Crud y Werin

Bala, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mwynhewch y llety hunan ddarpar chwaethus hwn sy’n caniatáu anifeiliaid, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd. Bala a Corwen 10 munud i ffwrdd yn y car.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £407 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y llety hunan ddarpar chwaethus hwn sy’n caniatáu anifeiliaid, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd. Mae Bala a Corwen 10 munud i ffwrdd yn y car o fwthyn gwyliau Crud y Werin. I’r de, mae tref farchnad Bala yng nghanol ysblander Eryri ac mae’n enwog am ei lyn enwog, chwaraeon dwr ac atyniadau poblogaidd i dwristiaid. Mae taith fer i’r gogledd yn dod a chi i Gorwen, cwrs go-cartio pencampwriaeth, tref gamlas Llangollen a llawer mwy. Mae Crud y Werin felly’n fan gwych os ydych yn edrych am hoe heddychlon neu wyliau’n llawn gweithgareddau.

Llawr Gwaelod

Cegin / Ystafell fwyta – Mae’r ysgubor yma sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar wedi cadw nifer o’i drawstiau a nodweddion gwreiddiol. Mae gan y gegin / ystafell fwyta lawr llechfaen, unedau cegin derw a modern gydag oergell ac adran rewgell ynddo, micro-don a phopty.

Golau, eang ac wedi ei addurno’n chwaethus gyda bwrdd bwyta i bedwar a llefydd eistedd cyfforddus ar gyfer darllen neu wylio’r teledu.

Ystafell fyw - Dau ris lechfaen yn arwain lawr at ystafell eistedd glud gyda sofa lliw hufen a dwy gadair. Mae gan yr ystafell hon lawr derw cadarn, trawstiau traddodiadol a silffoedd ffenestr ddofn. Mae’n ystafell olau iawn gyda theledu, chwaraewr DVD a bocs o deganau i blant.

Llawr Cyntaf

Ceir grisiau derw cadarn goleuedig yn arwain at y llawr cyntaf a dau banel gwydr â rheilen law dderw ar y balconi. Mae gan y balconi eang lawr a drysau o dderw cadarn. Wrth yr ystafell dwin mae cadair ddarllen a bwrdd gwisgo bach.

Ystafell wely ddwbl - Tri gris derw yn arwain lawr i’r brif ystafell ddwbl. Mae’r ystafell yn fawr ac agored gyda tho uchel yn gostwng, trawstiau traddodiadol, dwy ffenestr velux yn y to ac un ffenestr ar lefel y llawr gyda bracedau diogelwch. Llawr derw cadarn gyda bwrdd gwisgo hynafol, cistiau ger y gwely a chadair, teledu a gwely dwbl modern ar gyfer moethusrwydd llwyr. Ystafell gawod en-suite gyda chawod, toiled a rheilen dywel wedi’i chynhesu.

Ystafell wely twin - Mae’r ystafell hon eto’n fawr a golau gyda ffenestr fawr â bracedau diogelwch ac un ffenestr velux. Mae’r dillad gwely’n lliwgar a hwylus, ac mae’r ystafell yn cynnwys trawstiau traddodiadol, llawr a drysau derw cadarn, to sy’n gostwng, cwpwrdd a chistiau ger y gwely.

Ystafell ymolchi - bath gydag uned gawod ar y tapiau, toiled, basn gyda chwpwrdd, rheilen dywel wedi’i chynhesu a phwynt eillio. Ystafell wedi ei theisio i gyd.

Gardd

Mae gan fwthyn gwyliau Crud y Werin ardd gaeedig ei hun gyda golygfeydd hyfryd dros y dyffryn. Dodrefn patio, barbeciw ac ardal gyda lawnt yn gynwysedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae Crud y Werin drws nesaf i fwthyn Crud y Wennol sy’n cysgu 2. Byddai hyn, os fyddai angen yn darparu llety i 6 gwestai i gyd.
 • Lleiniau gwely, tywelion dwylo a bath yn cael eu darparu.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Croeso i anifeiliaid anwes – 1 ci bach. Tâl ychwanegol o £10.00.
 • Darperir wi-fi ond yn gyfyngedig ac ond yn addas ar gyfer pori’r we.
 • Darperir cot a chadair uchel a gais.
 • Digon o lefydd parcio tu allan i’r bwthyn.

Lleoliad