Llety Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • Lleoliad delfrydol ar gyfer ad-duniad teulu neu ffrindiau, mae Llety Llew Coch yn mwynhau safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £917 yr wythnos
 • £131 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Y lleoliad delfrydol ar gyfer ad-duniad teulu neu ffrindiau, mae Llety Llew Coch yn mwynhau safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, o fewn pellter cerdded i fwytai, caffis, siopau a thafarndai. Mae Llyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru hefyd ar stepen y drws, a gellir teithio ar drên stêm ar hyd ochr y llyn i Lanuwchllyn. Ychydig filltiroedd ymhellach mae Canolfan Dwr Gwyn Tryweryn, Zip World, Bounce Below a nifer o atyniadau eraill yn Eryri.

Wedi ei adnewyddu'n foethus gyda nodweddion trawiadol, stôf goed groesawgar, gwres o dan y llawr gwaelod, a patio preifat gyda golygfeydd dros gae agored. Teimlad o gefn gwlad gyda chyfleusterau'r dref. Os hoffech ddod â rhagor o ffrindiau neu deulu, mae yna hefyd fwthyn arall i 4 o'r enw Stabal Llew Coch ar yr un safle.  

Llawr Gwaelod

Cegin 1 - cegin drawiadol gyda'r holl offer angenrheidiol, bwrdd bwyta derw ac wyth cadair. Yn cynnwys meicrodon, popty, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, a pheiriant golchi/sychu dillad. 

Prif Lolfa - soffa cornel a soffa arall i 2 yn edrych allan dros gae agored. Stôf goed, teledu ar y wal, a drysau patio yn arwain i'r tu allan.

Cegin 2 a Lolfa 2 - cegin/ardal fyw agored arwahan. Cegin yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon, popty, hob serameg, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad. Yn yr ardal fyw fe geir soffa gyfforddus, teledu ar y wal a bwrdd bwyta. 

Ystafell wely 1 - gwely derw maint king a chypyrddau dillad gyda teledu ar y wal.

Ystafell ymolchi - gyda cawod wlaw, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king y gellir ei rannu yn ddau wely sengl 2'6" (dywedwch sut yr hoffech y gwelyau wrth archebu, os gwelwch yn dda). Dodrefn derw a theledu.

Ystafell wely 3 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, nenfwd uchel a thrawstiau derw. Cypyrddau derw wedi eu peintio, a theledu. 

Ystafell ymolchi 1 - ystafell steilus gyda basn a thoiled, cawod dros y baddon a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 4 - gyda gwely dwbwl, teledu, cypyrddau dillad a thrawstiau.

Ystafell ymolchi 2 - cawod dros y baddon, basn, toiled, rheilen sychu tywelion, drych gyda goleuadau a pwynt siafio. 

Gardd

Patio preifat gyda dodrefn gardd a gwely blodau, yn union y tu allan i'r brif lolfa gyda mynediad drwy ddrysau patio dwbwl. Golygfeydd dros gae agored a thuag at fryniau Eryri ar y gorwel. 

Barbaciw siarcol ar gael - gellir gwneud cais amdano gan y perchennog yn ystod eich arhosiad. Bydd yn rhaid talu blaendal o £20 fydd yn cael ei ad-dalu os bydd y barbaciw yn cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Siarcol ar gael yn nhref Bala. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri  
 • Dillad gwelyau, tywelion a 4 sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres o dan y llawr gwaelod     
 • Basgedaid cychwynol o goed tân ar gael. Coed ychwanegol ar gael am £5 y fasged   
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir  
 • Digon o le parcio y tu allan i'r bwthyn   
 • Mae'r perchnogion ar gael ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau, gwybodaeth lleol ayb os oes angen   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn      
 • WIFI ar gael
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad -
  • Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, hylif/tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau newydd, tywel sychu llestri a ffoil    
  • Ystafell ymolchi - sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled   
 • Dywedwch sut yr hoffech y gwelyau yn ystafell wely 2 wrth archebu - gwely maint king neu dau wely sengl   

Lleoliad