Agape Cottage

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 4 Star

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £426 yr wythnos
 • £61 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4.00
 • Amser gadael: 10.00

Lleoliad