Sgubor Elltyd

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Llety ger Dolgellau i 7 yn croesawu anifeiliaid anwes gyda golygfeydd gwych o Gadair Idris. 2 filltir o Dolgellau a’i bwytai, caffis, llwybrau cerdded ayb.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £635 yr wythnos
 • £91 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r llety ar wahân hwn ger Dolgellau yn croesawu anifeiliaid anwes ac mewn lleoliad dyrchafedig er mwyn gwneud y gorau o’r golygfeydd gwefreiddiol o gadwyn mynyddoedd Cadair Idris. Dim ond dwy filltir o dref farchnad Dolgellau, gyda’i bwytai, caffis a llwybrau cerdded gwych megis Llwybr Mawddach. Cynigia Sgubor Elltyd leoliad canolog rhwng traethau tywodlyd Bermo a Fairbourne a llawer o brif atyniadau Eryri.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyfforddus a chlyd gydag agoriad lle tân a stôf drydan, teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell wydr eang gyda digonedd o lefydd eistedd ac ail set deledu. Lle gwych i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd anhygoel.

Mad gan y llety hunan ddarpar hwn yn Nolgellau hefyd gegin/ystafell fyw ar wahân, wedi ei dodrefnu’n dda gyda pheiriant golchi llestri, rhewgell, oergell, microdon, popty trydan a pheiriant golchi dillad.

Llawr Cyntaf

Mae’r ystafell wely deuluol yn cynnwys gwely dwbl a gwely sengl gydag ystafell gawod en-suite. Golygfeydd gwych yn edrych dros Gadair Idris.

Ystafell wely ddwbl gyda chwpwrdd dillad mawr a’r un golygfeydd gwych â’r ystafell wely deuluol.

Mae’r drydedd ystafell wely yn ystafell wely twin gyda dau wely sengl clyd.

Mae’r brif ystafell ymolchi yn cynnwys bath gyda chawod drosto, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Mae’r ardd fawr, breifat amgaeedig yn cynnwys lawnt ac ardal batio. Cyfleusterau barbeciw a golygfeydd gwych.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwlâu a thywelion bath a llaw.
 • Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir un sychwr gwallt.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Mynediad i wifi yn nhy’r perchennog.
 • Croesewir hyd at ddau anifail anwes.
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn os gwelwch yn dda.
 • Digonedd o le parcio (i 3-4 car).

Lleoliad

This detached Dolgellau accommodation is set within its own grounds. With its own drive and enclosed garden it offers a very private setting and enjoys great mountain views.

Located above the the village of Llanelltyd, it is only 2 miles from the centre of Dolgellau – a lovely market town in southern Snowdonia. It is also just half a mile from Bwyty Mawddach, one of the highly recommended restaurants in the area, which is also a lovely setting for some relaxing drinks. Another great bonus is that your Dolgellau accommodation is just 8 miles from the Blue Flag sandy beach at Barmouth.

There are plenty of interesting shops, great cafes, pubs and restaurants in Dolgellau. It is also the town with the most listed buildings in Wales. For amazing cakes and free wifi, visit T.H.Roberts’ Parliament House, or eat out at Meirionydd and Dylanwad Da. George III at Penmaenpool is another recommended restaurant just 2 miles from your Dolgellau accommodation. For a quiet drink, Unicorn in town is a lovely setting.

Amongst the best attractions in the area you have the world renowned Coed Y Brenin Mountain Biking Centre and the Go Ape High Wire Course (4 miles). Also within 20 miles, at Blaenau Ffestiniog, is the largest underground trampoline in Europe (Bounce Below) and an exhilarating Zip Wire ride. For watersports, Bala (19 miles) is home to the largest natural lake in Wales and also the National White Water Rafting Centre.

For calmer days out, there are some magnificent mountain and coastal walks in the area and some of the main ones are listed below. Starting from Dolgellau, The Mawddach Trail is one of the most popular - a 9 mile riverside trail all the way to the coast at Barmouth that can be walked or cycled. The sandy beaches at Barmouth and Fairbourne are also perfect for relaxing. Other great days out from this Dolgellau accommodation include Harlech Castle’s World Heritage site, Talyllyn narrow gauge railway, King Arthur’s Labyrinth and Corris Craft Centre.

Beaches

 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 8.5 miles
 • Fairbourne Beach – sandy beach. 9.5 miles

Walking

 • New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 0 miles - on the doorstep of your Dolgellau accommodation.
 • Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 2 miles from cottage
 • The Mawddach Trail – Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 2 miles from the cottage.
 • Cader Idris (mountain) – 3 main routes starting from Dolgellau (2 mile), Minffordd (9 miles) and Abergynolwyn (18 miles).
 • Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river. 6 miles
 • Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 8.5 miles

Cycling

 • The Mawddach Trail – As above. 2 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 4 miles

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing in the Dolgellau area – suitable options for all ages.

Horse riding

Bwlchgwyn Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 9.5 miles

Water sports

 • Bala Lake (Llyn Tegid) – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 19 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 23 miles