Ty Talcen

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Ty gwyliau prydferth, modern i 6 ym mhentref hanesyddol Pennal, de Eryri. Lleoliad gwych rhwng hen brifddinas Cymru, Machynlleth a thraeth hir tywod Aberdyfi.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £501 yr wythnos
 • £72 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ty prydferth, modern ym mhentref hardd, hanesyddol Pennal, de Eryri. Lleoliad gwych rhwng hen brifddinas Cymru, Machynlleth, ac Aberdyfi; pentref Glan-y-môr prydferth â thraeth hir o dywod lle mae Afon Dyfi yn cwrdd â dyfroedd gleision Bae Ceredigion. Mae'r llety gwyliau hwn yn Eryri yn cynnig pob cysur a chyfleuster ar gyfer gwyliau o ymlacio moethus. Mwynhewch yr ystafelloedd helaeth, yr amgylchfyd gwledig a balconi'r ystafell wely ar gyfer coffi yn y bore neu wydraid o win gyda'r nos.

Llawr Gwaelod

Mae'r llawr gwaelod cynllun agored mawr yn cynnwys lolfa, lle bwyta a chegin. Mae yno hefyd ystafell ar wahân gyda basn ymolchi a thy bach.

Mae'r gegin fodern gyda'r holl gyfleusterau yn cynnwys ffwrn ddwbl drydan, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, microdon, peiriant golchi dillad a bar brecwast.

Mae lle i chwech wrth y bwrdd bwyd sydd mewn cornel hyfryd o flaen y drysau patio, yn edrych allan ar yr ardd.

Ar ôl pryd da o fwyd, ewch draw at y lolfa i eistedd o flaen arwedd tân dymunol, modern, teledu mawr a chwaraewr DVD. Mae'r drysau patio triphlyg ar hyd blaen yr ystafell yn golygu y gallwch fwynhau'r olygfa eang a chael profiad bendigedig o'r lle, a hynny o gysur eich soffa ledr foethus.

Llawr Cyntaf

I fyny'r grisiau yn y llety hunan ddarpar hwn yn Eryri mae tair ystafell wely fawr a helaeth (dwy ystafell ddwbl ac un ystafell twin) ac ystafell ymolchi deuluol.

Mae'r ystafell ddwbl gyntaf wedi ei dodrefnu'n hyfryd ac mae drysau patio yn arwain at falconi sy'n wynebu'r de lle mae bwrdd a chadeiriau i fwynhau'r haul drwy'r dydd.

Mae'r ail ystafell ddwbl fawr yn cynnwys ystafell gawod ensuite gyda chawod ddwbl, basn ymolchi a thy bach.

Mae'r drydedd ystafell yn cynnwys dau wely sengl cyfforddus a dodrefn ystafell wely.

Mae'r ystafell ymolchi deuluol yn cynnwys bath gyda chymysgydd, cawod ar wahân, basn ymolchi, ty bach a rheilen gynnes i ddal tywelion.

Gardd

Lawnt laswelltog gyda dodrefn gardd, a heddwch cefn gwlad yn fôr o'i chwmpas.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres canolog olew a thrydan yn gynwysedig

Dillad gwely (gobenyddion a charthenni gwrth-alergedd), tywelion a llieiniau sychu llestri’n cael eu darparu.

Cot, cadair uchel a choets yn cael eu darparu ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Casgliad o DVDs, gemau, jig-sos a llyfrau ar gyfer gwesteion

Wifi ar gael

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y ty

Caiff y canlynol eu darparu ar gyfer eich arhosiad... tabledi i’r peiriant golchi llestri, hylif golchi llestri, papur cegin, ffoil a phapur toiled.

Bwrdd a haearn smwddio a basged picnic yn cael eu darparu.

Lle parcio i ddau gar.

Mae Ty Talcen yn sownd i fwthyn Ty Pellaf a gellir archebu’r ddau fwthyn yr un pryd i gysgu hyd at 12 person.

Pecyn croeso sy'n cynnwys te, coffi, llaeth, siwgr a photel o win.

Lleoliad

Beautiful and large end of terrace house set in a quiet, peaceful location in the pretty village of Pennal within Snowdonia National Park. Just a 6 mile drive to the picturesque coastal village of Aberdyfi (shops, restaurants and pubs) with its beautiful sandy beaches, where the Dyfi River meets the blue waters of Cardigan Bay. This luxury self catering accommodation in Snowdonia is also within 3 miles of the traditional market town of Machynlleth – the ancient capital of Wales.

Just a short walk from your luxury holiday accommodation is the Riverside, a family run, recently refurbished country pub and restaurant with an a la carte menu which changes seasonally, offering only fresh local produce when available. The village shop is also within walking distance and supplies most groceries as well as fresh bread from the local bakery.

Last but not least, you can walk from the house to Plas Talgarth’s health and leisure complex. Here you can treat yourself to a massage, a range of beauty treatments or enjoy the heated indoor and outdoor pools, sauna, jacuzzi and steam room. Plas Talgarth also has a fitness suite, snooker tables, squash court, table tennis, tennis court, children’s adventure playground and woodland walks.

This luxury self catering accommodation in Snowdonia is brilliantly located to enjoy a wide variety of other activities as well, including water sports, golf, fishing, adventure activities and horse riding. As for attractions, Tal-y-llyn narrow-gauge railway, Portmerion, Harlech castle, The Centre for Alternative Technology, King Arthur’s Labyrinth and Corris Craft Centre all offer great days out.

Beaches

Aberdyfi Beach - long sandy beach - pefect for a family holiday. 6 miles from the house

Other beaches along the North West coast

Walking

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Aberdyfi. Join the path from your doorstep in Pennal. 0 miles

Bearded Lake Walk - This 10 mile walk will take you up into the hills behind Aberdyfi to Bearded Lake. 6 miles from the house.

Cadair Idris (mountain walk) – 3 main routes starting from Minffordd (11 miles), Dolgellau (18 miles), and Llanfihangel-y-Pennant (18 miles).

Water sports

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 6 miles

Fishing

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. 0.5 miles

Surrounded by sea, rivers and lakes, this is one of the best all round angling locations available. Try your hand at some shore fishing in Aberdyfi (6 miles) and Tywyn (10 miles) or lake fishing at Tal-y-llyn (13.5 miles). Read more about fishing in Aberdyfi and surrounding area.

Golf

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 6 miles

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 3.5 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 23 miles