Coedfa

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • Mwynhewch hyfrydwch Betws y Coed yn y cyn lety Bonheddwr Fictorianaidd hwn sy'n edrych allan dros afon a dyffryn Lledr ac o fewn Parc Cenedlaethol Eryri.

   

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,004 yr wythnos
 • £143 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 10.00

Disgrifiad

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn y cyn lety Bonheddwr Fictorianaidd hwn, sy'n eistedd yn fawreddog uwchben Pont Waterloo ym Metws y Coed. Ond tafliad carreg o ganol y pentref, mae gan Coedfa ystafelloedd mawr gyda gwaith pren hardd ac mae'n llawn o nodweddion gwreiddiol. Eisteddwch yn gysurus o flaen y stof goed gyda'r nos cyn noswylio i'ch gwelyau unigryw ar gyfer noson gyfforddus o gwsg. Mae'r llety'n elwa o gael patio ac ardd gerrig, perffaith ar gyfer bwyta allan, neu ar nosweithiau oerach mae bwrdd mawr yn y gegin gydag AGA groesawgar. 

Mae Coedfa Bach ar yr un safle, bwthyn dwy ystafell wely drws nesaf i'r prif lety fyddai'n addas ar gyfer grwpiau estynedig o deulu a ffrindiau.

Fe fydd gwesteion hefyd yn medru mwynhau defnyddio'r cyfleusterau hamddena yng Ngwesty'r Waterloo gerllaw, a hynny yn rhad ac am ddim. Mae'r cyfleusterau yn cynnwys pwll nofio dan do gyda Jacwsi, cawod ac ystafelloedd newid, sawna, ystafell stêm a campfa.

Llawr Gwaelod

Cyntedd - gyda digon o le ar gyfer cotiau ac esgidiau.

Cegin - ystafell fawr gyda ffenestri Ffrengig yn agor allan i'r patio. Unedau cegin o ansawdd uchel gyda wyneb gweithio gwenithfaen a sinc Belfast, ac yn cynnwys AGA gyda 2 bobty, popty Siemens a meicrodon, peiriant golchi llestri ac oergell. 

Ystafell fwyta - gyda nenfwd uchel, lle tân marmor a dodrefn hynafol. Bwrdd bwyta mawr gyda chadeiriau a lle i eistedd ger y tân ar gyfer diod ar ôl swper.

Lolfa - gyda lle tân nodweddiadol a stôf goed. Digon o gadeiriau cyfforddus a mwy o ddodrefn hynafol. Teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell chwarae - gyda bwrdd pêldroed a nifer o gemau i gadw aelodau iau y teulu'n hapus.

Ystafell iwtiliti - peiriant golchi/sychu dillad, oergell/rhewgell a bachau i hongian cotiau.

Ystafell gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely pedwar postyn maint king, cypyrddau dillad, soffa a chadair. Dwy ffenestr fawr yn wynebu'r de gyda golygfeydd anhygoel. Ensuite yn cynnwys bath cornel gyda chawod oddi mewn, basn a thoiled. 

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl hynafol, cypyrddau dillad, soffa a nenfwd uchel.

Ystafell wely 3 - gyda dau wely sengl a chwpwrdd dillad. Ensuite gyda chawod, basn a thoiled.

Ystafell wely 4 - gwely dwbwl gyda chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi yn cynnwys bath, uned gawod, basn a thoiled.

Gardd

Wedi ei amgylchynu gan 3/4 acer o erddi Fictorianaidd, gyda lawnt, coetir a nant. Golygfeydd anhygoel dros Ddyffryn Lledr a'r afon. Mae'r ardal hon yn cael ei rhannu gyda Coedfa Bach. Mae yna batio preifat a thŷ haf at ddefnydd Coedfa yn unig, gyda bwrdd a chadeiriau. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr a llaeth     
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig       
 • Coed tân ar gyfer y stôf (bydd yn rhaid talu ar ddiwedd y gwyliau)    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • Sychwr gwallt ar gael     
 • Wi-fi ar gael   
 • Gemau bwrdd ar gael     
 • Dim ysmygu tu mewn y llety  
 • Cot baban - dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Darperir y canlynol:     
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu    
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled     
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i 4 car ar y safle   
 • Barbaciw (dim cyflenwad o danwydd)    
 • Gall gwesteion ddefnyddio cyfleusterau hamdden Gwesty'r Waterloo, yn rhad ac am ddim   

Lleoliad