Llety Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Lleoliad delfrydol ar gyfer ad-duniad teulu neu ffrindiau, mae Llety Llew Coch yn mwynhau safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £943 yr wythnos
 • £135 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Y lleoliad delfrydol ar gyfer ad-duniad teulu neu ffrindiau, mae Llety Llew Coch yn mwynhau safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, o fewn pellter cerdded i fwytai, caffis, siopau a thafarndai. Mae Llyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru hefyd ar stepen y drws, a gellir teithio ar drên stêm ar hyd ochr y llyn i Lanuwchllyn. Ychydig filltiroedd ymhellach mae Canolfan Dwr Gwyn Tryweryn, Zip World, Bounce Below a nifer o atyniadau eraill yn Eryri.

Wedi ei adnewyddu'n foethus gyda nodweddion trawiadol, stôf goed groesawgar, gwres o dan y llawr gwaelod, a patio preifat gyda golygfeydd dros gae agored. Teimlad o gefn gwlad gyda chyfleusterau'r dref. Os hoffech ddod â rhagor o ffrindiau neu deulu, mae yna hefyd fwthyn arall i 4 o'r enw Stabal Llew Coch ar yr un safle.  

Llawr Gwaelod

Cegin 1 - cegin drawiadol gyda'r holl offer angenrheidiol, bwrdd bwyta derw ac wyth cadair. Yn cynnwys meicrodon, popty, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, a pheiriant golchi/sychu dillad. 

Prif Lolfa - soffa cornel a soffa arall i 2 yn edrych allan dros gae agored. Stôf goed, teledu ar y wal, a drysau patio yn arwain i'r tu allan.

Cegin 2 a Lolfa 2 - cegin/ardal fyw agored arwahan. Cegin yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon, popty, hob serameg, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad. Yn yr ardal fyw fe geir soffa gyfforddus, teledu ar y wal a bwrdd bwyta. 

Ystafell wely 1 - gwely derw maint king a chypyrddau dillad gyda teledu ar y wal.

Ystafell ymolchi - gyda cawod wlaw, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king y gellir ei rannu yn ddau wely sengl 2'6" (dywedwch sut yr hoffech y gwelyau wrth archebu, os gwelwch yn dda). Dodrefn derw a theledu.

Ystafell wely 3 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, nenfwd uchel a thrawstiau derw. Cypyrddau derw wedi eu peintio, a theledu. 

Ystafell ymolchi 1 - ystafell steilus gyda basn a thoiled, cawod dros y baddon a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 4 - gyda gwely dwbwl, teledu, cypyrddau dillad a thrawstiau.

Ystafell ymolchi 2 - cawod dros y baddon, basn, toiled, rheilen sychu tywelion, drych gyda goleuadau a pwynt siafio. 

Gardd

Patio preifat gyda dodrefn gardd a gwely blodau, yn union y tu allan i'r brif lolfa gyda mynediad drwy ddrysau patio dwbwl. Golygfeydd dros gae agored a thuag at fryniau Eryri ar y gorwel. 

Barbaciw siarcol ar gael - gellir gwneud cais amdano gan y perchennog yn ystod eich arhosiad. Bydd yn rhaid talu blaendal o £20 fydd yn cael ei ad-dalu os bydd y barbaciw yn cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Siarcol ar gael yn nhref Bala. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri  
 • Dillad gwelyau, tywelion a 4 sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres o dan y llawr gwaelod     
 • Basgedaid cychwynol o goed tân ar gael. Coed ychwanegol ar gael am £5 y fasged   
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir  
 • Digon o le parcio y tu allan i'r bwthyn   
 • Mae'r perchnogion ar gael ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau, gwybodaeth lleol ayb os oes angen   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn      
 • WIFI ar gael
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad -
  • Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, hylif/tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau newydd, tywel sychu llestri a ffoil    
  • Ystafell ymolchi - sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled   
 • Dywedwch sut yr hoffech y gwelyau yn ystafell wely 2 wrth archebu - gwely maint king neu dau wely sengl   

Lleoliad

Enjoy a wide range of amenities and attractions on the doorstep at Llety Llew Coch. Located within the privacy of an enclosed yard (that used to be the owners' family farm), the cottage is a stone's throw from Bala market town with its range of cafes, restaurants, shops and bars. With its own private corner within the yard, the cottage faces outward over an agricultural field and towards the hills of Snowdonia.

Bala is a lovely Welsh market town with a wide range of restaurants, cafes, shops and bars. There's even a quirky bottle shop and tap room where you can enjoy Welsh beers and bring your own food. Amongst the best places to eat (all within walking distance) are the White Lion Hotel, Y Plas Coch, Bistro Y Cyfnod, Plas yn Dre, Bala Spice and Y Cwrt. Also worth a short drive is Yr Eagles in Llanuwchllyn (5 miles) and Lake Vyrnwy Restaurant (13 miles). Some of the best pubs in town include The White Lion, Y Plas Coch and Y Cwrt (all within a 5 minute walk).

Also on the doorstep is a Leisure Centre (fitness room, indoor swimming pool and slide) and Llyn Tegid (Bala Lake) - the largest natural lake in Wales where you can enjoy a range of watersports such as canoeing, sailing and windsurfing. There is also a lakeside steam train that takes you from Bala to Llanuwchllyn and, 4 miles away, a National White Water Rafting Centre.

Other popular attractions in this beautiful area of Snowdonia includes high speed go-carting circuit in Cerrigydrudion (12 miles), Zip World, Bounce Below and Llechwedd Slate Caverns (18 miles) and Coed y Brenin Mountain Biking Centre (23 miles). Portmeirion (25 miles), the beautiful beaches along the coast and castles such as Dolwyddelan and Harlech are all worth visiting as well, not to mention the other market towns in the area such as Dolgellau and Ruthin.

Watersports

 • Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 0.3 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 4 miles

Walks

 • Bala Lake – Up to a 10 mile walk around the 4 mile long, stunning lake. 0.3 miles from the cottage.
 • Aran mountain range offers 14 summits above 2,000ft. The ridge makes an excellent linear walk and includes the two major summits of Aran Fawddwy (2969ft) and Aran Benllyn (2904ft). Route starts from Llanuwchllyn, 5 miles.
 • Arenig mountain range has 13 summits above 2,000ft, including Arenig Fawr and Moel Llyfnant. Route begins near Llyn Celyn, 4 miles

Cycling

 • Bala Lake - The 10 mile scenic route around the lake can also be cycled. 0.3 miles
 • Llyn Celyn – 15 mile circular route around another scenic lake. 4 miles
 • Antur Stiniog Mountain Biking Centre, Blaenau Ffestiniog. 18 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 23 miles
 • Bikes can also be hired in the area.

Fishing

Find out more about fishing in Bala. The nearest venue is Bala Lake (called Llyn Tegid in Welsh). 0.3 miles

Golf

Bala Golf Club - A 10 hole golf course with stunning views over the North Wales countryside. 1 mile

Pony-trekking

Bwlchgwyn Pony Trekking Centre. Suitable for anyone over 4yrs. 25 miles

Beaches

 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 27 miles
 • Black Rock Sands - 3 miles of sandy beach. 27 miles