Cwrt y Llyn

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Bwthyn trawiadol yng ngwir ystyr y gair rhwng mynyddoedd Eryri ac arfordir Gogledd Cymru. 

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £543 yr wythnos
 • £78 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn trawiadol yng ngwir ystyr y gair. Cegin a bwrdd wedi eu gwneud â llaw, stôf goed, mewn lleoliad anhygoel rhwng mynyddoedd Eryri ac arfordir Gogledd Cymru. Golygfeydd o'r môr o'r ardd ac ar ddiwrnod clir gellir gweld y trên yn mynd i fyny'r Wyddfa. Yn ganolog i nifer o draethau euraidd a chestyll yn ogystal â rhai o'r atyniadau gorau yng Nghymru, yn cynnwys Parc Gelli Gyffwrdd, Zipworld a Portmeirion. Yn agos i Lanllyfni, mae hefyd yn ganolog i dref boblogaidd Caernarfon (8 milltir), Criccieth (10 milltir), Porthmadog (12.5 milltir) a Pwllheli (16 milltir). Dyma'r lle i fwynhau Gogledd Cymru mewn steil.

Wedi ei leoli ar fferm weithiol, arferai'r bwthyn 5 seren hwn fod yn hen ysgubor ble arferai 5 cenhedlaeth o'r un teulu ordro'r buchod. Fel rhan o'r Croeso Cynnes Cymreig y gellir ei ddisgwyl yma, mae'r teulu hefyd yn rhedeg busnes gwneud bara llwyddiannus ar y fferm, yn cyflenwi cacennau megis Bara Brith a danteithion eraill i dros 100 o siopau ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Fe gewch sampl o'r rhein yn eich pecyn croeso, gyda'r opsiwn o brynu mwy yn syth o'r popty! Mae yna winllan a bragdy ar stepen y drws a bydd potel o gwrw/seidr yn y pecyn croeso, yn ogystal â phecyn creision Jones Crisps, sydd wedi eu gwneud 100% â tatws wedi eu tyfu yng Nghymru.  

Llawr Gwaelod

Cegin ac ardal fyw agored. 

Cegin wedi eu gwneud â llaw gyda silffoedd agored ac offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, sinc Belfast ac oergell/rhewgell. Bwrdd bwyta gyda golygfeydd o Eryri.

Mae'r ardal fyw gyda 2 soffa ledr, teledu Smart a stôf goed. Drysau Ffrengig yn arwain allan i'r dec a gardd gaeedig gyda golygfeydd.

Ystafell ymolchi fawr a moethus gyda baddon dwfn, cawod arwahan a basn dwbwl.

Ystafell iwtiliti yn cynnwys peiriant golchi dillad, meicrodon a sinc.

Cyntedd helaeth gyda grisiau derw.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king ac ensuite yn cynnwys cawod a thoiled.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda blancedi Cymreig ar y gwely.

Gardd

Gardd gaeedig yn arwain o'r ystafell fyw. Dec yn ymestyn allan i'r lawnt gyda bwrdd picnic, barbaciw a lle i eistedd. Lleoliiad perffaith i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd tuag at y Wyddfa. 

O'r iard gellir gweld i lawr i Dinas Dinlle ar yr arfordir ac ar ddiwrnod braf gellir gweld Caergybi a drosodd i Iwerddon. Edrychwch allan am y llongau yn croesi rhwng Caergybi ac Iwerddon!

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi (Poblado), siwgwr a llaeth. Cynnyrch lleol e.e. cwrw/seidr, jin/gwîn, siocledi, creision, Bara Brith a chacennau cri
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Basgedaid gyntaf o goed ar gyfer y stôf. Gellir prynu mwy am £5 y fasged
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot
 • Croesewir dau gi am gôst o £15 yr un - dewch â gwely eich hun i'r ci. Ni chaniateir i gwn fynd i'r llawr cyntaf, ar y soffas na'r gwelyau
 • Wifi ar gael
 • Dim ysmygu  tu mewn y bwthyn
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu; Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Digon o le parcio

Lleoliad