the RSPB Bird Reserve at Penmaenpool.

Beaches

Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 12 miles

Fairbourne Beach – sandy beach. 12 miles

Water sports

Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 15 miles

National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 20 miles

Walking

Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river – 0 miles (by the cottage)

Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 3 miles from cottage

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 5 miles from cottage.

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 12 miles from cottage.

Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Dolgellau (2 miles), Minffordd (5 miles) and Abergynolwyn (10 miles).

The Mawddach Trail – Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 2 miles

Cycling

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 9 miles

The Mawddach Trail – As above

Golf

Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 3 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 11 miles