Tyddyn Llŷn

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Tŷ fferm gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol dros Benrhyn Llŷn, yr holl ffordd i'r môr ar y gorwel.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £822 yr wythnos
 • £117 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Tŷ fferm gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol dros Benrhyn Llŷn, yr holl ffordd i'r môr ar y gorwel. Gyda twb poeth preifat a gardd gaeedig, stôf goed ac ystafell chwaraeon fawr, mae'r llety hwn yn leoliad delfrydol i ddarganfod Penrhyn Llŷn gyda'i draethau niferus a phentrefi glan môr godidog. 

Llawr Gwaelod 

Cegin - cegin tŷ fferm gyda'r holl gyfarpar yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty range, yn ogystal â phopty trydan. Yn edrych allan dros y patio. 

Ystafell fwyta - bwrdd bwyta mawr derw, dreser dderw a theledu ar y wal. Ardal gyfforddus a chymdeithasol.

Lolfa - ystafell fawr gyda llawr derw a 2 ardal eistedd arwahan. Stôf goed, teledu a chwaraewr DVD a golygfeydd anhygoel o gefn gwlad.

Ystafell wely - gwely dwbwl gyda dodrefn derw ac ystafell ymolchi ynghlwm gyda gwres o dan y llawr.

Ystafell Iwtiliti tu allan gydag ystafell gawod. Ystafell Iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell. Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled a basn. Ystafell berffaith ar gyfer dillad gwlyb a mwdlyd, neu i storio beic. 

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely maint king, dodrefn derw a golygfeydd o draeth Porth Neigwl.

Ystafell gyda dau wely sengl a golygfeydd trawiadol o gefn gwlad, yr holl ffordd i'r môr.

Ystafell gyda gwely bync maint llawn.

Ystafell ymolchi gyda cawod dros y baddon.

Gardd

Gardd breifat, gaeedig gyda twb poeth, dodrefn gardd a golygfeydd syfrdanol dros gefn gwlad tuag at y môr ar y gorwel.

Ystafell chwaraeon fawr yn yr ysgubor ar gyfer pob oedran. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ddim yn derbyn grwpiau dan 21 oed       
 • Pecyn croeso gyda dewis o nwyddau lleol yn cynnwys llaeth, te, caws, menyn, cwrw, cacennau a chreision    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Cyflenwad cychwynnol o goed tân ar gyfer y stôf goed   
 • 2 sychwr gwallt   
 • Wifi ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Cyfleusterau anabl - mae'r llety yn addas ar gyfer mynediad anabl gyda'r llawr gwaelod yn addas ar gyfer cadair olwyn gyda mynediad i'r ystafell wely (yn ddibynnol ar led y gadair) ac ystafell gawod - dewch â chadair/stôl eich hun i'r gawod  
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety   
 • Digon o le parcio  
 • Eitemau ychwanegol ar gael yn cynnwys: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rholyn papur ar gyfer pob toiled    

Lleoliad

This secluded detached farmhouse enjoys magnificent views of rolling countryside, pure serenity and far reaching sea views from most of the rooms. Tyddyn Llŷn is ideally located mid-way between the Llŷn Peninsula’s North and South coast making it a perfect base for exploring this designated Area of Outstanding Natural Beauty. And there's plenty to discover - from charming coastal villages to a fine selection of golden sandy beaches, miles of walking opportunities and numerous attractions. A wonderful addition to this property is the very well equipped games barn and it’s private hot tub in the large enclosed garden.

The nearest village shop (including a butchers and post office) can be found in Sarn Mellteyrn (1.5 miles), whilst Morfa Nefyn and Nefyn (both 6 miles) offer mini supermarkets, garage, Chemist, cafes etc. The nearest village pub (Ty Newydd Sarn) is also 1.5 miles, whilst The Lion in Tudweiliog (3.5 miles) also offers food. There are also plenty of other options for eating out, including The Ship (Y Llong) in Edern (5 miles), The Ship and Ty Newydd in Aberdaron (7 miles), Tremfan Hall in Llanbedrog and The Cliffs in Morfa Nefyn.

In addition to the stunning beaches such as Porthoer (Whistling Sands), Abersoch and Aberdaron, the circular walk from Morfa Nefyn to Ty Coch, Porthdinllaen (voted 3rd best beach pub in the world) is also a must during your stay on the Llyn Peninsula. Another item on the bucket list has to be a day trip to Bardsey Island, whilst Glasfryn Parc and Portmeirion are also great options for families. The nearest castles can be found in Cricieth and Caernarfon, whilst Snowdonia National Park also offers a wide range of major attractions, from Snowdon Mountain Railway to Zip World and Surf Snowdonia.

Beaches

The farmhouse is central to all beaches on the Llyn Peninsula. Towyn, Tudweiliog is the nearest - a sandy, secluded beach, walking distance from Cwt Tatws shop and tea-room. 4 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path (part of the Wales Coast Path) – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 4 miles from the cottage, at Towyn beach.

Various walks from the doorstep - further information available in the welcome folder at the farmhouse.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre, Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 2 miles

Cilan Riding Centre near Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 9 miles

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6 miles

Aberdaron - Porth y Swnt National Trust Centre offers kayaking session along the coastline between Whitsun and September. 7 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 6.5 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 6.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 8 miles

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.

Fishing

Sea fishing - all around the Peninsula – suitable options for all ages.