Nant y Llyn

Bala, North Wales Snowdonia

 • Llety preifat, yn sefyll ar ben ei hun gyda golygfeydd tuag at Lyn Tegid; mae'r bwthyn hardd a helaeth hwn wedi ei amgylchynu gan ardd gaeedig, 1 filltir o dref farchnad y Bala.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £854 yr wythnos
 • £122 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r llyn

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 09:00

Disgrifiad

Llety preifat, yn sefyll ar ben ei hun gyda golygfeydd tuag at Lyn Tegid; mae'r bwthyn hardd a helaeth hwn wedi ei amgylchynu gan ardd gaeedig, 1 filltir o dref farchnad y Bala. Gyda dec mawr yn y ffrynt, dyma leoliad delfrydol i ymgynull, mwynhau pryd o fwyd tu allan, ac eistedd nôl i wylio machlud haul gyda'r nôs. 

Mae Llyn Tegid (llyn naturiol mwyaf Cymru) o fewn taith gerdded 15 munud, yn cynnig ystod o chwaraeon dwr a taith ar drên stêm gydag ochr y llyn. Mae tref Bala 20 munud i ffwrdd ar droed, gyda caffis, siopau, tafarndai a bwytai. Mae nifer o lwybrau cerdded a beicio o stepen y drws a nifer o atyniadau ac anturiaethau heb fod ymhell. Mae rhain yn cynnwys Canolfan Genedlaethol Dwr Gwyn, Zip World a Bounce Below, trefi marchnad a chestyll, i enwi ond rhai. 

Llawr Gwaelod

 • Prif Ardal Fyw: Cynllun agored gyda cegin newydd sy'n cynnwys offer modern. Bwrdd fferm mawr gyda meinciau a chadeiriau. Soffa gornel ledr, teledu, system wresogi Stanley. Gyda golygfeydd o bob ffenestr tuag at Lyn Tegid, mae'r ardal fyw gyda mynediad drwy ddrysau gwydr allan i'r dec, sydd yn rhannol dan do.  
 • Lolfa Arwahan: Ardal dawel, heddychlon a chysurus. Dwy soffa i eistedd dau, bwrdd coffi, teledu gyda chwaraewr DVD. Mynediad allan i'r dec a golygfeydd tuag at Lyn Tegid.    
 • Ystafell Wely 1: Gwely dwbl ac un gwely sengl gyda lle i eistedd i fwynhau golygfeydd o'r ardd drwy ddrysau gwydr. Mynediad rhwydd i gadair olwyn.  
 • Ystafell Gawod: cawod gyda basn a thoiled - mynediad rhwydd o'r cyntedd a'r ystafell wely.   

Llawr Cyntaf

 • Ystafell Wely 2: Ystafell fodern hufen a glâs gydag un gwely maint king ac un gwely sengl. Cypyrddau dillad a golygfeydd tuag at fynyddoedd y Berwyn. 
 • Ystafell Wely 3: Ystafell fawr arall gydag un gwely dwbl ac un gwely sengl. Ffenestri Velux i wneud y mwyaf o'r golygfeydd. Cypyrddau dillad.  
 • Ystafell Ymolchi: Dull modern gyda bath cornel, basn a thoiled. Rheilen tywelion a ffenestr Velux.  

Gardd

 • Dec o amgylch y llety yn rhannol o dan do. Bwrdd picnic pren ac ardal eistedd fodern ar gyfer ymlacio. Gardd fawr ar wahanol lefelau, gyda mynediad o'r dec.    
 • Golygfeydd panoramig o Lyn Tegid a'r mynyddoedd.   
 • Barbaciw siarcol ar gael.  
 • Twb poeth ar gael o fis Hydref 2020.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig      
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig      
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot. Gât y grisiau ar y llawr cyntaf. 
 • Dim anifeiliaid anwes   
 • Dim ysmygu tu mewn y llety  
 • Parcio ar gyfer 5+ o geir oddi mewn i'r ardd gaeedig     

Lleoliad