Ysgubor Cae'r Blaidd (The Haybarn)

Blaenau Ffestiniog, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Wedi ei amgylchynu gan harddwch Eryri, mae'r bwthyn trawiadol hwn yn ganolog i'r holl weithgareddau ac atyniadau sy'n gwneud y Parc Cenedlaethol mor arbennig.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,009 yr wythnos
 • £144 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Yng nghalon Eryri, mae Ysgubor Cae'r Blaidd yn cynnig lleoliad trawiadol ar gyfer darganfod y Parc Cenedlaethol gyda'i ystod o atyniadau. Wedi ei amgylchynu gan fynyddoedd, cestyll a fforestydd, digon o ddiwylliant a threftadaeth, llynnoedd hyfryd a nifer o draethau euraidd, dyma'n wir y lleoliad delfrydol ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau. Yr eiliad y cyrhaeddwch yr ysgubor, byddwch yn teimlo'n gartrefol, gyda gardd helaeth a golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd i'w mwynhau.

Mae'r bwthyn yn sefyll ar ben ei hun ar gyrion Llanffestiniog, lai na milltir o dafarn/bwyty ac o fewn 3 milltir o Blaenau Ffestiniog a'i atyniadau rhyfeddol. Mae'r rhain yn cynnwys Zip World Titan a thrampolinau tanddaearol Bounce Below, beicio mynydd Antur Stiniog a thrên stêm Ffestiniog, sy'n mynd â chi i Porthmadog a'r arfordir, lai na 10 milltir i ffwrdd. Mae Brailsford Way (beicio) a'r Llwybr Llechi hefyd ar stepen y Drws. Mae atyniadau lleol eraill yn cynnwys pentref Eidalaidd Portmeirion, Canolfan Genedlaethol Dŵr Gwyn ger y Bala, Zip World Forest yn Betws y CoedClwb Golff Royal St David's yn Harlech a llawer mwy.

Gellir cerdded i unrhyw gyfeiriad o'r ysgubor gan fwynhau bryniau, dyffrynnoedd a mynyddoedd garw. Mae yna hefyd raeadr hardd ond dwy funud o'r llety. Mae Ysgubor Cae'r Blaidd yn wir leoliad ysbrydoledig ar gyfer eich gwyliau nesaf yn Eryri.

Llawr Gwaelod

 • Mynedfa - gwres dan y llawr, yn arwain i ardal cynllun agored, gyda -
 • Cegin - offer yn cynnwys popty trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, meicrodon a pheiriant coffi. Golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd.
 • Ardal bwyta - gyda bwrdd mawr i eistedd 12. 
 • Lolfa - gyda soffas a chadeiriau i eistedd 12. Eisteddwch nôl ac ymlaciwch o flaen y stôf goed, neu fe fedrwch fwynhau golygfeydd Eryri drwy ddrws llithro mawr sy'n agor allan i'r patio. Teledu Freeview a chwpwrdd sy'n llawn o lyfrau, gemau, mapiau, a digon o syniadau am bethau i'w gweld a'u gwneud.
 • Ystafell wely 1 - gwely maint king (gellir ei droi'n ddau wely sengl 2'6") a gwres dan y llawr. Golygfeydd o'r ardd a'r mynyddoedd.
 • Ystafell wely 2 - gwely maint king (gellir ei droi'n ddau wely sengl 2'6") a theledu.
 • Ystafell ymolchi - cawod fawr, uned ymolchi a rheilen sychu tywelion.
 • Toiled/Iwtiliti - Toiled, sinc ac uned ymolchi. Peiriannau golchi a sychu dillad yn yr Iwtiliti.

Llawr Cyntaf

 • Ystafell wely 3 - gwely king mawr (gellir ei droi'n ddau wely sengl 3') ac ystafell gawod ensuite. Gyda gwely dwbl soffa, gall yr ystafell fod yn ystafell deulu i 4. Golygfeydd o'r ardd a'r mynyddoedd.
 • Ystafell wely 4 - gwely king mawr (gellir ei droi'n ddau wely sengl 3') ac ystafell ymolchi ensuite gyda bath. Gellir gwneud yr ystafell hon hefyd yn ystafell deulu drwy ddefnyddio'r gwely soffa dwbl. Golygfeydd o'r ardd a'r mynyddoedd, ynghŷd â ffenestri mawr yn edrych dros y lolfa.

Gardd

 • Gyda golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd, mae'r bwthyn â gardd fawr gaeedig, gyda nant a pwll ym mhen draw'r ardd.
 • Patio mawr gyda dodrefn gardd. Pydew tân a barbaciw siarcol - un bag o siarcol yn gynwysedig.
 • Garej gyda storfa beiciau diogel.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig      
 • Cyflenwad cychwynnol o goed a glô yn gynwysedig. Mwy o goed ar gael i'w prynu    
 • Croesewir hyd at 2 o gŵn. Bydd yn rhaid iddynt fod o leiaf blwydd oed, wedi eu brechu a'u trin rhag chwain. 
 • Dim ysmygu tu mewn y llety   
 • Parcio ar gyfer 4 neu fwy o geir    

Lleoliad