Sgubor Elltyd

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Llety ger Dolgellau i 7 yn croesawu anifeiliaid anwes gyda golygfeydd gwych o Gadair Idris. 2 filltir o Dolgellau a’i bwytai, caffis, llwybrau cerdded ayb.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £635 yr wythnos
 • £91 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r llety ar wahân hwn ger Dolgellau yn croesawu anifeiliaid anwes ac mewn lleoliad dyrchafedig er mwyn gwneud y gorau o’r golygfeydd gwefreiddiol o gadwyn mynyddoedd Cadair Idris. Dim ond dwy filltir o dref farchnad Dolgellau, gyda’i bwytai, caffis a llwybrau cerdded gwych megis Llwybr Mawddach. Cynigia Sgubor Elltyd leoliad canolog rhwng traethau tywodlyd Bermo a Fairbourne a llawer o brif atyniadau Eryri.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyfforddus a chlyd gydag agoriad lle tân a stôf drydan, teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell wydr eang gyda digonedd o lefydd eistedd ac ail set deledu. Lle gwych i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd anhygoel.

Mad gan y llety hunan ddarpar hwn yn Nolgellau hefyd gegin/ystafell fyw ar wahân, wedi ei dodrefnu’n dda gyda pheiriant golchi llestri, rhewgell, oergell, microdon, popty trydan a pheiriant golchi dillad.

Llawr Cyntaf

Mae’r ystafell wely deuluol yn cynnwys gwely dwbl a gwely sengl gydag ystafell gawod en-suite. Golygfeydd gwych yn edrych dros Gadair Idris.

Ystafell wely ddwbl gyda chwpwrdd dillad mawr a’r un golygfeydd gwych â’r ystafell wely deuluol.

Mae’r drydedd ystafell wely yn ystafell wely twin gyda dau wely sengl clyd.

Mae’r brif ystafell ymolchi yn cynnwys bath gyda chawod drosto, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Mae’r ardd fawr, breifat amgaeedig yn cynnwys lawnt ac ardal batio. Cyfleusterau barbeciw a golygfeydd gwych.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwlâu a thywelion bath a llaw.
 • Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir un sychwr gwallt.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Mynediad i wifi yn nhy’r perchennog.
 • Croesewir hyd at ddau anifail anwes.
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn os gwelwch yn dda.
 • Digonedd o le parcio (i 3-4 car).

Lleoliad