Gwel y Garn

Rural Llyn Peninsula, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn mewn lleoliad hyfryd ym Mhenrhyn Llŷn yn agos at nifer o draethau. Bwthyn moethus sy'n caniatau anifeiliaid.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £557 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hyfryd hwn mewn lleoliad heddychlon a gwledig, yn edrych dros filltiroedd o gefn gwlad agored a mynydd Garn Fadryn ym Mhenrhyn godidog Llyn. Mae gwyliau hunan ddarpar yma yn golygu fod ganddoch draeth gwahanol i ymweld ag ef bob dydd gan ei fod o fewn cyrraedd hawdd i dros 20 o draethau hardd a childraethau. Mae’r bwthyn hwn yn caniatáu anifeiliaid, ac yn cynnwys llawer o’i nodweddion gwreiddiol. Mae wedi ei adnewyddu i safon andros o uchel er mwyn darparu moethusrwydd a chysur i westai.

Mae’r trawstiau derw, waliau cerrig, stôf losgi coed modern, gwres o dan y llawr a dodrefn derw chwaethus yn cynnig teimlad o ymlaciol tu hwnt. Mae Llwybr Arfordirol Llyn a Llwybrau Beicio Lôn Las yn agos at y bwthyn ac mae arfordir y rhan hwn o Ogledd Cymru yn wirioneddol arbennig.

Llawr Gwaelod

Mae’r bwthyn hunan ddarpar hwn ym Mhenrhyn Llyn yn cynnig cegin / ystafell fwyta / ystafell fyw fawr ar gynllwyn agored.

Mae’r gegin dderw eang yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - popty trydan a hob, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a micro-don. O’r ystafell fwyta gall gwesteion fwynhau golygfeydd o’r ardd ac mae’r ystafell fyw yn cynnwys soffas cyfforddus, stôf losgi coed chwaethus, gwres o dan y llawr a theledu/DVD/WI-FI sgrin fflat a chwaraewr CD.

Ystafell wely twin gyda golygfeydd godidog dros gefn gwlad agored, ac mae’r ystafell wely hon wedi ei dodrefnu’n chwaethus gyda dodrefn a llawr modern, derw.

Ystafell ymolchi – Mae gan yr ystafell ymolchi chwaethus hon ar y llawr gwaelod gawod isel, bath dwfn a thoiled. Basn ymolchi â chwpwrdd a rheilen gynhesu tywelion.

Mae’r ystafell iwtiliti yn cynnwys peiriant golchi dillad ac ardal i storio cotiau, esgidiau ayyb.

Llawr Gwaelod

Ensuite double bedroom overlooking garden and open farmland. The original low beams have been retained to enhance the character of the room which again benefits from oak furniture and flooring. The adjoining bathroom has a corner low level shower, WC, vanity unit and heated towel rail.

Ystafell wely ddwbl ensuite yn edrych dros yr ardd a’r tir fferm. Mae’r trawstiau isel wedi eu cadw i ychwanegu at gymeriad yr ystafell sydd hefyd yn cynnwys dodrefn a llawr derw. Mae gan yr ystafell ymolchi gawod isel yn y gornel, toiled, basn ymolchi â chwpwrdd a rheilen gynhesu tywel.

Ystafell wely ar ffurf galeri agored - i fyny ychydig o risiau eto (dros ffordd i’r ystafell ddwbl), yn ystafell wely sengl gyda thema forwrol. Mae’r ffenestri velux yn galluogi gwesteion i wylio machlud anhygoel yn ystod tywydd braf. Mae’r ystafell hon unwaith eto’n llawn cymeriad gyda tho yn gostwng a thrawstiau isel.

Gardd

Mae gan y bwthyn ardd heb ddim grisiau o gwbl sy’n caniatáu gwesteion o bob oed i fwynhau’r haul boreol o’r ardal batio. Gan nad oes goleuadau stryd, gellir gwylio’r haul yn machlud yn hyfryd dros y bryniau yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn. Darperir barbeciw a dodrefn gardd a gan fod yr ardd yn gaeedig, mae’n le perffaith i blant chwarae ac ar gyfer anifeiliaid.

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn ym Mhenrhyn Llyn ardal ddiogel i storio deunydd awyr agored fel beics a byrddau syrffio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Logiau a deunydd cynnau tân cychwynnol yn gynwysedig ar gyfer y stôf losgi coed a gellir prynu mwy o’r ffermdy.
 • Lleiniau gwely a thywelion - Darperir yr holl leiniau gwely yn ogystal â thywelion dwylo a bath.
 • Caniateir anifeiliaid - Derbynnir hyd at 3 anifail am gost ychwanegol o £20.00 am bob anifail (i’w dalu wrth archebu.) Ni ddylid gadael yr anifeiliaid eu hunain yn y bwthyn ac ni chaniateir cŵn yn y cyntedd, ystafelloedd gwely nac ar y dodrefn.
 • Gellir darparu cot teithio, giât ar gyfer y grisiau a chadair uchel ar gais.
 • Ardal sortio y gellir ei gloi ar gyfer beics, byrddau syrffio, esgidiau cerdded ayyb.
 • Darperir WI-FI (dewch a’ch glinfwrdd/ ipad ayyb eich hunain).
 • Signal ffôn symudol – signal Orange a Vodaphone ond gall y signal tu mewn i’r tŷ fod yn gyfyngedig.

