Cae Mawr

Conwy, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Mae’r bwthyn hardd hwn yn leoliad delfrydol ar gyfer ymweld â Zip World a Surf Snowdonia, Conwy a Llandudno, Betws y Coed a’r Wyddfa, a llawer mwy.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £469 yr wythnos
 • £67 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os gofynnwch i unrhyw un beth hoffent wneud yng Ngogledd Cymru, mae’n debygol iawn y bydd Zip World a Surf Snowdonia, ymweld â Chonwy a Llandudno, Betws y Coed a’r Wyddfa, ar ben y rhestr. Mae’r bwthyn hardd hwn yn leoliad delfrydol ar gyfer ymweld â’r atyniadau hyn, a llawer mwy. Wedi ei leoli ar fferm weithiol ym mhentref Rowen, gellir mwynhau llwybrau cerdded a beicio o stepen y drws, tafarn bentref o fewn 200 metr a rhinweddau 5 seren drwyddi draw yn y bwthyn. Mae hyn yn cynnwys cegin dderw, teledu Smart ym mhob ystafell, stôf losgi coed, a gardd breifat a chaeedig.

Mae bwthyn 5 seren arall i 2 drws nesaf gyda gardd breifat, yn ogystal â cae gwersylla bychan arwahan.

Llawr Gwaelod

Cegin dderw steilus ac eang gyda’r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriannau golchi llestri a golchi dillad, popty trydan gyda hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell a theledu Smart.

Lolfa gyda dwy soffa, stôf goed, a theledu Smart gyda Netflix. Drysau yn arwain allan i’r patio a’r ardd breifat.

Cyntedd gyda lle i hongian cotiau a storio esgidiau.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – ystafell hardd gyda gwely dwbwl a dodrefn derw, cypyrddau dillad a teledu Smart.

Ystafell wely 2 – gyda dau wely sengl, dodrefn derw a teledu Smart.

Ystafell ymolchi gyda baddon siâp ‘L’ a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Gardd breifat a chaeedig gyda lawnt a phatio. Dodrefn gardd i fwynhau golygfeydd o’r mynyddoedd – barbaciw ar gael os dymunir.

Gwybodaeth Ychwanegol

· Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, siwgwr a Bara Brith

· Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

· Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig

· Coed ar gael ar gyfer y stôf

· 2 sychwr gwallt ar gael

· Wi-fi ar gael

· Peiriant sychu dillad ar gael mewn adeilad arwahan ar y safle – yn cael ei rannu gyda’r bwthyn drws nesaf a’r gwersyll

· Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn

· Cot trafeilio, cadair uchel a gât i’r grisiau ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun i’r cot

· Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu ar eich cyfer:

· Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i’r peiriant, clytiau, powdwr golchi dillad, ffoil a ffilm glynu

· Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled

· Cynnyrch glanhau cyffredinol

· Parcio ar gyfer 2 gerbyd

· Yn ystod misoedd Mawrth i Hydref mae yna siop onestrwydd fach yn darparu llaeth, iogwrt, tiniau bwyd, brwshus dannedd ayb ym mloc adnoddau y gwersyll ac sydd ar agor 24 awr

Lleoliad