Crud y Wennol

Bala, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mae Crud y Wennol yn cynnig llety steilus a delfrydol i ddau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £312 yr wythnos
 • £45 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Crud y Wennol yn ysgubor wedi ei thrawsnewid sy'n cynnig llety steilus a delfrydol i ddau, ac yn caniatau anifeiliaid. Lleoliad heddychlon, o fewn 5 milltir i Lyn Tegid yn y Bala, a nifer o atyniadau eraill, mae Crud y Wennol yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau ymlaciol i gyplau. Mwynhewch chwaraeon dŵr, cerdded, darganfod trefi marchnad bychain Cymreig, reidiau ar drên stêm neu ar y gamlas, digon o fwytai gwych a llawer mwy. 

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored - mae'r ysgubor hon wedi ei hadnewyddu gan gadw llawer o'r trawstiau a'r nodweddion gwreiddiol. 

Yn y gegin a'r ardal fwyta fe geir llawr llechi, unedau cegin golau gydag oergell a rhewgell oddi mewn, meicrodon a phopty. Bwrdd bwyta gyda lle i dri, soffa ymlaciol ar gyfer darllen neu wylio'r teledu.

Llawr Cyntaf

Grisiau derw modern yn arwain i'r llawr cyntaf ac ystafell wely olau o gynllun agored gyda nenfwd uchel. Lloriau a drysau derw gyda thrawstiau traddodiadol. Cypyrddau ar ddwy ochr y gwely a theledu.

Ystafell ymolchi ensuite gyda cawod uwchben y baddon, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gardd odidog i gyplau ymlacio a mwynhau'r golygfeydd anhygoel. Wedi ei lleoli yng nghefn y bwthyn mae'r ardd wedi ei chau i mewn gyda dodrefn patio. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae Crud y Wennol yn un o ddau fwthyn, y drws nesaf i Crud y Werin sydd yn cysgu 4. Gellir archebu'r ddau fwthyn i gysgu cyfanswm o 6. 
 • Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt ar gael 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Croesewir un ci bach am gost ychwanegol o £25 (yn daladwy wedi cyrraedd)  
 • Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir   
 • Peiriannau golchi a sychu dillad ar gael yn y sied tu allan (rhannu hefo'r bwthyn drws nesaf - £3 yr awr i olchi; £3 am hanner awr i sychu   
 • Gwyliau byr i gyplau ar gael drwy'r flwyddyn   
 • Llefydd parcio tu allan y bwthyn 

Lleoliad

Crud y Wennol enjoys a quiet, scenic setting within a short distance of a wide range of attractions. Whilst water sports, walking, golf, fishing, shopping and eating establishments are all available at the market town of Bala (5 miles) there is also a shop and garage within 2 miles at the village of Glanrafon. A pub which welcomes pets can be found in Llandderfel, 3 miles from the cottage and there are a number of excellent eating establishments all within ten miles.

From sailing and kayaking on Llyn Tegid (the largest natural lake in Wales) to zorbing, white water rafting and Go Karting on a championship course, there is plenty to get the adrenalin running in this area. There are also plenty of activities that can be enjoyed at a slower pace. From a leisurely ride on the Llangollen Canal to travelling on the narrow gauge steam train along the shores of Llyn Tegid (Bala Lake) or cycling around its perimeter. And there are plenty of interesting shops and inviting cafes to visit as you explore the lovely surrounding Welsh towns.

Some of these include the medieval town of Ruthin, Dolgellau at the foot of Cader Idris and the popular tourist town of Betws y Coed the main tourism hub of Snowdonia National Park.

Walking

 • The Old Railway line (1 mile) Caer Drewyn (2 miles) circular walks starting from Corwen. 5 miles from cottage.
 • Other popular routes from Corwen include North Berwyn Way, Dee Valley Way and Clwydian Way. 5 miles from cottage.
 • Bala offers a lovely, scenic route around its lake (Llyn Tegid). 5 miles away
 • Aran mountain range offers 14 summits above 2,000ft. The ridge makes an excellent linear walk and includes the two major summits of Aran Fawddwy (2969ft) and Aran Benllyn (2904ft). Route starts from Llanuwchllyn, 10 miles.
 • Arenig mountain range has 13 summits above 2,000ft, including Arenig Fawr and Moel Llyfnant. Route begins near Llyn Celyn, 11 miles

Cycling

 • Bala Lake - The 10 mile scenic route around the lake can also be cycled. 5 miles
 • Llyn Celyn – 15 mile circular route around another scenic lake. 11 miles
 • Llandegla Mountain Biking Centre 15 miles

Watersports

 • Bala Lake – Canoeing, kayaking, windsurfing, sailing, raft building and power boating etc. 5 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 11 miles

Golf

Bala Golf Club - A 10 hole golf course located 1000 feet above sea level thus enjoying spectacular views of the mountains and of the lake below. 5 miles

Fishing

Bala lake (5 miles) has 14 species of fish and in addition fly-fishing for salmon and trout is available on the river Dee and river Treweryn.

Beaches

Nearest beaches found in Fairbourne and Barmouth. 31 miles