Tyddyn Du

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Llety gwledig gyda llawer o gymeriad a nodweddion traddodiadol i'w mwynhau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £700 yr wythnos
 • £100 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Sawna
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 3:00pm
 • Amser gadael: 10.00

Disgrifiad

Llety gwledig gyda llawer o gymeriad a nodweddion traddodiadol i'w mwynhau. Wedi ei leoli ar gyrion Bontnewydd, ger Caernarfon, mae'r llety hwn yn ddelfrydol i ddarganfod Eryri, Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn. Mae nifer o brif atyniadau Gogledd Cymru ar stepen y drws, yn cynnwys reid ar drên i fyny'r Wyddfa neu ymweliad â phentref Eidalaidd Portmeirion. 

Llawr Gwaelod

Mae'r llety hwn yn cynnig cymysgedd o'r modern a nodweddion traddodiadol hardd. Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol ac ardal fwyta - lle perffaith i eistedd yn glyd o flaen y Rayburn, gyda chyfleusterau megis meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a dillad. 

Cyntedd gyda llawr teils a lle i gadw cotiau ac esgidiau. Ystafell folchi gyda thoiled a basn.

Ystafell fwyta gyda lle tân (ddim yn cael ei ddefnyddio). Bwrdd bwyta a chadeiriau gyda mynediad i'r dec a'r ardd drwy ddrysau dwbwl. Dwy gadair esmwyth a theledu Smart i ymlacio a mwynhau'r amgylchedd heddychlon.

Mae'r lolfa yn elwa o stôf goed ar gyfer nosweithiau hyfryd o flaen y tân. Drysau dwbwl yn arwain allan i'r patio a'r ardd. Cadeiriau a soffa ledr gyfforddus i eistedd ac ymlacio tra'n gwylio'r teledu Smart neu fwynhau'r golygfeydd pellgyrhaeddol.

Mae piano a nifer o gemau yn yr ystafell chwaraeon - digon i'ch diddanu gyda'r nos.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, cypyrddau dillad, soffa fach a theledu. Ensuite gyda chawod, basn a thoiled.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl, cypyrddau dillad a theledu.

Ystafell wely 3 - gwely sengl, cypyrddau dillad a theledu.

Ystafell wely 4 - gwely maint king, cypyrddau dillad a theledu. Ensuite gyda chawod, basn a thoiled.

Ystafell ymolchi gyda bath, basn a thoiled. Mae yma hefyd sauna sydd yn berffaith i adfywio cymalau poenus ar ôl taith gerdded hir!

Gardd

Mae'r ardd hardd yn cynnwys patio a lawnt gyda dodrefn gardd a barbaciw i fwynhau diwrnodau braf yn yr awyr iach.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, siwgwr, bacwn, wyau a bapiau ffres    
 • Dillad gwelyau, tywelion a 4 sychwr gwallt yn gynwysedig    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig       
 • Wifi ar gael
 • Cadair uchel, cot trafeilio a gât i'r grisiau ar gael      
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes    
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin - hylif golchi llestri, powdwr golchi dillad, clytiau ayb. Ystafell ymolchi - sebon a phapur toiled 
 • Dim ysmygu   
 • Digon o le parcio   
 • Darperir un bag o lo ac un o goed   

 

Lleoliad