Stabal y Cwrt

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Adeilad cerrig ar fferm weithiol wedi ei adnewyddu'n chwaethus. Digon i'w wneud ar y fferm ac yn yr ardal.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £491 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 4 Star
 • 6 o Westeion
 • 3 Ystafell Wely
 • Dim Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Mae Stabal y Cwrt yn adeilad cerrig ar fferm weithiol sydd wedi ei adnewyddu’n chwaethus gyda thoeau trawstiog a stôf llosgi coed, sy’n creu awyrgylch gynnes a chlud. Mae hefyd ystafell gemau ar y safle a digon o gyfleoedd i weld yr anifeiliaid fferm. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberdyfi hefyd wedi ei leoli rhwng tref glan y môr Aberdyfi (6 milltir) a Machynlleth, prifddinas hynafol Cymru (5 milltir). Traeth tywodlyd, llwybrau cerdded mynydd, atyniadau poblogaidd a bwytai hyfryd i gyd ar garreg eich drws, heb anghofio Llwybr Arfordirol Cymru, 400 llath yn unig i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw / ystafell fwyta / cegin ar gynllun agored gyda stôf losgi coed. Mae gan yr ystafell fyw deledu a chwaraewr DVD.

Mae’r gegin yn cynnwys popty trydan, oergell (gyda blwch rhewgell fach), micro-don a pheiriant golchi llestri. Mae yna hefyd rewgell fawr yn y golchdy drws nesaf os oes angen mwy o le.

Mae’r ystafell wely ddwbl, en-suite ar y llawr gwaelod yn addas ar gyfer gwestai anabl. Mae’n cynnwys wal gerrig ac mae gan yr ystafell en-suite sedd yn y gawod.

Llawr Cyntaf

Ystafell ddwbl mawr gyda gwely “sleigh”, cistiau ger y gwely, bwrdd gwisgo a chwpwrdd dillad. Mae’n cynnwys wal gerrig ac ardal eistedd.

Ystafell twin gyda tho trawstiog, cwpwrdd dillad a chistiau. Golygfeydd bendigedig yn edrych dros y cwm.

Prif ystafell ymolchi gyda bath maint llawn, toiled a basn golchi.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau yma yn Aberdyfi lawnt gyda dodrefn gardd.

Mae adeilad fferm sydd wedi ei adnewyddu hefyd yn cael ei ddefnyddio fel ystafell olchi dillad ac ystafell gemau ar gyfer y tri bwthyn gwyliau ar y safle. Mae’r ystafell gemau yn cynnwys bwrdd p?l a bwrdd dartiau.

*Nid yw'r ystafell olchi dillad/gemau a'r gael tan Mis Chwefror 2015*

Bydd hefyd cyfleoedd i weld yr anifeiliaid fferm ar y buarth ac yn y caeau o’ch amgylch.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • I’ch croesawu bydd te, coffi ayb a chacennau cri cartref.
 • Lleiniau gwely, tywelion dwylo a bath a sychwr gwallt yn cael eu darparu.
 • Gwres canolog olew a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir cot teithio a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn i’r bwthyn gwyliau hwn.
 • Digon o lefydd parcio preifat.

Lleoliad