Caban Betws

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 3 Star
 • Caban hunan-ddarpar moethus mewn llecyn prydferth ger Betws y Coed. Perffaith i gwpwl neu deulu bychan gyda digonedd i'w weld a'i wneud ar drothwy'r drws.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £533 yr wythnos
 • £76 y noson
 • 3 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Caban pren clyd a moethus yn Eryri, wedi ei leoli mewn llecyn prydferth ger Betws y Coed ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd bychain. Saif y caban yng nghalon Eryri gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad ac mae ganddo ddigonedd o weithgareddau ac atyniadau ar drothwy ei ddrws. Mae hyn yn cynnwys Tree Tops Adventure, Chwarel Lechi Llechwedd, canolfan beicio mynydd, Sw Fynydd Bae Colwyn, llwybrau mynyddoedd Eryri, golff a Chanolfan Awyr Agored Plas y Brenin. Nifer o fwytai a thafarndai da a chyfleusterau eraill o fewn 2 filltir.

Llawr Gwaelod

Mae gan Gaban Betws ystafell fyw agored sy’n cynnwys cegin, le bwyta a lolfa. Mae’r gegin yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - microdon, oergell gyda rhewgell bach oddi mewn, popty, hob a gril trydan, sinc, crochenwaith, cytleri, sosbenni a phadelli, offer cegin, gwydrau, tostiwr a thegell. Bwrdd bwyd gyda 4 cadair a gwresogydd ar y wal.

Yn ardal y lolfa ceir soffa lledr i 3 ac un gadair ledr, bwrdd coffi, teledu a DVD, consol gemau a lamp fawr ar gyfer darllen. Gwresogydd trydan ar ffurf stôf llosgi coed.

Cyntedd bychan rhwng yr ystafelloedd gwely a’r ystafell ymolchi i hongian cotiau.

Ystafell wely 1: Gwely dwbl gyda droriau bob ochr, lamp bwrdd, drych, cwpwrdd dillad dwbl a gwresogydd trydan ar y wal.

Ystafell wely 2: Gwely sengl, cwpwrdd dillad a 2 lamp. Gwresogydd trydan ar y wal.

Ystafell ymolchi yn cynnwys cawod drydan, rheilen cynhesu tywelion, drych â gwres, pwynt eillio, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Deciau wedi eu goleuo’n dda gyda 2 wely haul, bwrdd picnic a pharasol.

Sied fechan ar gyfer storio offer ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Llefydd parcio wrth ymyl y caban

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Lleoliad