Bwthyn Nant Bach

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Canolog i Eryri, Porthmadog, Caernarfon a Penrhyn Llŷn, mae'r bwthyn 5 seren hwn yn ticio'r holl flychau. Gwyliau hunan ddarpar ar ei orau yn Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £597 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Lleoliad delfrydol yng nghalon Eryri. Gyda Porthmadog, Caernarfon, traethau euraidd Pen Llŷn, a throed y Wyddfa i gyd o fewn radiws o 10 milltir, mae'r bwthyn 5 seren hwn yn berffaith ar gyfer eich gwyliau yng Ngogledd Cymru. Wedi ei adnewyddu'r ddiweddar, golygfeydd pellgyrhaeddol o'r Parc Cenedlaethol, stôf losgi coed - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen ......

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored, modern a chyfforddus sy'n eich croesawu yn Bwthyn Nant Bach. Soffa a chadeiriau, teledu ar y wal a stôf losgi coed sy'n eich annog i ymlacio o'r eiliad yr ydych yn cyrraedd.

Cegin hardd gyda'r holl offer yn cynnwys popty dwbwl (yn cynnwys meicrodon/gril), hob induction, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, yn ogystal â sinc Belfast a tap Quooker gyda dŵr berwedig.

Ystafell wely 1 - gwely super-king (gellir ei wneud yn ddau wely sengl os dymunir) gyda cwpwrdd dillad, cadair, a chypyrddau ger y gwely.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda teledu ar y wal, cwpwrdd dillad, cadair a chypyrddau ger y gwely.

Ystafell gawod gyda cawod wlaw fawr, basn, toiled a rheilen sychu tywelion.

Ardal iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, storfa a phegiau cotiau.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 3 - grisiau hardd yn arwain i ystafell wely helaeth gyda gwely super-king a digon o le i storio. Mae'r en-suite yn cynnwys cawod wlaw fawr, baddon, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Gardd breifat a chaeedig sy'n ddelfrydol i ymlacio a mwynhau golygfeydd pellgyrhaeddol o dirwedd Eryri. Bwrdd, cadeiriau a Barbaciw nwy ar gyfer bwyta yn yr awyr agored.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf   
 • Dillad gwelyau (yn cynnwys gobenyddion hypoallergenic) a thywelion yn gynwysedig   
 • 3 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot    
 • Mae 2 step yn arwain o'r ardal fyw i'r ystafelloedd gwely, ystafell ymolchi ac iwtiliti ar y llawr gwaelod  
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn   
 • Digon o le parcio oddi mewn i dir y bwthyn 
 • Fe ddarperir hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant golchi llestri, yn ogystal â 2 rolyn o bapur toiled ym mhob ystafell ymolchi   
 • *Noder pan yn archebu sut yr hoffech y gwely yn Ystafell wely 1
 • **Noder hefid bod y llety yma ond yn derbyn uchafswm o 6 bobl (gan gynnwys babanod)

Lleoliad