Lleoliad

Situated on a working farm on a small rural road in the heart of the Llyn Peninsula self catering cottage 'Gwel y Garn' is conveniently located with easy access to over 20 local beaches and a range of amenities.

The village of Botwnnog is 2 miles from the cottage and has an excellent café serving home cooked snacks and meals sourced from the finest local ingredients. A pub, garage, shop and local butchers can be found in Sarn, 3 miles from the property. The Ship in Edern 6 miles away and the Twnti Seafood Restaurant 3 miles from the cottage can also be highly recommended as places to eat.

A short drive away are the popular coastal resorts of Abersoch (5 miles) and Pwllheli (6.5 miles) renowned for their quality beaches and water sports. Aberdaron (9 miles) at the tip of the Peninsula offers boat trips to Bardsey Island. Widespread publicity has also been given to Ty Coch in Porthdinllaen (7 miles), voted “the third best beach bar in the world”. This magical pub is accessed only by foot. The National Trust manor house at Plas yn Rhiw is located at the end of Hell’s Mouth Bay, 5 miles from the cottage and this four mile stretch of beach is seen as a haven for both surfers and dog walkers.

The popular Glasfryn Activity Park 11 miles away offers a wide range of activities including bowling, go-carting, archery and wakeboarding and has an extensive farm shop, café and restaurant. Other nearby attractions include the Italian village of Portmeirion, Snowdonia National Park, Snowdon and Ffestiniog Mountain Railways and the majestic castles along the North Wales Coast. The range of attractions both inland and coastal, together with the exceptional quality of accommodation provided makes this Llyn Peninsula self catering cottage an ideal destination for a well-deserved holiday.

Beaches

Central to some of the best beaches in Wales, the following are all within 20 minutes of your Llyn Peninsula self catering cottage…

Abersoch Beach is popular with water sports enthusiasts as it is so sheltered. 5 miles

Pwllheli South Beach is three miles long and consists mainly of sand and shingle. The Eastern end of the promenade has a café and shop and there are toilet facilities further along the seafront. 6.5 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is four miles in length and attracts thousands of surfers every year as it experiences south westerly swells coming from the Atlantic. 6.8 miles

Nefyn Beach has a lot of sand and is nestles around a small harbour. 6.8 miles

Morfa Nefyn – The beach at Porth Dinllaen has access to the famous Ty Coch pub. 6.9 miles

Aberdaron Beach - As the beach is located at the village visitors have plenty of facilities at their disposal. Tides can be ideal for surfers and Bardsey Island can be seen from the beach. 9 miles

Walking

A network of footpaths leading from the cottage. 0 miles

Garnfadryn Mountain, just a short walk from the cottage offers stunning views of the Llyn Peninsula. Snowdon, Anglesey, the Cambrian Mountain and even Ireland can be seen from the summit.

Cycling

Lon Las Cycle Route in close proximity. Dwyfor Cycling Club meets locally

Pony-trekking

The world renowned Pen Llyn Lusitano Stud and Riding Centre offers classic dressage lessons and pony trekking. 1.5 miles

Further riding school namely the Cilan Riding School is located near Abersoch – 8.1 miles from the property

Golf

Abersoch Golf Club - voted 17th Best Course in Wales and is a challenging 18 hole course for golfers of all abilities. 5.5 miles

Pwllheli Golf Club – one of the finest golf courses in North Wales with its own dedicated popular mobile phone app. An 18 hole course with a mixture of tree-lined parkland golf and link golf in an amazing setting. 6.5 miles

Nefyn Golf Club – an unique 26 hole layout with access to the renowned Ty Coch Inn. Visitors have the option of playing The Old or the New Course. 7.5 miles

Llyn Pay and Play Golf Course and Driving Range at Pen-y-Berth is an all-weather facility suitable for beginners and experienced golfers who want to improve their swing. A new 9 hole course has recently been established. 7.5 miles

Fishing

Shore, river and boat fishing are available on the Lleyn Peninsula. Boat trips are available from Abersoch (5.6 miles) and Pwllheli (6.5 miles)

Children can enjoy crabbing from Abersoch Harbour 5.6 miles from the property.

Watersports

Abersoch is a Mecca for all water sports enthusiasts providing surfing, wakeboarding, surfboarding and sailing. 5 miles

Pwllheli Marina is located 6.5 miles from the property.