Maes Teg

Pwllheli, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar godiad gyda golygfeydd panoramig o Eryri a Bae Ceredigion.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £714 yr wythnos
 • £102 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar godiad gyda golygfeydd panoramig o Eryri a Bae Ceredigion. Gyda balconi mawr a drysau patio, gellir mwynhau golygfeydd gwych o'r ardal fyw agored a dwy o'r ystafelloedd gwely. Mae Pwllheli, gyda Marina, traeth a nifer o siopau, caffis a bwytai annibynnol ond milltir i ffwrdd. 

Dyma leoliad gwych i ddarganfod Llwybr Arfordirol Cymru a Phenrhyn Llyn - ardal o harddwch naturiol eithriadol gydag ystod o atyniadau megis Portmeirion a Chastell Criccieth, heb anghofio Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn.

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored. Mae drysau patio yn arwain i balconi gyda canllaw gwydr a golygfeydd anhygoel dros Fae Ceredigion tuag at Harlech ac Eryri. 

Mae'r lolfa fawr yn cynnig seddi cyfforddus i wyth o flaen stôf goed a glô, teledu Smart gyda Netflix ac Amazon Prime. Os ydych yn mwynhau cerddoriaeth, mae yna chwaraewr recordiau a dewis o recordiau yn y cwpwrdd yn y cyntedd. Fe geir nifer o lyfrau, mapiau a gemau bwrdd yma hefyd. 

Mae'r gegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi dillad a pheiriant golchi llestri, meicrodon, tegell, tostiwr a pheiriant coffi. Bwrdd bwyta gyda lle i 8. 

Ystafell wely 1 - gwely maint king, gyda drysau patio yn arwain allan i'r balconi gyda golygfeydd gwych. Dau gwpwrdd wrth y gwely gyda lampau, cypyrddau dillad a chadair.

Ystafell wely 2 - yng nghefn y bwthyn gyda gwely dwbwl, dau gwpwrdd wrth y gwely, lampau a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi - gydag uned cawod, sinc, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 3 - gyda gwely maint king, dau gwpwrdd wrth y gwely gyda lampau, cypyrddau dillad a chadair, a golygfeydd panoramig.

Ystafell wely 4 - dau wely sengl yng nhefn y llety.

Ystafell ymolchi gydag uned cawod, baddon, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gyda balconi mawr dyma leoliad delfrydol ar gyfer bwyta tu allan, gan edrych ar y golygfeydd anhygoel. 

Mae yna hefyd lawnt sy'n berffaith i blant chwarae. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cynnyrch lleol yn ogystal â llaeth, te a phodiau coffi. Hefyd, cod disgownt ar gyfer lluniau lleol sy'n cael eu harddangos o gwmpas y bwthyn  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Pecyn dechreuol o goed ar gyfer y stôf rhwng misoedd Hydref i Ebrill  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • 3 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Darperir y canlynol: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled     
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Parcio preifat ar gyfer 3 car    
 • Os hoffech anghofio'r car yn ystod eich arhosiad gellir dal bys i Bwllheli o arosfa Llwyn-hudol, sydd rownd y gornel    

Lleoliad