Bwthyn yr Eglwys

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar yn Eryri yn cysgu 4. Lleoliad gwych i ymlacio ynghanol y Parc Cenedlaethol ac o fewn pellter cerdded byr i dafarn a siop y pentref.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £410 yr wythnos
 • £59 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Eryri yn le gwych i ymlacio ynghanol y Parc Cenedlaethol, gyda'r bonws ychwanegol o fod o fewn pellter cerdded i dafarn a siop bentref. Wedi'i leoli ar stryd dawel yng nghanol pentref mynyddig Dolwyddelan, mae'r bwthyn teras hwn ond tafliad carreg o Gastell Dolwyddelan, ac ond 5 milltir o Rhaeadr Ewynnol (Swallow Falls) a Betws y Coed. Golygfeydd i'r ffrynt ar draws caeau agored, mynyddoedd yn y cefn a theithiau cerdded gwych o stepen y drws.

Llawr Gwaelod

Lolfa helaeth a chysurus gyda lle tân yn cynnwys tân trydan sy'n eich croesawu i'r bwthyn hunan ddarpar moethus hwn yn Eryri. Teledu freeview, chwaraewr DVDs, a chwaraewr CDs. Mae'r ystafell yn olau ac ysgafn ac yn mwynhau golygfeydd ar draws y caeau a'r dyffryn o'r ffrynt a'r patio, a bryniau yn y cefn.

Cegin fawr gyda drysau patio a golygfeydd o Moel Siabod. Hob a phopty trydan, peiriant golchi llestri, meicrodon, oergell a rhewgell. Gyda'r holl offer ar gyfer y rheiny sy'n mwynhau bwyta gartref.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi, toiled a basn. Mae yna hefyd gwpwrdd ger y drws ffrynt sydd yn cynnig digon o le ar gyfer cotiau, esgidiau, sugnwr llwch, bwrdd smwddio ayb.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda droriau a chwpwrdd dillad. Yn edrych allan dros y dyffryn a'r caeau.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda droriau a chwpwrdd dillad. Edrych allan ar y caeau a'r bryniau. 

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod arwahan, toiled a soced siafio.

Gardd

Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Eryri gyda patio caeedig yn y cefn gyda dodrefn gardd a golygfeydd o gefn gwlad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwelyau, tywelion a thywelion sychu llestri ar gael   

Gwres a thrydan yn gynwysedig  

Sychwr gwallt ar gael   

Er nad oes peiriant sychu dillad yn y bwthyn, mae'n bosib sychu dillad dros nos ar reilen ddillad o flaen y gwresogyddion (storage heaters). Mae yna hefyd lein ddillad gron ar gyfer y patio   

Signal ffôn symudol ar gyfer y rhan fwyaf o'r rhwydweithiau   

Wifi ar gael yn y bwthyn

Storfa gyda digon o le ar gyfer dillad ac esgidiau glaw, bagiau, beiciau ayb  

Lle parcio ar gael y tu allan i'r bwthyn ar ffordd dawel  

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn.

Lleoliad