Crud y Werin

Bala, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mwynhewch y llety hunan ddarpar chwaethus hwn sy’n caniatáu anifeiliaid, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd. Bala a Corwen 10 munud i ffwrdd yn y car.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £407 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y llety hunan ddarpar chwaethus hwn sy’n caniatáu anifeiliaid, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd. Mae Bala a Corwen 10 munud i ffwrdd yn y car o fwthyn gwyliau Crud y Werin. I’r de, mae tref farchnad Bala yng nghanol ysblander Eryri ac mae’n enwog am ei lyn enwog, chwaraeon dwr ac atyniadau poblogaidd i dwristiaid. Mae taith fer i’r gogledd yn dod a chi i Gorwen, cwrs go-cartio pencampwriaeth, tref gamlas Llangollen a llawer mwy. Mae Crud y Werin felly’n fan gwych os ydych yn edrych am hoe heddychlon neu wyliau’n llawn gweithgareddau.

Llawr Gwaelod

Cegin / Ystafell fwyta – Mae’r ysgubor yma sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar wedi cadw nifer o’i drawstiau a nodweddion gwreiddiol. Mae gan y gegin / ystafell fwyta lawr llechfaen, unedau cegin derw a modern gydag oergell ac adran rewgell ynddo, micro-don a phopty.

Golau, eang ac wedi ei addurno’n chwaethus gyda bwrdd bwyta i bedwar a llefydd eistedd cyfforddus ar gyfer darllen neu wylio’r teledu.

Ystafell fyw - Dau ris lechfaen yn arwain lawr at ystafell eistedd glud gyda sofa lliw hufen a dwy gadair. Mae gan yr ystafell hon lawr derw cadarn, trawstiau traddodiadol a silffoedd ffenestr ddofn. Mae’n ystafell olau iawn gyda theledu, chwaraewr DVD a bocs o deganau i blant.

Llawr Cyntaf

Ceir grisiau derw cadarn goleuedig yn arwain at y llawr cyntaf a dau banel gwydr â rheilen law dderw ar y balconi. Mae gan y balconi eang lawr a drysau o dderw cadarn. Wrth yr ystafell dwin mae cadair ddarllen a bwrdd gwisgo bach.

Ystafell wely ddwbl - Tri gris derw yn arwain lawr i’r brif ystafell ddwbl. Mae’r ystafell yn fawr ac agored gyda tho uchel yn gostwng, trawstiau traddodiadol, dwy ffenestr velux yn y to ac un ffenestr ar lefel y llawr gyda bracedau diogelwch. Llawr derw cadarn gyda bwrdd gwisgo hynafol, cistiau ger y gwely a chadair, teledu a gwely dwbl modern ar gyfer moethusrwydd llwyr. Ystafell gawod en-suite gyda chawod, toiled a rheilen dywel wedi’i chynhesu.

Ystafell wely twin - Mae’r ystafell hon eto’n fawr a golau gyda ffenestr fawr â bracedau diogelwch ac un ffenestr velux. Mae’r dillad gwely’n lliwgar a hwylus, ac mae’r ystafell yn cynnwys trawstiau traddodiadol, llawr a drysau derw cadarn, to sy’n gostwng, cwpwrdd a chistiau ger y gwely.

Ystafell ymolchi - bath gydag uned gawod ar y tapiau, toiled, basn gyda chwpwrdd, rheilen dywel wedi’i chynhesu a phwynt eillio. Ystafell wedi ei theisio i gyd.

Gardd

Mae gan fwthyn gwyliau Crud y Werin ardd gaeedig ei hun gyda golygfeydd hyfryd dros y dyffryn. Dodrefn patio, barbeciw ac ardal gyda lawnt yn gynwysedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae Crud y Werin drws nesaf i fwthyn Crud y Wennol sy’n cysgu 2. Byddai hyn, os fyddai angen yn darparu llety i 6 gwestai i gyd.
 • Lleiniau gwely, tywelion dwylo a bath yn cael eu darparu.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Croeso i anifeiliaid anwes – 1 ci bach. Tâl ychwanegol o £10.00.
 • Darperir wi-fi ond yn gyfyngedig ac ond yn addas ar gyfer pori’r we.
 • Darperir cot a chadair uchel a gais.
 • Digon o lefydd parcio tu allan i’r bwthyn.

Lleoliad

Crud y Werin is located within easy distance of a range of attractions and a shop and garage can be found within 2 miles. A pub which welcomes pets can be found in Llandderfel 3 miles from the cottage and there are a number of excellent eating establishments all within ten miles.

5 miles south of your holiday cottage Bala is set in stunning mountain and lake scenery and at 4 miles in length, Bala Lake (Llyn Tegid) is the largest natural lake in Wales. Alongside the lake runs the Bala Lake Railway where narrow gauge steam trains allow visitors to enjoy a 9 mile return journey through Snowdonia National Park. Visitors can take part in swimming, fishing and kayaking and other water sports on the lake and walking and cycling around its perimeter. The town of Bala hosts a number of interesting shops and places to eat and Plas yn Dre, Bala Spice and Tyddyn Llan just outside the town can be particularly recommended. Mountain walks and golf are also available.

The Go Karting championship course in Cerrigydrudion (9 miles) is also worth a visit whilst Coed y Brenin Centre offers another great day out with its attractive visitor centre and restaurant, Go Ape and fifteen miles of marked cycle routes through the forest. Other towns worth visiting and within easy distance include the canal town of Llangollen - home of the International Music Festival and an impressive standard gauge heritage railway (14 miles), the medieval town of Ruthin (15 miles) and Betws y Coed, the main tourism hub of Snowdonia National Park (21 miles).

Walking

 • The Old Railway line (1 mile) Caer Drewyn (2 miles) circular walks starting from Corwen. 5 miles from cottage.
 • Other popular routes from Corwen include North Berwyn Way, Dee Valley Way and Clwydian Way. 5 miles from cottage.
 • Amongst the numerous walks from your holiday cottage Bala offers a lovely, scenic route around its lake. 5 miles away
 • Aran mountain range offers 14 summits above 2,000ft. The ridge makes an excellent linear walk and includes the two major summits of Aran Fawddwy (2969ft) and Aran Benllyn (2904ft). Route starts from Llanuwchllyn, 10 miles.
 • Arenig mountain range has 13 summits above 2,000ft, including Arenig Fawr and Moel Llyfnant. Route begins near Llyn Celyn, 11 miles

Cycling

 • Bala Lake - The 10 mile scenic route around the lake can also be cycled. 5 miles
 • Llyn Celyn – 15 mile circular route around another scenic lake. 11 miles
 • Llandegla Mountain Biking Centre 15 miles

Watersports

 • Bala Lake – Canoeing, kayaking, windsurfing, sailing, raft building and power boating etc. 5 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 11 miles

Golf

Bala Golf Club - A 10 hole golf course located 1000 feet above sea level thus enjoying spectacular views of the mountains and of the lake below. 5 miles

Fishing

Bala lake (5 miles) has 14 species of fish and in addition fly-fishing for salmon and trout is available on the river Dee and river Treweryn.

Beaches

Nearest beaches found in Fairbourne and Barmouth. 31 miles