Llyn Brenig Lodge

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ger pentref trawiadol Betws y Coed, y fynedfa i Barc Cenedlaethol Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £884 yr wythnos
 • £126 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ger pentref trawiadol Betws y Coed, y fynedfa i Barc Cenedlaethol Eryri. Bwthyn hardd gyda twb poeth oddi mewn i barc gwyliau bychan. Mewn lleoliad heddychlon ond eto o fewn pellter cerdded i fwytai, caffis, siopau a bariau. Mae Llyn Brenig Lodge hefyd yn leoliad delfrydol i fwynhau ystod eang o atyniadau, gweithgareddau a'r diwylliant cyfoethog sydd gan Gogledd Cymru i'w gynnig.

Gyda gweithgareddau gerllaw yn cynnwys Zip World a Bounce Below yn ogystal â nifer o lwybrau cerdded mynyddig, rafftio dwr gwyn ac Adventure Park Snowdonia, mae yna ddigon i gadw pawb yn hapus. Os am wyliau mwy ymlaciol, gellwch ddarganfod ysblander Eryri oddi ar drên stêm, mwynhau taith gerdded i'r Rhaeadr Ewynnol, ymweld â threfi marchnad ac atyniadau megis cestyll lleol a thraethau godidog Llandudno a Black Rock.

Llawr Gwaelod

Llety wedi ei ddylunio'n gywrain, gyda mynediad i fyny 3 step. Twb poeth wedi ei suddo i mewn i'r patio caeedig, sydd yn arwain i ystafell fyw agored a steilus.

Lolfa - gyda 2 soffa gyfforddus, bwrdd coffi a theledu Smart mawr.

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob, meicrodon a pheiriant golchi llestri, oerydd gwîn, oergell/rhewgell a pheiriant golchi/sychu llestri.

Ardal fwyta - bwrdd i 4 yn edrych allan dros y patio, twb poeth a golygfeydd o gefn gwlad.

Ystafell wely 1 - gwely maint king o flaen teledu Smart. Cypyrddau dillad ac ensuite gyda cawod wlaw, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, teledu Smart a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Tu Allan

Patio caeedig gyda twb poeth wedi'i suddo i mewn i'r dec ac wedi ei amgylchynu gan wydr frosted er mwyn preifatrwydd. 

Bwrdd steilus gyda 4 cadair gyfforddus. Mae'r parc wedi ei amgylchynu gan wyrddni gyda golygfa anhygoel o'r coed cyfagos. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn null hamper tymhorol. Yn cynnwys Prosecco, caws, bisgedi, bara, menyn, jam, cacennau cri, te, coffi, llaeth a siwgwr
 • Gwn a sliperi ar gael ar gyfer y twb poeth
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Gât ar ben y stepiau yn sicrhau llety caeedig   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, olew a fineg balsamic, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: siampw, sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i hyd at 2 gar gerllaw'r llety 

Lleoliad