Caban Clyd

Dinas Mawddwy, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, mae’r pod glampio moethus hwn yng nghanol cefn gwlad Canolbarth Cymru mewn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio. 

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £565 yr wythnos
 • £81 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, mae’r pod glampio moethus hwn yng nghanol cefn gwlad Canolbarth Cymru mewn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio. Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn cynnwys coetir, llwybrau cerdded a’r afon Ddyfi gerllaw, ac o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gyda’i holl weithgareddau ac atyniadau. Gellir cerdded ar hyd llwybr byr i bentref Dinas Mawddwy, lle ceir caffi a thafarn lleol sy’n gweini bwyd a diod ardderchog.

Mae’r Caban yn cynnwys gwely dwbl cyfforddus, yn ogystal â gwely soffa.

Ceir ystafell ymolchi gydag uned gawod helaeth, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Cegin yn cynnwys sinc, hob anwytho, meicrodon, oergell/rhewgell, tegell, tostiwr a’r holl lestri a chytleri angenrheidiol.

Bwrdd a chadeiriau i 4; teledu 'Freesat', chwaraewr DVD; a nifer o daflenni gwybodaeth am yr ardal.

Tu allan mae yna fwrdd picnic ble medrwch eistedd a mwynhau’r golygfeydd. Mae yna hefyd barbaciw siarcol mawr, pydew tân (ym misoedd y gaeaf) a chadair i ddau i eistedd a gwylio'r sêr. Mae’r ardal o gwmpas y Caban wedi ei gau mewn.

Gwybodaeth Ychwanegol

· Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, a chacen neu fisgedi Cymreig

· Dillad gwely, tywelion, a thywelion sychu llestri yn gynwysedig

· Trydan a gwres dan y llawr yn gynwysedig

· Sychwr gwallt ar gael

· Digon o le parcio

· Dim Wi-fi. Mae signal ffonau symudol yn gyfyngedig gyda rhai rhwydweithiau, ond fel arfer mae yna signal EE cryf, yn cynnwys 4G

Os hoffech ddefnyddio'r gwely soffa ar gyfer un neu ddau o westeion ychwanegol yna cysylltwch â ni pan yn archebu. Bydd cost ychwanegol o £20 y noson.    

· Mae’r Caban wedi ei leoli ar fferm weithiol felly dylid sicrhau fod plant ifanc dan oruchwyliaeth oedolyn ar bob achlysur

· Darperir un bag o siarcol ar gyfer y barbaciw yn ogystal ac un bag o goed i'r pydew tân. Gellir prynu cyflenwad ychwanegol gan y perchennog neu mewn siopau lleol

· Darperir yr eitemau canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin - pupur a halen, olew yr olewydd, papur cegin, ffoil, ffilm glynu, hylif golchi llestri, clytiau. Ystafell ymolchi - sebon hylif, papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol

Lleoliad