Llidiart y Llyn

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol yn y llety modern, croesawgar a chartrefol hwn yn Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £513 yr wythnos
 • £73 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch wyliau ymlaciol yn y llety modern, croesawgar a chartrefol hwn yn Eryri. Gyda nodweddion yn cynnwys twb poeth a stôf losgi coed, mae Llidiart y Llyn wedi ei leoli mewn safle tawel a gwledig gyda golygfeydd gwych i lawr Cwm Maethlon. Ardal hardd gyda mynyddoedd ysblennydd, traethau euraidd, atyniadau niferus a llwybrau gwych ar stepen eich drws.

Llawr Gwaelod

Cegin fodern yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, meicrodon, popty trydan a peiriant coffi. Bwrdd bwyta mawr yn edrych allan dros y patio a golygfeydd i lawr y dyffryn hardd.

Lolfa gyda stôf losgi coed, seddi cyfforddus ar gyfer 6 a golygfeydd ysblennydd. Teledu â sgrîn fflat gyda Sky, chwaraewr DVD a dewis o DVDs.

Ystafell chwarae gyda gwely soffa i 2, teledu mawr, gemau Wii, teganau a gemau bwrdd. Pêldroed bwrdd a chasgliad o lyfrau hefyd ar gael. 

Ystafell iwtiliti gyda wyneb gweithio llechen. Peiriant golchi a sinc Belfast.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chypyrddau dillad. Ystafell gawod ynghlwm.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda byrddau bach a lampau ger y gwely, cypyrddau dillad.

Ystafell wely 3 - gwely maint king gyda golygfeydd anhygoel i lawr y dyffryn. Cypyrddau dillad, byrddau bach a lampau ger y gwely.

Ystafell ymolchi eang gyda baddon a chawod uwch ei ben, toiled a basn.

Gardd

Lawnt gyda patio a golygfeydd anhygoel. Mainc gardd a bwrdd picnic.

Patio gyda twb poeth a mainc i eistedd.

Ardd gaeedig wrth ochr y bwthyn sydd yn addas ar gyfer cŵn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Sychwr gwallt ar gael   
 • Wifi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael   
 • Croesewir hyd at 2 gi am gost o £25 yr un - yn y gegin a'r iwtiliti yn unig  
 • Dim ysmygu y tu mewn  
 • Digon o le parcio  

Lleoliad